Kayar 5

1Loo kur ye, ta n saba waa yãã Yãhã koho wo, ke ba u kur, ma maha yigi. Ke ba nii ke nangbãŋ niisayũhũ fla wo. U saba ba yrũhũ laam wo tesẽ nkur kuɛ ne. Puhu kuasĩĩ raa pye u saba na, te ba u mar yigi. 2Ta n yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ fãngafua waa yãã, tuu le gbey pãã fãnga ne ma yee: "Yoo syi yai u te puhu kuã u u saba yãr?" 3Waa sẽ yãã yãhãyĩŋ na, tesẽ kãntraha ne, tesẽ kãntraha flãhã tãy, wii syi u yai u saba wãyãryãŋ ne ye. 4Tẽ yãã waa wee wii syi u yai u saba wãyãryãŋ ne ye, ta n wũn gboho. 5Te nanlɛr neŋ gaa n ta pye ma yee: "Ma"a n naa n wũn ye; Yuda terfua wii u fãnga ma jar wãŋ syi, woo wii u ma yĩŋfua Dawide kur, u yia wa kai- na. Woo yai u te puhu kuasĩĩ kuã, u u saba yãr." 6Ke nangbãŋ niisayũhũ nsoho wo, te yrãŋ wãn wãy tesyar ne, te nanlɛr ne, ta n Mbapẽnge waa yãã u yir yɛr. U pye mii pe ba u boo. U Mbapẽnge pye yĩhĩ kuasĩĩ ne, yĩmpɛ kuasĩĩ ne, too ne pe Yãhã Yrã tẽnlɛhɛ kuasĩĩ mpãy ne, pe pe lɛhɛ wãã kãntraha kur byɛ teebɛhɛ na. 7Wii u ba tege nii ke nangbãŋ niisayũhũ wo, u Mbapẽnge n pa, ma ba u saba sya u kãndigi koho wo. 8Tuu u saba sya wa, te yrãŋ wãn wãy tesyar, ma suhu te nanlɛr gbey tesẽ wãy tesyar ne, te n kãnklũy gbãã u Mbapẽnge yaha ye. Te naney byɛ ba kornjongbãŋ maha yigi, tesẽ sãn crãŋ ne ke yĩĩ wusuna ne u n suhu. Woo wusuna naawur kẽ ke ma mii pe Yãhã nawee- Yãhã wãnar dyaŋ. 9Te n nii yaanfãŋ le ma yee: "Ma yai ma u saba gbe, ma te puhu kuã. Mboo kẽ pe ba ma boo mpar draha wo. Ma ntãŋ wãwoo kãmay na, ma nawee- ter byɛ par sya Yãhã kẽ, yor ter byɛ nawee- ne, kui byɛ nawee- ne, tesẽ kãntrɛ byɛ nawee- ne. 10Ma pe ta pe n nii yĩŋfa, ma nii tẽn tẽ wo Tuhufua Yãhã kẽ. Pe ga ba nii yĩŋ na kãntraha na." 11Ta n yee ndoo ga yãŋ, ma yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ busãã yãã, yɛ̃ wee pe na ye. Ta n pe yĩmbuhu luhu. Pe ba ke nangbãŋ niisayũhũ gbey le, tesẽ te yrãŋ wãn ne, tesẽ te nanlɛr ne. 12Pe n nii le gbey n pãã fãnga ne ma yee: "U Yãhã Mbapẽnge wii u ba ku mpar draha wo, woo u yai u nii kai- byɛ yĩŋ na, u yai u nangbãn yãã, laantor ne, fãnga ne, nagboho ne, wãsey ne, miingbãŋ ne." 13Yãhã wãtãhã wãn tii byɛ te ma yãhãyĩŋ na, kãntraha ne, kãntraha flãhã tãy, te muhulangbãŋ laam wãn ne, tesẽ teebɛhɛ byɛ wãn ne, ta n luhu te byɛ te n pãã ma yee: "Wii u tege nii ke nangbãŋ niisayũhũ wo, ma suhu u Mbapẽnge ne, pe yai pe miingbãŋ yãã, nagboho ne, wãsey ne, fãnga ne, wãkuayãã ma n pye te na ye." 14Te ba ke kaplãŋ pãã wa, te yrãŋ wãn wãy resyar naa n yee: "Amɛn, le nii ke syi!" Te nanlɛr n kãnklũy gbãã, ma Yãhã sey tesẽ u Mbapẽnge ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\