Filipefa 4

1Wo nna, loo ne, ye yai ye yii plãhã ye troho wãtãhã ne. Ye sẽ yãã, ye ntãŋ dye ra tãy. Ye wãyãã wĩĩ gboho ra laam wo. Ye ra laam yĩn. Ye wĩĩ ma kayĩĩ lii tẽ yãã ta tẽn kur ye. Ye wĩĩ ma yĩnkuãyir wĩĩ ra ye. Tee yai ye yii plãhã ye troho wãtãhã ne Yesu wĩĩ ne mii, n ga loo nde yar ye na. 2Yewudihi ma suhu Sentihi ne, yii ca syãm mii, n ga ye nar waha nde ne: Ye yai ye yĩmbuhu wãã le, ye nii yĩmbui nen na. Ye wee la mii cĩĩfua dyaŋ lɛfua ne Yĩŋfua kãmay na? 3Mboo wii taa -sẽ ma ra tẽntẽwaibua, n ma nar ma koho le pe ye. Ma sẽ yãã, pe pye ra ne te sesrãr na le Yesu kapãyĩĩ wãpãã wĩĩ na nawee- ye, poo ma suhu Klemaa ne tesẽ mpãy byɛ ne pe pye ra ne le tẽn laam wo. Pe myar yrũhũ wa u cĩĩnde yrã yããfa saba laam wo. 4Tee ye laam wãã le Yĩŋfua ne, -ye naa nuhu di loo nde wĩĩ na! Ye sẽ luhu la? -Ye naa nuhu di loo nde wĩĩ na! 5-Ye naa n tãy nawee- byɛ ne! Yĩŋfua ga dur ba yagaa. 6Ye ma syi ye naa ntãŋ cɛr laa ne ye! Le ma nii laa dyaŋ, ngii wĩĩ ma pye ye na, -ye le pãã Yãhã ye, ye ke nar le ne! Ya"a lii nar Yãhã ye, -ye ke syaha taha le na! 7Ye ma nii n pye ke syi, yrĩŋ mpãy Yãhã ga wãã ye kẽ, pe ga Yesu Crise wĩĩ ta le n nii gbãã ye laam wo, ye n nii ye saa naa laam yigi laa gɛ ne ye. 8Wo nna, lii le kuee, ta n ye yar le ne: Kai- nkãy ke yɔ̃, ma maha yai pe naa ke sey, -ye ye laam byɛ yaha koo na; koo kẽ, cĩĩnde wũhũ ne, tesẽ kai- nkãy ne nawee- nagboho ta ke na, tesẽ kai- nkãy ne ke sroŋ, ma maha laha, ma yɔ̃ nawee- ye, ma ma yĩnkuãyir wũhũ. 9Tẽ ye klaha ma ye yar kai- nkãy ne, -ye naa n pye koo syi! Tee kai- nkãy luhu ra yɛ̃ na, ma suhu kai- nkãy ne tee ra yãã pyesaha wo, -ye naa n pye koo syi! Loo na, Yãhã -sẽ ga pye ye ne, Yãhã gii ke yrĩŋ wãã nawee- kẽ. 10N nuhu busãã yãã Yĩŋfua kãmay na, tee waha le yar ra na yagaa ma yee, ta wĩĩ gboho ye laam wo. N ba cã ye sẽ ba ra wĩĩ faha ye, pyesaha koo ke sẽ ba yãã ye na ye. 11Le sẽ nii mii fɛn ma ra na, koo ra n pãã ke syi ye. -Ye yãŋ, tẽ ma fɛn tii syi wo yagaa, n te yɛ̃ nder wa, laa gɛ saha sye ra ye ye. 12N ga waha nii yigi fɛn laam wo, n ga maha waha nii yigi nangbãn laam wo. Teebɛhɛ byɛ wo, n nii wãyigi cã, fãã wo tesẽ wãdiyai ne. Kla ma ra ye busãã woo, kla ma ra ye car ya woo, n kacãn yãã ma nii wãyigi cã. 13N ga waha yia koo ngĩĩ byɛ na Yesu Crise kãmay na, woo wii u kaa taha ra fãnga na. 14Tee -sẽ ra fɛn di, ye le pye yɔ̃. 15Cãã gii cãã na pe ba fe yir le Yesu kapãyĩĩ wãpãã ne nawee- ye, ta n yir Maseduan kãntraha na, ma n tay kui wo, yii gɛ le cã laha ma yee, ye Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ya me pe koho le ra ye. Tẽ naa le kapãyĩĩ pãã nawee- ye, yii ya me tee le wãyĩĩ dur ra kẽ, ma koho le ra ye. 16Tẽ pye Tesaloni wo, ngii wĩĩ ke pye ra na, ye koho le ra ye, ma ke kla nɔ wãã ra kẽ. Ye loo pye ke tɛr tɛhɛ nen yaha. 17Le sẽ nii mii n n kɛ ye naa koho le ndoo ya ye wãleŋ ya ye. Lii loo tẽ n kɛ, ye Yesu wãta ye Yatɛr wĩĩ n waha ye ta, ye n naa kayĩĩ pye. Loo na, ye n waha kayĩĩ yãã Yãhã ye busãã. 18ãwã, tee ngii nɔ wãã ra kẽ, n ke byɛ yãã. Ke yai ra ye ma sya ta tɛr. Yagaa, Yepaflohodi tuu pa wa ye kohole kla ne ra kẽ, ngaa wĩĩ sẽ maha wee ra na ye. Ye kohole kla wĩĩ n tãy Yãhã ye, ke ma mii diŋ kla gii syi dyaŋ ke dugu n tãy Yãhã ye, ke n ke sya. 19Wãn tii wĩĩ te ma ye na, wangbãy le ma Yãhã ye mii syi dyaŋ, ke ga ba te byɛ wãã ye kẽ koo syi, Yesu Crise kãmay na mii ke le pye ra kẽ mii syi dyaŋ. Loo wangbãy nde, kacãn wee le nayɔ̃r na ye. 20Wo Tuhufua Yãhã miingbãŋ yai ke naa n gboho yalebyɛ, wãyɛryãã ma n pye le na ye. Amɛn, le nii ke syi. 21Nawee- mpãy pe ma Yãhã wãm, -ye pe byɛ syar Yesu Crise myaha na! Yesu kãndeyãrfa mpãy pe ma wo ne nwo, pe ye syar. 22Nawee- mpãy byɛ pe ma Yãhã wãm, ma ma nwo, tesẽ mpãy gɛ ne pe ma u fãngafa byɛ yĩŋfua kangbãŋ wo, pe byɛ ye syar. 23Yãhã, ke Yesu Crise laantãr wĩĩ pye ye byɛ kẽ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\