Kayar 13

1Loo kur ye, ta n waygapyãhã wãŋ gaa yãã, ke pye muhulangbãŋ wo, ma yi naa n pai. Ke pye yĩhĩ sẽnsye ne, yĩy kuasĩĩ ne. Yĩŋfua nkifaha sẽnsye pye ke yĩhĩ na. Te yĩy na myar raa pye, te ba yrũhũ yaha, myar rii te Yãhã tyɛhɛ. 2Ke waygapyãhã wãŋ gii tẽ yãã, ke pye mii tyɛ̃ dyaŋ. Ke trɛ pye te ba jruhu fãnga ne, ke yɛ̃ ne mii jar yɛ̃ dyaŋ. Ke nwɔngbãŋ wãtrũhũ n ke fãngangbãŋ wãã ke kẽ, ke nangbãŋ niisaha ne, ma kãnde wãã ke kẽ ke naa kai- busãã pye. 3Ke waygapyãhã wãŋ yĩŋ neŋ gaa ba kuãy fãnga ne, mii ke ga ku. Ke kuãysaha fla n -sẽ jaa. Loo n kãntrahafa byɛ fe gbe, pe n sya nii n luhu ke ye. 4Pe n nii ke nwɔngbãŋ sey. Ke ba yĩnfar wãã ke waygapyãhã wãŋ kẽ, koo kẽ. Pe n maha nii ke waygapyãhã wãŋ sey ma yee: "Yoo syi ga waha nii ke waygapyãhã wãŋ dyaŋ? Yoo syi ga waha naan cɛr ke ne?" 5Yɛ̃ n wãã ke waygapyãhã wãŋ kẽ, ke n nii yataŋ kaplãŋ pãã, ma nii Yãhã tyɛhɛ. Fãnga n wãã ke kẽ, ke waha naa kai- pye yrey gbeesĩĩ wãy sĩĩ nsoho wo. 6Ke n yɛ̃ yãr ma Yãhã tyɛhɛ, ma ke miingbãŋ tyɛhɛ, ma ke niisaha tyɛhɛ, tesẽ pe yãhãyĩŋfa byɛ ne. 7Pe n ke ta ke n waha naan miy Yãhã nawee- ne, ma pe yia. Pe n ke ta ke n yĩnfar yãã nawee- ter byɛ na, kui byɛ nawee- ne, yor ter byɛ nawee- ne, kãntrɛ byɛ nawee- ne. 8Kãntrahafa byɛ ga ba naa ke sey. Ma gbe driyɛ̃ fegbecãã na, poo kãntrahafa myar sẽ yrũhũ u cĩĩnde yrã yããfa saba wo ye. U Yãhã Mbapẽnge saba kẽ, u Mbapẽnge wii pe ba boo mpar draha wo. 9Wii ma n traha u kai- ngĩĩ yĩntaha cã, u luhu yɔ̃! 10Wii ma pye u yai u napĩĩ- n u yigi, pe ga ba ufua yigi. Wii ma pye u yai pe u boo fãnga na, pe ga ba ufua boo fãnga na. Loo ne, koo kai- ngĩĩ wo, mpãy pe n tɔ̃r Yãhã nawee- ne, pe yai pe pe ya plãhã pe Yesu sroŋ ta pe Yatɛr. 11Loo kur ye, ta n maha waygapyãhã wãŋ gaa yãã, ke yi kãntraha wo. Ke pye yĩhĩ syãŋ ne mbapẽnge dyaŋ, ma naa n pãã mii ke nwɔngbãŋ wãtrũhũ dyaŋ. 12Ke naa ke waygapyãhã wãŋ wãcir yĩnfar kangbãhã pye ke yĩnde na. Ke n kãntrahafa byɛ ta pe n ke waygapyãhã wãŋ wãcir sey, koo gii ke ba kuãy fãnga ne, ma ba jaa. 13Ke naa kangbãhã pye ma sya naa n ta, naa n naa n yir yãhãyĩŋ na, ma tege naa n too kãntraha na nawee- yĩnde na. 14Ke naa kãntrahafa wlaŋ koo syi, ke kangbãhã ne. Pe ba ke ta ke n waha naa ke pye ke waygapyãhã wãŋ wãcir yĩnde na. Ke n kãntrahafa ta pe n ke waygapyãhã wãŋ wãcir yirfua gbihi ta, koo gii ke ba kuãy yũntrũhũ ne, ma ba jaa, ma nii yrãŋ na. 15Pe n ke ta ke n waha yrã tefay fua le ke waygapyãhã wãŋ wãcir yirfua na, ke nii n pãã. Nawee- mpãy byɛ pe sẽ naa kãnklũy gbãã ke waygapyãhã wãŋ wãcir yirfua yaha ye ye, ke n ta pe n pe boo. 16Pe kicar, pe wãlɛ ne, pe nangbãm ne, pe nawãm ne, pe yãmpa ne, mpãy ne pe wee yãmpa ye, ke n ta pe n puhu gbãã poo byɛ na, kãndigi koho na, kaa na wakui na. 17Loo na, waa saha ngaa par ye, waa saha ngaa cãã troho ye, mii ke waygapyãhã wãŋ puhu wee u na ye. Ke puhu kẽ ke myaha ne, kaa na ke myaha limɔr. 18Laantor wĩĩ ne nde: Wii ma pye kacãn ne, u ke waygapyãhã wãŋ limɔr cã. Ke limɔr ma wãcɛŋ waa myaha limɔr ne, koo kẽ yĩĩtãã gbeetãã, tesẽ kuay ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\