Kayar 20

1Loo kur ye, ta n yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa yãã, tuu yir yãhãyĩŋ na, ma tege n pai. Ke wuhungbãŋ karndohopua pye u ye koho wo, tesẽ ntẽn namingbãŋ gaa ne. 2U n ke nwɔngbãŋ wãtrũhũ yigi, koo kẽ ke faale nwoho ne, koo kẽ u sãndãpee yĩŋfua ne, koo kẽ Setane ne. U n ke pua yigi yaha dyɛ- yĩĩbua. 3U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ n ke miy le wãã ke wuhungbãŋ wo, ma ke yɛ̃ gbãã tã u karndohopua ne, ma maha ke mar yigi. Loo na, ke nwɔngbãŋ wãtrũhũ saha naa kãntrɛ kui nawee- wlaŋ nantãŋ ye, ke dyɛ- yĩĩbua n sya ba tã. Ke dyɛ- yĩĩbua kur ye, ke yai ke ba yãr yaha yalaale ya. 4Ta n maha niisayɔ̃r raa yãã. Mpãy pe nii te na, fãnga n wãã pe kẽ pe naa nawee- sãhã. Ta n maha mpãy yãã pe naa le Yesu cĩĩnde pãã nawee- ye, tesẽ ke Yãhã kaplãŋ ne, pe n pe boo fãnga na loo wĩĩ na. Poo me, pe sẽ ba ke waygapyãhã wãŋ sey ke yirfua ne ye, pe ba sye, pe sẽ ke waygapyãhã wãŋ puhu gbãã pe wakuhu na pe kluɛ ne ye. Poo n yir gbã wo, ma nii yrãŋ na, ma nii yĩŋ na u Yãhã Yĩndefua Crise ne dyɛ- yĩĩbua. 5Loo ne ke wãyir cir ne gbã wo. Ma yi kãã poo na, mpãy byɛ pe bii ku, pe saa dur ba yrãŋ na mii ke dyɛ- yĩĩbua sẽ tã wa ye. 6Mpãy pe koo wãyir cir nge yir gbã wo, poo wĩĩ n tãy. Poo saa ke tɛhɛ syãŋ gbã ku ye. Pe ga ba nii tẽntẽ- Yãhã ye, u Yãhã Yĩndefua Crise bya ye. Pe ga ba nii u Crise ne kai- byɛ yĩŋ na dyɛ- yĩĩbua. 7Ke dyɛ- yĩĩbua maa kua, Setane ga yi yaha ke wuhungbãŋ wo. 8U ga yi ga u ga kãntrɛ kui byɛ nawee- wlaŋ, poo me pe Gɔkefa tesẽ pe Magɔkefa ne. U ga pe wãã, pe n naan miy Yãhã na. Pe ga syar flã wãŋ syi, yɛ̃ wee pe na ye. 9Pe n kãntraha byɛ gbe tã, ma pe Yãhã nawee- gbey le, tesẽ le Yãhã kungbãy ne, loo lii le wĩĩ n tãy Yãhã ye. Naangbãŋ n yir yãhãyĩŋ na, ma ba pe byɛ suhu boo. 10Loo na, u sãndãpee yĩŋfua wii u pe wlaŋ naa n le kãmpee- wo, woo n miy le wãã ke naangbãŋ laam wo, maha naatarmiy ne ke wo. Ke waygapyãhã wãŋ, tesẽ u kawar Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua ne, poo bii cãã miy le wa ke laam wo. Pe ga naa n fãy ke wo yalebyɛ, wãkuayãã saa pye le na ye. 11Loo kur ye, ta n ke nangbãŋ niisayũhũ yãã, ke pye wãngbãŋ, wãfigi. Wii u yai koo fla wãnii ne, u ba tege nii ke wo. Kãntraha tesẽ yãhãyĩŋ ne, te wĩĩ n kua kãã te kuãŋ ne, waa sẽ maha te yãã yãã ye. 12Loo kur ye, mpãy pe ku wa, ta n pe yãã, pe yir yɛr ke nangbãŋ niisayũhũ yaha ye. Sabar raa n yãr. Saba waa ter n maha yãr, wii, cĩĩnde yrã yããfa myar yrũhũ le yaha u laam wo. Mpãy pe ku wa, pe wãlɛ, pe kicar ne, kai- nkãy pe bii pye pe yrãŋ cãã na, ke bii yrũhũ le yaha te sabar wo. 13Mpãy pe bii ku kuee loho wo, pe n yi te wo. U gbã yĩŋfua, tesẽ u nakur klo yĩŋfua ne, pe n pe nawee- byɛ yi wãã, mpãy pe bii ku wa. Pe byɛ n wãsãhã yãã, kai- nkãy wĩĩ na pe bii pye pe yrãŋ cãã na. 14U gbã yĩŋfua, tesẽ u nakur klo yĩŋfua ne, pe n miy le wãã ke naangbãŋ laam wo, koo gii wãfegeyãã wee ke na ye. Koo kẽ ke tɛhɛ syãŋ gbã wãku ne. 15Mpãy pe myar sẽ yrũhũ le u cĩĩnde yrã yããfa saba wo ye, poo byɛ n miy le wãã ke naangbãŋ laam wo pe kuãŋ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\