1 Tesaloniki 4

1Dɩ́ ko-biǝ-ba, kʋlʋ na daarɩ tɩn, dɩ́ loori abam dɩ́ Yuutu Zezi ŋwaanɩ sɩ á da cwǝŋǝ sɩ kʋ poli Wɛ wʋ. Dɩ́ maŋɩ dɩ́ brɩ abam cwǝŋǝ kam kʋntʋ, yɩ á tɔgɩ-ka dɩ zɩm maama. Dɩ́ nan ta tiini dɩ́ loori abam sɩ á kwaanɩ sɩ kʋ dwǝni á na maŋɩ á kɩ te tɩn. 2Abam ye wǝǝnu tɩlʋ dɩ́ na brɩ abam yɩ tɩ yɩ dɩ́ Yuutu Zezi nyɩm tɩn. 3Wɛ na lagɩ sɩ á taá yɩ te tɩn mʋ tɩntʋ: DƖ lagɩ sɩ á taá jɩgɩ wʋ-poŋo mʋ DƖ yigǝ nɩ, sɩ á yɩ taá boorǝ. 4Abam nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o lwarɩ, o na wʋ́ ja o tɩtɩ te sɩ o ma di o kaanɩ sɩ kʋ taa jɩgɩ zulǝ yɩ digiru tǝri kʋ wʋnɩ tɩn. 5Á nan yɩ pa boorim wʋbʋŋa wanɩ abam, nɩ nɔɔna balʋ na yǝri Wɛ tɩn. 6Kadiri laŋa nɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ yɩ zaŋɩ o kɩ kʋlʋ na wʋ́ cɔgɩ o ko-bu wʋ tɩn, naa o joŋi kʋlʋ na yɩ o ko-bu nyɩm tɩn. Dɩ́ maŋɩ dɩ́ kaanɩ abam lanyɩranɩ nɩ, nɔɔnʋ na kɩ wo-zɔɔna yantʋ doŋ, dɩ́ Yuutu wʋm wʋ́ pa o na cam. 7Wɛ na kuri dɩbam sɩ dɩ́ taá tɔgɩ-DƖ tɩn, kʋ daɩ sɩ dɩ́ taá kɩ wo-zɔɔna. DƖ nan kuri dɩbam sɩ dɩ́ taá jɩgɩ wʋ-poŋo mʋ DƖ yigǝ nɩ. 8Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na vɩn dɩ́ na brɩ kʋlʋ tɩn, kʋ daɩ nabiinǝ mʋ o vɩa, kʋ yɩ Wɛ dɩlʋ na kɩ DƖ Joro kʋm abam bɩcara nɩ tɩn mʋ o vɩa. 9Kʋ nan na yɩ á na wʋ́ ta soe á ko-biǝ te tɩn, kʋ daa daɩ fɩfɩʋn sɩ dɩ́ pʋpʋnɩ dɩ́ brɩ abam. Wɛ tɩtɩ maŋɩ DƖ brɩ abam á na wʋ́ ta soe daanɩ te. 10Kʋ yɩ cɩga mʋ, á sɩɩnɩ á soe á ko-biǝ balʋ maama na zʋʋrɩ Masɩdʋanɩ tɩɩnɩ dɩm nɩ tɩn. Dɩ́ ko-biǝ-ba, dɩ́ nan ta loori abam sɩ á tiini á taá soe daanɩ kʋ dwǝni faŋa. 11Kwaanɩ-na sɩ á taá zʋʋrɩ daanɩ dɩ wʋ-zuru. Á taá nii á tɩtɩ baŋa nɩ. Nɔɔnʋ maama kwaanɩ o tʋŋɩ sɩ o na o ni-wʋdiu, nɩ dɩ́ na maŋɩ dɩ́ ta abam te tɩn. 12Kʋntʋ mʋ wʋ́ pa balʋ na daɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔna tɩn taa nɩgɩ abam lanyɩranɩ, yɩ kʋʋ́ pa á daa bá tɩɩgɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. 13Dɩ́ ko-biǝ-ba, kʋ na yɩ nɔɔna balʋ na tɩgɩ tɩn, dɩ́ lagɩ sɩ á lwarɩ cɩga mʋ sɩ á daa yɩ taá bwɛa, sɩ á wʋ daa yɩ cɔgɩ tʋʋnɩ ŋwaanɩ, nɩ balʋ na yǝri Wɛ tɩn na ba jɩgɩ tɩɩna te tɩn. 14Dɩbam sɛ nɩ Zezi tɩgɩ mʋ, yɩ o laan joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ na yɩ balʋ na sɛ-o yɩ ba tɩ tɩn, dɩ́ ye nɩ Wɛ wʋ́ pa ba taa wʋ Zezi tee nɩ. 15Bɛŋwaanɩ dɩ́ na brɩ abam kʋlʋ tɩn yɩ dɩ́ Yuutu wʋm kwǝrǝ mʋ. Dɛ dɩm dɩ́ Yuutu Zezi na wʋ́ joori o ba tɩn, dɩbam balʋ na daarɩ lʋgʋ baŋa nɩ yɩ dɩ́ ta ŋwɩ tɩn bá loori balʋ na maŋɩ ba tɩ tɩn Wɛ tee nɩ. 16Dɩ́ wʋ́ ba dɩ́ ni kwǝrǝ na bagɩ wɛyuu nɩ, dɩ malɛsɩ pɛ wʋm kwǝrǝ, dɩdaanɩ Wɛ nabɔn-zɔŋɔ kʋm wum, yɩ dɩ́ Yuutu wʋm tɩtɩ zɩgɩ wɛyuu nɩ o tu. Balʋ na sɛ Zezi Krisi yɩ ba tɩ tɩn wʋ́ da yigǝ ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ. 17Wɛ laan wʋ́ pa dɩbam balʋ na daarɩ yɩ dɩ́ daa ta ŋwɩ tɩn la daanɩ dɩ bantʋ, yɩ DƖ zǝŋi dɩbam kunkwǝǝnu wʋnɩ sɩ dɩ́ vu dɩ́ jeeri dɩ́ Yuutu wʋm wɛyuu nɩ. Kʋntʋ, dɩ́ wʋ́ ta wʋ dɩ́ Yuutu wʋm tee nɩ maŋa maama. 18Kʋntʋ ŋwaanɩ, á taá maɩ cɩga kam kʋntʋ á kwe daanɩ, sɩ á bɩcara taa tigi jǝgǝ dɩdʋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\