Kayar 3

1U n maha ra pye ma yee: "Mpãy pe ma Yesu kãndeyãrfa Sardi wo, le yrũhũ pe yawãhãfa yahaseefua ye ma yee: Ndoo wii n ma pe Yãhã Yrã tẽnlɛhɛ kuasĩĩ ne, ma suhu pe yrompii kuasĩĩ ne, ta yɛ̃ kapãn nde: Kai- nkãy tee n pye, n ke cã. Pe n yee, a cĩĩnde yrã ma ye ye, ye yawãhã fla wo. Cĩĩnde -sẽ na le wee ye ye ye, ye ma nakur ne wãcɛŋ. 2Ya"a syi ye sã wãy ye, ye ma n faha yii na ye; mpãy pe wee nakur ne wãcɛŋ ye, ye ma syi poo bya n ba nii ke syi ye, -ye pe ta pe n cĩĩnde yrã fãnga yãã! Kai- nkãy tee n pye, n sẽ ke yãã ke sroŋ Yãhã ye ye. 3Yãhã kaplãŋ nkãy tee luhu ma ke sya ye laam wo, -ye ye laam too ke na! -Ye ke le yaha ye laam wo, -tee ye kapee- wãpyeŋ miy yaha! Ye ma sã wãy ma faha yii na, n ga ba pa yuhu wãŋ syi dyaŋ, ye saa yi le cãŋ na ye, le n ye fe gbe. 4Ye fla na Sardi wo, ye yawãrfa mpãy ma pe sẽ pe ya wluhu koo kapee- ngĩĩ wãpyeŋ ne ye, ma nii gbɛgbɛ. Pe ga ba wãã naa n yãr ra ne nayrefir ne. Pe yai te ne. 5Wii ma ba waha yia, ma kapee- wãpyeŋ miy yaha, nayrefir ga ba le u na ke syi. N saa ba ufua myaha yi kãã u cĩĩnde yrã yããfa myar saba wo ye. N ga ba u myaha yee ta Tuhufua Yãhã yaha ye, tesẽ ke yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ byɛ ne, n yee u ma ra wũũ. 6Yãhã Yrã le kaplãŋ nkãy pãã pe Yesu kãndeyãrfa yawãrfa ye, wii ma n traha u ke yĩntaha cã, u luhu yɔ̃!" 7U n maha ra pye ma yee: "Mpãy pe ma Yesu kãndeyãrfa Filahadi wo, le yrũhũ pe yawãhãfa yahaseefua ye ma yee: Ndoo wii n ma Yãhã wũũ, n maha ma cĩĩndefua, ndoo wii n ma faale Dawide yĩnfar karndohopua ne, n ma nwonyɛ̃ gii yãr, waa saha ke tã ye, n ma kii tã, waa saha ke yãr ye; ta yɛ̃ kapãn nde: 8Kayũhũ nkãy tee n pye, n ke cã. N cã ye fãnga sẽ gboho ye, n cã ye sẽ faha ra kaplãŋ na ye, ye sẽ yi kãã ra kãnde wo ye. N nwonyɛ̃ gaa yãr ye kẽ, ke wãtãŋ fãnga wee waa ye ye. 9Setane yawãhãfa mpãy pe wee cĩĩnde Yiifee- ye, ma nii kawar fua, a poo ma Yiifee-, n ga lii pye pe na le nde: N ga ba pe ta pe n ba kãnklũy gbãã ye yaha ye fãnga na, pe naa ye sey. Loo na, pe ga cã pe yee ye ntãŋ dye ra tãy. 10Ta kaplãŋ nkãy ke n yee ta kãndeyãrfa yai pe pe ya plãhã ra kãnde wo, ye sẽ n faha ke na ye. Loo nde na, Yãhã ga ba driyɛ̃fa byɛ pye yãŋ fɛngbãn tii ne, n ga ba ye yi kãã too fɛngbãn nde wo. 11N ga pa yagaa. Ye ma kuee yii wãplãhã na, waa saa ba ye dããn sya kãã ye koho wo ye. 12Wii ma ba waha yia, ma kapee- wãpyeŋ miy yaha, n ga ba u ta tẽmpuai wãŋ syi dyaŋ ta Tuhufua Yãhã kangbãŋ wo, u n kuee yai tãŋ Yãhã tãy ke fla na. N ga ba ta Tuhufua Yãhã myaha yrũhũ u na, u n nii le kungbãy klofua waa, loo lii le ma yãhãyĩŋ Yurusalɛmfãŋ gii ke ma Yãhã wãŋ, ma n pai tege ba kãntraha na. N ga maha ba ta miifãŋ yrũhũ u na, u n nii ra wũũ. 13Yãhã Yrã le kaplãŋ nkãy pãã pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ye, wii ma n traha u ke yĩntaha cã, u luhu yɔ̃!" 14U n maha ra pye ma yee: "Mpãy pe ma Yesu kãndeyãrfa Ladusyɛ wo, le yrũhũ pe yawãhãfa yahaseefua ye ma yee: Ndoo wii n ma u Amɛn, ndoo wii n n sroŋ cĩĩnde le Yãhã kapãn wãpãã ne, ndoo wii Yãhã kai- byɛ tãhã ta kãmay na, ta yɛ̃ kapãn nde: 15Kai- nkãy tee n pye, n ke cã. N cã ta wĩĩ sẽ yĩn ye laam wo ye, le sẽ maha war ye laam wo ye. N n traha ye ma yee ye saa yĩn yɔgɔgɔ ta wĩĩ na ye, ye -sẽ naa n yir puipui lawlaŋ wãŋ syi ta wĩĩ na! 16Tee nii kurkur, ye sẽ yĩn ye, ye sẽ war ye, loo nde ga ta, ta n ye tu yi wãã ra yɛ̃ wo! 17Ye n yee, a yii ma kaicãfa, ma nii nangbãm, ngaa wĩĩ wee ye na ye. Ye sẽ -sẽ cã ma yee Yãhã ye ye wĩĩ pee ye, ye ma fɛnfa, ye ma nawãm, fũũ- me ye ne, kalen wee ye kadye na ye. 18Loo ne n yee, -ye ba sãn par ndoo ye, ye nii cĩĩnde nangbãm, sãn tii te cãã yɛ̃y wa naa wo, ma nii gbɛgbɛ. -Ye ba nayrefir par ra ye, too ne cĩĩnde kalen tii tee ga le paha tã ye kadyepua na, fyar saa ye yigi ye. -Ye ba cĩĩnde yĩmpɛ tyin par ra ye, -ye tuhu ye yĩmpɛ na, loo na ye ga waha naa n yãŋ gbɛgbɛ. 19Mpãy, pe ntãŋ dye ra tãy, pe ma tee pye, n ga sã pe na, n pe pẽn. -Ye tetege le yii na Yãhã wũhũ kuɛ ye, -tee le sya ye cã ye kapee- sẽ yɔ̃ ye, ye ke miy yaha! 20-Ye yãŋ, n ma nwonyɛ̃ na, ma kããnklihi gbã. Wii ma ra yĩmbui luhu, ma nwonyɛ̃ yãr, n ga dye ufua nwoŋ wo, wo n wii wãã wo di. 21Wii ma ba waha yia, ma kapee- wãpyeŋ miy yaha, n ga ba u ta u n nii yĩŋ na ra ne, mii ta wãŋ syi dyaŋ tẽ ba yia, ma ba nii yĩŋ na ta Tuhufua Yãhã ne, u nangbãŋ niisayũhũ wo. 22Yãhã Yrã le kaplãŋ nkãy pãã pe Yesu kãndeyãrfa yawãrfa ye, wii ma n traha u ke yĩntaha cã, u luhu yɔ̃!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\