Kayar 15

1Loo kur ye, ta n kayarngbãy laa yãã yãhãyĩŋ na, fãnga wĩĩ! Le pye yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ kuasĩĩ; kayĩhĩ kuasĩĩ wãpyeŋ fãnga ba le soho pe koho wo. Koo kayĩhĩ kuasĩĩ ngĩĩ kẽ ke ma kur kuɛ wũhũ. Koo ma kua, te Yãhã ncafũhũ -sẽ kua. 2Loo kur ye, ta n ke yãhãyĩŋ fla kãntraha yãã ke laha, ma nii yɛlyɛl sesantĩhĩ dyaŋ, ma maha nii mii ke wlãhã naa ne. Mpãy pe ba ke waygapyãhã wãŋ yia, ma ke yirfua sye, ke myaha limɔr ne, ta n maha poo yãã. Pe ba yir yɛr ke kãntraha nge na, ke ma yɛlyɛl mii sesantĩhĩ dyaŋ. Yãhã kornjuey pye pe ye koho wo. 3Yaa gii u Yãhã tẽntẽ Musa naa ke le, tesẽ u Yãhã Mbapẽnge yaa ne, pe naa koo le ma yee: "Yĩŋfua Yãhã, mboo wii taa ma tãŋ kai- byɛ fãnga ne, nkãy taa pye ke gbaha, ma maha laam wɔ nawee- kẽ. Kãntrɛ byɛ nawee- Yĩŋfua, ma sroŋ kai- byɛ ne, ma maha ma cĩĩnde! 4Yĩŋfua, yoo syi ma u saa fya ma miingbãŋ na ye? Yoo syi ma u saa ma miingbãŋ gboho ye? Ma sẽ yãã, mboo ya kẽ ma kai- laha. Kãntrɛ byɛ nawee- ga ba naa kãnklũy gbãã ma yaha ye, kai- nkãy taa n pye nawee- na, pe cã ke sroŋ." 5Loo kur ye, ta n yãhãyĩŋ yãã ke yãr, ma maha ke yãhãyĩŋ Yãhã kangbãŋ yãã ke yãr. Ke Yãhã niisaha ma koo laam wo. 6Pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ kuasĩĩ mpãy ke kayĩhĩ kuasĩĩ ba le soho pe koho wo, pe n yi ke yãhãyĩŋ Yãhã kangbãŋ wo. Pe kalen pye faafĩĩ, ma maha n yɛhɛ palpal. Pe ba sãn sapaha pua pe ntray wo. 7Te yrãŋ wãn wãy resyar wãŋ neŋ gaa n Yãhã ncafũhũ sãn cãyĩhĩ kuasĩĩ wãã pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ kuasĩĩ kẽ, Yãhã gii ke ma yrãŋ yalebyɛ, wãkuyãã wee ke na ye. 8Yãhã nayɔ̃r tesẽ ke fãngangbãŋ ne, too n ta naawur n ke yãhãyĩŋ Yãhã kangbãŋ yĩĩ, waa saha dye ke wo mii pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ sẽ ba ke kayĩhĩpee kuasĩĩ pye wa ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\