Kayar 9

1U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ bua wuhu n u tũũtũũ wuu. Ta n yrompua waa yãã u too nii kãntraha na. Pe n kãntraha wuhungbãŋ yɛ̃ karndohopua wãã u yrompua kẽ. 2U yrompua n ke wuhungbãŋ yɛ̃ yãr. Naawur gaa n yi ke wuhungbãŋ wo mii naangbãŋ gaa naawur dyaŋ. Ke wuhungbãŋ naawur n ke yai wɔ tã, ma tefay bya wɔ. 3Jĩmblɛ raa n yi ke naawur laam wo, ma ke kãntraha byɛ gbe tã. Pe n fãnga gaa ter wãã te kẽ mii kãntraha sãnam fãnga ter syi dyaŋ. 4Pe n te yar ma yee, te ma n kapee pye kãntraha nyɛ̃ na tesẽ wãn tii byɛ ne te n fĩy, ma suhu katyir ne ye. Te naa kapee pye nawee- mpãy na Yãhã puhu sẽ gbãã pe wakuhu na ye. 5Pe sẽ -sẽ pe wãboo fãnga wãã te kẽ ye, te naa kadye wãyaa ya taha pe na yrey bua nsoho wo; koo wãyaa gii te ga naa n taha nawee- na, ke ga pye mii sãnuɛ̃ wãnɔŋ wãyaa dyaŋ. 6Too plii nde na nawee- ga ba naa gbã kɛ, pe saa ke yãã ye. Pe ga ba naa n kɛ pe ku, gbã -sẽ ga ba fã naa n dey pe na. 7Too jĩmblɛ nde ba nsyãy tay, nsyãy tii syi pe te gbihi naan wãmiy na. Te yĩy na nkifaha taa pye mii sãn dyaŋ, te yĩntar pye mii nawee yĩntaha dyaŋ. 8Te yĩnyor ba tyĩĩ mii ca yĩnyor dyaŋ, te nkãhã pye mii jar nkãhã dyaŋ. 9Te pye mii ntẽn kalen dyaŋ te ntray na, te nkaasyir gbleŋ naa n yi mii naanmiy wootorngbãy dyaŋ, nsyãy buar ke tyĩn n gaha naan na. 10Too jĩmblɛ nde pye fĩhĩ ne te nanaha na mii sãnam dyaŋ. Te nanaha koo -sẽ kẽ ke ma fãnga ne, ma ga naa kapee- pye nawee- na yrey bua nsoho wo. 11Ke wuhungbãŋ sãndũpee woo u ma te yĩŋfua. Yebɛrɛ yor wo u myaha kẽ Abadãŋ, jrɛke yor wo u myaha kẽ Apoloho, te yĩntaha kẽ wãpyeklahafua. 12Le kayĩhĩpee cir tɛr. Loo kur ye, kayĩhĩpee- syãŋ kuee nantãŋ. 13U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ kuay wuhu n u tũũtũũ wuu. Ta n luhu yĩmbui laa ne, le yi ke sãn Yãhã diŋ yisaha yĩhĩ resyar fla wo, Yãhã yaha ye. 14U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ wii u pye u tũũtũũ ne, le yĩmbui n u pye ma yee: "Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ resyar mpãy pe pua yaha lafengbãŋ nge tãy pe n yee Yefrahate, pe sãhã yaha." 15Poo yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ resyar mii ba cãã gbihi ta, ma yee loo dyɛ nde ma ba nɔ, ke yroŋ ne, koo per ne, le yale ne cigege, pe boo driyɛ̃fa wo; driyɛ̃fa wãlaŋ flɛ tãã, pe fla neŋ nawee- boo. Pe n poo yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ resyar sãhã yaha. 16Pe seraasyi nsyãy dugufa pye nawee- milyɔ̃ kurɛ; ta n pe yɛ̃ luhu. 17Ta wãytãã wo, ta n te nsyãy yãã tesẽ mpãy ne pe dugu te na. Pe ntray na pe naanmiy kalen pye wãyɛ̃r naa dyaŋ, taa pye wãwɔr yãhãyĩŋ wãŋ dyaŋ, taa pye nnan wãŋ dyaŋ. Te nsyãy yĩy pye mii jar yĩy dyaŋ. Naa naa n yi te yɛ̃r wo, naawur ne naatarmiy ne. 18Nawee- wãlaŋ flɛ tãã, fla neŋ syi nawee- n ku ke naa koho wo, ke naawur ne, ke naatarmiy ne, too nde tii te naa n yi te nsyãy yɛ̃r wo. 19Te nsyãy fãnga pye te yɛ̃r na, te nanaha ne. Te nanaha pye mii nwɔr dyaŋ yĩy ne, ma kapee- pye nawee- na too yĩy ne. 20Nawee- mpãy kayĩhĩ ngĩĩ sẽ pe boo ye, pe sẽ pe kapee- wãpyeŋ miy yaha ye. Pe sẽ tyii sãndãpee wãtẽŋ na, tesẽ sãn mpar wãn ne, wargbɛ mpar wãn ne, ntẽn taa ter mpar wãn ne, ntẽmbar mpar wãn ne, katyigi mpar wãn ne ye, too rii te sẽ n yãŋ ye, te sẽ n luhu ye, te sẽ n yãr ye. 21Pe sẽ maha pe naboor miy yaha, pe tekãy ne, pe tyatyãhã ne, pe yuhur ne ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\