Wormefa 12

1Wo nna, yii mpãy tee ma wo Yesu kãndeyãrwai, ye cã Yãhã wo fɛn di, ma sya wo yi kãã te wo. Loo nde wĩĩ na, ye tyii ta n ye yar waha wĩĩ nen ne: -Ye yii le soho Yãhã koho wo yrãŋ na, mii kla dyaŋ pe boo ke kẽ, ke kla n nii Yãhã wãŋ ke kuãŋ ne; ke wĩĩ n maha naa n tãy ke ye. Loo ne le ma cĩĩnde Yãhã wãsey. 2Ye ma syi ye naa driyɛ̃fa kai- yãŋ tesẽ pe laangar wũhũ ne ye. Ye tyii Yãhã n ye laam wã klaha, ke kacãnfãn le ye laam wo, ye n ke laam wũhũ war, ye naa ke pye, nkãy ke yɔ̃, ma n tãy ke ye, ma maha sroŋ. 3Yãhã kayĩĩ wãã ra kẽ ma ra ta ke tẽntẽ. Loo nde na, n ga ye nanem yar nde ne: Ye ma syi ye naa yii ta draha gii wo tee sẽ nɔ ke na ye. Tee ma mii, -ye naa yii yãŋ koo syi! Ye sẽ yãã, Yãhã kayĩĩ ye ta ye n Yesu ta ye Yatɛr mii, -ye naa yii yãŋ koo draha wo. 4Ye cã nawee kadye nen ya ma teebɛhɛ busãã ne; ke teebɛhɛ nanem byɛ ma ke tẽŋ ne ke ya wuhu na. 5Wii mpãy too ma Yesu kãndeyãrfa, wo wĩĩ ma koo syi. Wo nihi; too -sẽ wãã le Yãhã Yĩndefua Crise kãmay na, wo ma kadye nen ya dyaŋ. Wo byɛ tẽŋ ma ke ya wuhu na, mii kadye nen teebɛhɛ dyaŋ ke tẽŋ ma ke ya wuhu na mii. 6Yãhã kaa taha wo nanem byɛ na. Ye sẽ yãã, ke fãnga tii wãã wo kẽ, te ma te ya wuhu na. Le nii ke syi, wo nanem byɛ yai wo koo fãnga ta wo naa tẽn tẽ. Yãhã ma fãnga wãã wii kẽ u n waha ke kaplãŋ luhu u laam wo, u -sẽ naa ke tɔ̃r nawee- ye ke n naa n sroŋ Yesu kãnde wũhũ ne. 7Yãhã ma fãnga wãã wii kẽ u n nii koho le pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ye, u -sẽ naa le pye laantee nen ne. Yãhã ma fãnga wãã wii kẽ u n nii u nampyeŋ- klaha Yãhã kaplãŋ ne, u -sẽ naa pe klaha nuhu ne. 8Yãhã ma fãnga wãã wii kẽ u n waha laantor le u nampyeŋ- laam wo, u -sẽ naa le pye. Yãhã ma fãnga wãã wii kẽ, u n waha u ya koho wãn taa ta ma kayĩĩ pye te ne, u -sẽ naa le pye laanyɔ̃m ne. Yãhã ma fãnga wãã wii kẽ u n nii yahaseefua Yesu kãndeyãrfa yawãhã fla wo, u -sẽ u ya plãhã le tẽn na. Yãhã ma fãnga wãã wii kẽ u n waha fɛnfa laam yĩn, u -sẽ naa pe laam yĩn nuhu ne. 9Ye tyii nawee- ntãŋ n naa n dye ye tãy cĩĩnde wãdyeŋ! Kai- nkãy ke sẽ yɔ̃ ye, ye tyii koo wĩĩ n fũhũ ye ye! Kai- nkãy ke yɔ̃, -ye pua yaha koo na! 10Ye tyii ye ntãŋ n naa n dye yii tãy mii tuhufua nen pii dyaŋ, -tee naa n tãy yii ne! -Ye naa yii kihi nagboho wãtaŋ ne yii na! 11-Ye naa ye tẽn tẽ ye laam fãnga ne -tee tyii napar na! Ye tyii Yãhã Yrã n nii ye laam wo, -ye naa tẽn tẽ Yĩŋfua Yesu kẽ! 12Tee koho taha yaha Yesu na, ye tyii le n naa nuhu yigi ye kẽ! -Ye naa yii plãhã wãfãy wo! -Ye naa n pãã Yãhã ne yalebyɛ, ye ma n fãy sya le ne ye! 13Ngii wĩĩ ma pye ye Yesu kãndeyãrwai na, -ye naa ke pye pe kẽ! -Ye nampay gbihi naa n yigi! 14Mpãy pe kapee- ka n pye ye na ke dyaŋ, -ye naa Yãhã nar pe kẽ ke kaa taha pe na; ye ma syi ye yoosẽn pãã naa n wãã pe kẽ ye. 15Waa ma kayĩĩ laa ter yãã ma nii nuhu di le na, -ye ye laam flege u ne, -ye naa ke nuhu di u ne. Kapee laa ma -sẽ waa dye u n nii wũn, -ye u fɛn di cĩĩnde, -tee wũn le tãŋ u ye. 16-Ye naa nii yĩmbui nen na yii ne. Ye ma syi ye naa yahasee fla ya kɛ ye, ye tyii yĩnkorle tẽŋ wĩĩ bya n naa n tãy ye ye. Ye ma syi ye naa le ga ye yee ye kai- byɛ cã tãŋ ye! 17Wii ma kapee pye ye na, ye ma syi ye yee, yaa le dur u kẽ, ye kapee laa pye u na ye. -Ye naa kayĩĩ wãpyeŋ ya kɛ nawee- byɛ kẽ! 18Yii poo na, le ma ga waha pye tesẽ le ma nii ye wĩĩ, -ye naa laanyĩn kɛ nawee- byɛ kẽ! 19Ta naambiyãm, waa ma kapee pye ye na, ye ma syi ye yee, yaa le kafuɛ yi u na ye! Ye tyii, Yãhã laam ga war ufua ne, ke n laa pye. Ye sẽ yãã, loo ne le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: Yãhã yee: "Ndoo kẽ tẽ ga ba kapee- byɛ kafuɛ yi. Ndoo kẽ tẽ ga ba kapeepyefa byɛ dãã pe kapee- ne, n ke dur wãã pe kẽ." 20Le maha ma le yrũhũ yaha ma yee: "Fãã ma ma napĩĩ yigi, ngaa wãã u kẽ u n di. Loho fãã ma u yigi, loho wãã u kẽ u n wɔ. Ma"a nii loo pye, fyar ga u sroŋ yigi u kapee- nkãy wĩĩ na tuu pye ma na." 21Ma"a syi kapee- wãpyeŋ n yia ma na ye. Kayĩĩ wãpyeŋ ta ma kapee yia le ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\