1 Tesaloniki 2

1Dɩ́ ko-biǝ-ba, abam tɩtɩ ye lanyɩranɩ nɩ, dɩ́ na tu abam te tɩn, kʋ daɩ kafɛ. 2Abam ye ba na maŋɩ ba bɛɛsɩ dɩbam yɩ ba twɩ dɩbam te Filipi nɩ yɩ dɩ́ laan ba abam te tɩn. Nɔɔna dɛɛn kwaanɩ sɩ ba cɩ dɩbam cwǝŋǝ. Nan dɩ kʋ dɩ, dɩ́ Tu Wɛ pɛ dɩbam pu-dɩa sɩ dɩ́ tɔɔlɩ DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam dɩ́ brɩ abam dɩ baarɩ. 3Kwiǝ yalʋ dɩ́ na yǝni dɩ́ kwe abam tɩn, kʋ daɩ dɩ tusim, naa dɩ́ jɩgɩ wʋbʋŋ-balwaarʋ mʋ. Kʋ nan daɩ swan mʋ dɩ́ kɩa, sɩ dɩ́ ma dɩ́ ganɩ abam. 4Awo. Dɩbam yǝni dɩ́ ŋɔɔnɩ nɩ Wɛ na lagɩ te tɩn mʋ, bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ kuri dɩbam yɩ DƖ kwe DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam DƖ kɩ dɩ́ jɩŋa nɩ. Dɩbam na ŋɔɔnɩ te tɩn, kʋ daɩ sɩ dɩ́ ma dɩ́ poli nabiinǝ wʋrʋ, kʋ yɩ sɩ dɩ́ pa Wɛ dɩlʋ na maŋɩ dɩbam bɩcara DƖ nii tɩn wʋ mʋ poli. 5Á ye lanyɩranɩ nɩ dɩ́ wʋ tu dɩ́ ŋɔɔnɩ ni-sʋŋɩ ŋwaŋa dɩ abam. Dɩ́ nan wʋ ŋɔɔnɩ bɩtar-kamunǝ sɩ dɩ́ ma pri nɔɔna swan, sɩ dɩ́ joŋi wǝǝnu ba tee nɩ. Wɛ ye nɩ dɩbam na tagɩ kʋlʋ tɩn yɩ cɩga mʋ. 6Kʋ na yɩ abam naa nɔɔnʋ wʋlʋ maama dɩ, dɩ́ wʋ kɩ dɩ́ wʋbʋŋa nɩ sɩ nabiinǝ taa zuli dɩbam. 7Dɩ́ na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋna tɩn, dɩ́ ya jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ dɩ́ pa á taá nii dɩbam nɩ nɔn-kamunǝ te. Dɩ́ nan wʋ kɩ kʋntʋ. Dɩ́ dɛɛn tu dɩ́ tɩtɩ mʋ nɩ biǝ te, yɩ dɩ́ laan nii abam lanyɩranɩ nɩ kaanɩ na jɩgɩ o biǝ o nii te tɩn. 8Dɩ́ na tiini dɩ́ soe abam tɩn, dɩ́ sɛ sɩ dɩ́ kwe Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam dɩ́ maŋɩ dɩ́ brɩ abam, yɩ dɩ́ kwe dɩ́ ŋwɩa maama dɩ mʋ dɩ́ wǝli da dɩ́ pa abam, á na tiini á tigi dɩ́ wʋbʋŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. 9Dɩ́ ko-biǝ-ba, abam wʋ́ wanɩ á guli dɩbam dɛɛn na tʋŋɩ dɩ́ bwǝni zanzan abam ŋwaanɩ te maŋa kalʋ dɩ́ na wʋra dɩ́ tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam dɩ́ brɩ abam tɩn. Dɩ́ dɛɛn ba lagɩ sɩ dɩ́ yaarɩ abam dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩ́ ta yǝni dɩ́ tiini dɩ́ tʋŋɩ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama sɩ dɩ́ ma na dɩ́ ni-wʋdiu. 10Dɩ́ dɛɛn tɔgɩ cwǝŋǝ mʋ dɩ wʋ-poŋo abam balʋ na sɛ Zezi Krisi tɩn tɩtarɩ nɩ, yɩ dɩ́ tɩtʋŋa maama jɩgɩ cɩga, yɩ dɩ́ wʋ jaanɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ́ cɔgɩ. Abam wʋ́ wanɩ á ta nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ. Wɛ dɩ nan ye nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ. 11Á ye nɩ dɩ́ dɛɛn jɩgɩ abam maama dɩ jɩ sɩle mʋ, nɩ ko na yǝni o jɩgɩ o biǝ te tɩn. 12Dɩ́ kwe abam dɩ kwiǝ yalʋ na paɩ á bɩcara zurǝ tɩn mʋ. Dɩ́ ma daarɩ dɩ́ tiini dɩ́ kaanɩ abam, sɩ á taá tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ na lagɩ te tɩn. Bɛŋwaanɩ Wɛ mʋ kuri abam sɩ á zʋ DƖ paarɩ dɩm wʋ sɩ á na paarɩ-zulǝ DƖ tee nɩ. 13Dɩ́ na jaanɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam dɩ́ ba dɩ́ tɔɔlɩ dɩ́ brɩ abam tɩn, á sɛ yɩ á joŋi-ka lanyɩranɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩ́ kɩ Wɛ le maŋa maama abam ŋwaanɩ. Á sɛ nɩ kʋ yɩ Wɛ kwǝrǝ mʋ sɩ kʋ daɩ nabiinǝ nyɩm. Kʋ yɩ cɩga, kwǝr-ywǝŋǝ kam sɩɩnɩ ka yɩ Wɛ kwǝrǝ mʋ, yɩ ka zǝni abam balʋ na sɛ Zezi tɩn wʋbʋŋa dɩ dam. 14Dɩ́ ko-biǝ-ba, abam na nɛ yaara yalʋ tɩn, Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Zude tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn dɩ nɛ yaara yantʋ doŋ mʋ. Abam dwi tiinǝ bam yaarɩ abam nɩnɛɛnɩ Zwifǝ bam dɩ na yaarɩ Zwifǝ balʋ na sɛ Zezi te tɩn mʋ. 15Kʋ nan yɩ Zwifǝ bam kʋntʋ mʋ gʋ dɩ́ Yuutu Zezi dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam, yɩ ba kwǝri ba bɛɛsɩ dɩbam dɩ. Ba maa paɩ Wɛ wʋ cɔgɩ dɩ ba, yɩ ba yɩ nɔɔna maama dʋna. 16Ba dɛɛn kwaanɩ sɩ ba cɩ dɩbam, sɩ dɩ́ yɩ tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam dɩ́ brɩ dwi-gɛ tiinǝ sɩ ba na vrɩm ba lwarɩm wʋnɩ. Ba na vɩn Wɛ kwǝrǝ kam kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa ba na kɩ kǝm-balwaarʋ tɩlʋ maŋa maama tɩn fɔgɩ tɩ puli tɩ wǝli da. Wɛ ban-zɔŋɔ kʋm laan nan tu ba baŋa. 17Dɩ́ ko-biǝ-ba, dɩ́ na pɔɔrɩ dɩ abam maŋa fɩnfɩɩn yɩranɩ tɩn, kʋ daɩ nɩ dɩ́ wʋbʋŋa mʋ pɔɔrɩ daanɩ, kʋ yɩ dɩ́ yiǝ na warɩ ya na daanɩ tɩn mʋ. Abam fra tiini ya jɩgɩ dɩbam, yɩ dɩ́ kwaanɩ sɩ dɩ́ joori dɩ́ na abam. 18Dɩ́ ma lagɩ sɩ dɩ́ ba abam te. Amʋ Pooli ya kwaanɩ sɩ a ba abam te, kʋ daɩ kuni bɩdwɩ yɩranɩ. Kʋ nan yɩ sʋtaanɩ mʋ cɩgɩ dɩbam. 19Kʋ yɩ abam wʋbʋŋa mʋ tiini ya jɩgɩ dɩbam. Kʋ yɩ abam ŋwaanɩ mʋ dɩ́ jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ dɩ wʋpolo. Dɩ́ Yuutu Zezi na joori o ba, dɩ́ wʋ́ taa jɩgɩ wʋpolo dɩ́ na wʋ́ wanɩ dɩ́ brɩ nɩ abam dɛ dɩbam jɩŋa á na vrɩm tɩn ŋwaanɩ. 20Kʋ yɩ cɩga mʋ, abam mʋ sɩɩnɩ á paɩ dɩbam na zulǝ dɩ wʋpolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\