Kayar 6

1U Yãhã Mbapẽnge tuu te puhu kuasĩĩ wãcir kuã, ta n yee ndoo ga yãŋ, ma luhu te yrãŋ wãn wãy tesyar neŋ gaa yĩmbui ne mii yãhãgbãã tẽŋ dyaŋ, ke n yee, pa! 2Ta n yee ndoo ga yãŋ, ma nsyãŋ gaa yãã ke yi wãfĩĩ. Wii u ba dugu ke na, u pye sẽntẽŋ ne. Pe n yĩŋfua nkifai ter syi wãã u kẽ. U naa n yia kai- na. U n ta tɛr koo wãyiaŋ ne. 3U n ke puhu syãŋ wuhu kuã. Ta n luhu te yrãŋ wãn syãŋ wuhu gaa ne ke yee, pa! 4Nsyãŋ gaa n yi, wãyãhã. Wii u ba dugu ke na, pe n fãnga wãã u kẽ u yrĩŋ gbe kãã kãntraha na, nawee- n pe ya tee naa n boo. Pe n yũntrũhũ wãtrũhũ gaa wãã u kẽ. 5U n ke puhu tãã wuhu kuã. Ta n luhu te yrãŋ wãn tãã wuhu gaa ne ke yee, pa! Ta n yee ndoo ga yãŋ, ma yãã nsyãŋ gaa yi wãwoho. Wii u ba dugu ke na, u pye dir wãdege wãtãn wãŋ ne u koho wo. 6Te yrãŋ wãn wãy tesyar nsoho wo, yĩmbui laa n yee: "Yagaa, yĩnkuai sekuiyĩĩ nen dir ne per neŋ tẽn ne. Syɛ sekuyĩhĩ tãã dir ne per neŋ tẽn ne. Sẽm- poo na defĩĩ ne, kaa saa taha te dir na ye." 7U Mbapẽnge n ke puhu resyar wuhu kuã. Ta n luhu te yrãŋ wãn tesyar wuhu ne ke yee, pa! 8Ta n yee ndoo ga yãŋ, ma yãã nsyãŋ gaa yi blem. Wii u ba dugu ke na, u myaha gbã, tesẽ u nakur klo yĩŋfua ne u n taha u na. Pe n kãntraha la flɛ resyar, ma fãnga wãã pe kẽ fla neŋ na, pe n waha naa nawee- boo yũntruɛ̃ ne, fããngbãŋ ne, yan ne, tesẽ waygapyãr ne. 9U n ke puhu bua wuhu kuã. Mpãy, pe bii pe boo le Yãhã kapãn wãpãã wĩĩ na, tesẽ le Yesu kapãyĩĩ wãpãã wĩĩ ne kãntraha na, ta n pe yirfa yãã Yãhã diŋ yisaha fla flãhã tãy, kii ke ma yãhãyĩŋ na. 10Pe n tẽ sya fãnga ne ma yee: "Yĩŋfua Yãhã, ma kai- ma cĩĩnde, ma maha laha. Ma ga ma- ma yaliile dye ma cã ba kãntrahafa sãhã, ma wo ntɔ̃r wãwoo kafuɛ yi pe na?" 11Pe n nayrefir wãã pe nanem byɛ kẽ. Pe n pe yar pe maha yalaale wũũ pe nampyeŋ- byɛ yɛ̃ n ba tã, pe nampyeŋ- mpãy pe ga ba boo pe wãŋ syi dyaŋ. 12U n ke puhu kuay wuhu kuã. Ta n yee ndoo ga yãŋ, ma yãã kãntraha yɛhɛ, yai n wɔ degedege mii naankãnwoho dyaŋ. Yroŋ n yrãhã, ma nii ntãŋ dyaŋ. 13Ke yãhãyĩŋ yrompii byɛ n tege too kãntraha na, mii katyipii dyaŋ teflahangbãŋ te sã cɛr. 14Yãhãyĩŋ n tɛr kãã mii sabapaha dyaŋ pe kur kãã kafɛhɛ wãŋ syi. Te yãy, ma suhu kãntrɛ rii ne muhulangbãŋ te gbey le, te byɛ n yũhũ kãã te niisar wo. 15Pe kãntraha yĩŋfa woo, pe nangbãm woo, pe seraasyi yĩŋfa woo, pe walefa woo, pe fãngafa woo, pe yãmpa woo, mpãy pe wee yãmpa woo, pe byɛ n fã wũhũ yãy nkuay wo, tesẽ yãy ntẽmbangbãy nsoho wo. 16Pe n nii n pãã te yãy ne, tesẽ te ntẽmbangbãy ne ma yee: "-Ye too, -ye paha tã wo na, wii u ma ke nangbãŋ niisayũhũ wo, u ma n wo yãã yĩnde ne ye; woo tesẽ u Mbapẽnge ne, pe ncafũhũ ma n wo yãã ye. 17Wo cã pe ncafũhũ perngbãŋ kẽ ke nɔ; yoo ma u ga waha yi le wo?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\