1 Korɛntɩ 8

1A laan lagɩ a ŋɔɔnɩ jwǝnǝ nwana taanɩ mʋ dɩ abam. Kʋ yɩ cɩga, dɩ́ maama jɩgɩ yǝno, nɩ abam na tɛ te tɩn. Nan taá ye-na nɩ, nɔɔnʋ na jɩgɩ yǝno, kʋ pa-o kamunni mʋ. Nɔɔnʋ nan na jɩgɩ sono, kʋ jɩgɩ zǝnǝ kʋ paɩ o ve yigǝ mʋ. 2Nɔɔnʋ wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o jɩgɩ yǝno, kʋ brɩ nɩ o ta yǝri kʋlʋ na maŋɩ sɩ o taa ye tɩn mʋ. 3Wʋlʋ nan na soe Wɛ tɩn, Wɛ ye kʋntʋ tu. 4Kʋ na yɩ jwǝnǝ nwana yam dim taanɩ, dɩ́ ye nɩ jwǝnǝ ba ŋwɩ, Baŋa-Wɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ wʋra. 5Balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn jɩgɩ wǝǝnu tɩdonnǝ mʋ ba maa bǝ ba wa. Wǝǝnu dwi zanzan mʋ nɔɔna bǝ-tɩ nɩ ba wa dɩ ba yuu tiinǝ, kʋ na yɩ tɩga baŋa wǝǝnu dɩ wɛyuu wǝǝnu. 6Kʋ nan na yɩ dɩbam, dɩ́ ye nɩ Wɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ wʋra. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩbam Ko wʋlʋ na kɩ woŋo maama, yɩ dɩntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩ́ ŋwɩ. Dɩ́ ta ye nɩ, dɩbam Yuutu yɩ dɩdʋa mʋ, wʋntʋ mʋ yɩ Zezi Krisi wʋlʋ Wɛ na tagɩ o ŋwaanɩ DƖ kɩ woŋo maama tɩn, yɩ wʋntʋ mʋ paɩ dɩbam ŋwɩa. 7Kʋ nan daɩ nɔɔnʋ maama mʋ ye nɩ jwǝnǝ ba jɩgɩ dam. Nɔɔna badaara dɛɛn ŋwɩ dɩ jwǝnǝ kaanɩm mʋ, yɩ ba laan ba ba sɛ Wɛ. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba kwarɩ fʋʋnɩ yɩ ba bʋŋɩ nɩ, ba na di jwǝni wʋdiu, kʋʋ́ ta nyɩ nɩnɛɛnɩ ba joori ba sɛ jwǝnǝ kaanɩm mʋ. Ba wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ Wɛ cwǝŋǝ wʋnɩ tɩn, ba bʋŋɩ nɩ ba kɩ ba cɔgɩ mʋ. 8Wʋdiu dim nan bá wanɩ kʋ pa dɩ́ twɛ Wɛ. Dɩ́ na culi wʋdiiru naa dɩ́ zɩ ba culǝ dɩ, kʋ ba zǝni dɩbam dɩ kʋlʋkʋlʋ naa dɩ́ ga kʋlʋkʋlʋ Wɛ yigǝ nɩ kʋ ŋwaanɩ. 9Kʋ daarɩ abam balʋ na ye nɩ á jɩgɩ ni sɩ á di kʋlʋ maama á na lagɩ tɩn, á nan cʋ-na á tɩtɩ sɩ á yɩ pa balʋ wʋbʋŋa na wʋ bɩgɩ Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ tɩn tusi. 10Nmʋ wʋlʋ na paɩ n jɩgɩ yǝno tɩn na ve n zʋ jwǝni digǝ n tɔgɩ n di dɩ wʋdiu kʋm, yɩ n ko-bu wʋlʋ wʋbʋŋa na wʋ bɩgɩ Wɛ cwǝŋǝ wʋnɩ tɩn na nɛ-m, kʋntʋ wʋ́ wanɩ kʋ gan-o sɩ o dɩ vu o tɔgɩ o di. 11Kʋntʋ, o na dɛ o di jwǝni wʋdiu kʋm, kʋ brɩ nɩ nmʋ mʋ mɛ n yǝno kʋm n ma n cɔgɩ n ko-bu wʋlʋ wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ Wɛ cwǝŋǝ wʋnɩ yɩ Zezi Krisi ya tɩ o dɩ ŋwaanɩ tɩn. 12Nmʋ na kɩ kǝm-balɔrɔ kʋm kʋntʋ doŋ n yagɩ n ko-bu yuu nɩ, yɩ n cɔgɩ o wʋbʋŋa o ta na wʋ bɩgɩ Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ n kɩ dɩ Zezi Krisi mʋ te. 13Kʋntʋ, wʋdiu dim na lagɩ kʋ pa a ko-bu tusi Wɛ cwǝŋǝ nɩ, a daa bá fɔgɩ a di wʋdiu kʋm kʋntʋ, a na ba lagɩ sɩ a pa a ko-bu tusi Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\