Wormefa 16

1N ga wo Yesu kãndeyãrwɛsya nwo wĩĩ cãã pãã ye ye, u myaha Feebɛ. U tẽn tẽ Sãncrihi Yesu kãndeyãrfa yawãhã fla wo. 2U ma ba ka ye fla na, -ye u yigi yɔ̃ wo Yĩŋfua myaha na, u n cã Yĩŋfua Yesu nawee- me ye ne. -Tee naa koho le u ye kãnkai- nkãy ne ye wĩĩ ma u na; ye sẽ yãã, u naa koho le nawee- busãã ye, ndoo gɛ ne. 3-Ye Persyila syar ra kẽ u puai Yakila ne, poo pe le Yesu Crise tẽn tẽ naa n tay ra ne. 4Pe ba ra sya yaha gbã koho wo, ma sya ne ga kuee le wo. Ndoo ya sẽ kẽ, n syaha wãã pe kẽ ye, Yesu kãndeyãrfa mpãy pe wee Yiifee- ye, pe yawãrfa byɛ syaha wãã pe kẽ. 5Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa mpãy pe pe ya wãã pe kaha wo, -ye pe byɛ syar! -Ye Yepanɛhɛ syar, u ntãŋ sroŋ dye ra tãy, woo kẽ Yesu kãndeyãrfua cir Yasyi kãntraha na. 6Maari wii u u ya fãy ye wĩĩ na, -ye u syar! 7-Ye Yããndurkuse syar tesẽ Yuniase ne, ta klofa me pe ne, pe maha pye ra ne nwompihi wo. Pe wĩĩ n tãy pe Yesu tẽnlɛhɛ ye, pe maha cãã dye gɛ cãã dye ra yaha le Yesu kãnde wo. 8-Ye Yãmpelase syar ra kẽ, u wĩĩ n tãy ra ye le Yĩŋfua Yesu kãnde na. 9-Ye Wurbã syar, u naa n tay wo ne le Yãhã Yĩndefua Crise tẽn wĩĩ na, -ye Setaase bya syar, u ntãŋ sroŋ dye ra tãy. 10-Ye Yapele syar, u wãfãy yãã le Yesu kãnde wo ma -sẽ u ya plãhã ma kuee le wo. -Ye Yartobule kahafa syar! 11-Ye Yerodãã syar, ta klofua kẽ u ne. -Ye Narsisi kahafa syar! Pe le Yesu kãnde yigi kluɛ sĩĩ. 12-Ye ca syãm mii syar pe n yee Terfɛhɛ ma suhu Terfoho ne, pe ma Yĩŋfua tẽn na. -Ye cɔɔ nwo syar pe n yee Pɛrsidi, u tẽn tẽ gboho Yĩŋfua kẽ, u ntãŋ dye pe Yesu kãndeyãrfa tãy. 13-Ye Wurfuu syar, Yĩŋfua u yãŋ yi; -ye u nahafua syar, u ma ra bya nahafua, u kayĩĩ laa pye yãã ra kẽ, koo kẽ. 14-Ye Yasãykerte syar, Flegɔ̃ ne, Yɛrmɛse ne, Paterbase ne, Yarmase ne, tesẽ Yesu kãndeyãrfa mpãy ne pe ma pe ne. 15-Ye Filohoke syar u cɔɔ Yuuli ne, -ye Neere syar u syafua ne, Woliipe ne, ma suhu pe Yãhã nawee- mpãy byɛ ne pe ma pe ne. 16-Ye yii syar yɔ̃ Yãhã nawee- syaha ter ne. Yesu Crise kãndeyãrfa yawãrfa byɛ ye syar. 17Wo nna, n ga ye yar waha nde ne: -Ye yii yigi nawee- mpãy ne! Ye sẽ yãã, kaklaha nkãy pe ye klaha ke ne, pe koo kaklaha sye, ma nii yɛ̃croho le pe Yesu kãndeyãrfa nsoho wo, ma pe plaha n le kãmpee wo. 18Ye sẽ yãã, poosyifa mii, wo Yĩŋfua Yãhã Yĩndefua Crise tẽn sẽ ne pe n tẽ ye, pe ya laam wĩĩ ne pe n kar. Pe ga pe yɛ̃r ta sĩĩsĩĩ, pe kaplãntãhã ta pe nawee- wlaŋ, nawee- mpãy syi pe wãkaryaha sẽ n sye ye. 19Yii poo na, nawee- byɛ cã ma yee ye n luhu Yĩŋfua ye. Loo nde nuhu le ra laam wo. N n traha ye kacãn yãã kayĩĩ wãpyeŋ kuɛ ye, -tee naa n nii kapee- wãpye wĩĩ ma n naa n dye ye laam wo ye. 20Yãhã gii ke yrĩŋ wãã, ke ga sãndãpee yĩŋfua Setane kai- tãhã pye klaha- migimigi ye trɛ flãhã tãy. Yagaa, le yale gbe taha. Wo Yĩŋfua Yesu Crise, u u laantãr yar ye na. 21Ta tẽntẽwai Timuti ye syar, woo ma suhu ta klofa Lususe ye ne, Jasoho ne, Sosipatɛhɛ ne. 22Ndoo Tɛhɛtise wii tẽ Pɔl yɛ̃ kaplãŋ ngĩĩ yrũhũ, n ye syar Yĩŋfua myaha na. 23Kayusu wii n n syã u fla na, tesẽ pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa pe ya wãã u fla na, u ye syar. Yerasyi wii u ma le klo nanihi war yĩŋ na, ma suhu wo Yesu kãndeyãrwɛ Kartisi ne, pe ye syar. (( 24Wo Yĩŋfua Yesu Crise, u u kayĩĩ wãã ye byɛ kẽ. Amɛn, le nii ke syi.)) 25-Too naa Yãhã sey, koo ke ga waha ye ta ye n ke sroŋ ta ye Yatɛr, mii le Yesu kapãyĩĩ le yar mii, le kapãyĩĩ lii tẽ n pãã nawee- ye. Yesu Crise wũhũ nkãy tẽ tɔ̃r n yar nawee- na, koo kẽ ke ma Yãhã laam wĩĩ lii le sẽ ba yi yãã gbaa na ye. 26Pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa bii loo nde yrũhũ yaha saba wo. Yagaa, le gbe yi gbaa na. Yãhã gii wãkuayãã wee ke na ye, koo ke loo nde ta, ma maha ta pe n koo kai- ngĩĩ yar mpãy byɛ na pe wee Yiifee- ye, pe n Yesu ta pe Yatɛr pe naa n luhu u ye. 27Yãhã neŋ ya kẽ ke ma kai- byɛ cãfua. Yesu Crise kãmay na, koo neŋ ya myaha yai wãsey ne yalebyɛ, wãyɛryãã ma n pye le na ye. Amɛn, le nii ke syi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\