2 Korɛntɩ 5

1Dɩbam yɩra yam dɩ́ na jɩgɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn nyɩ dɩ vwe mʋ dɩ́ na zʋʋrɩ dɩ wʋnɩ. Dɩ́ nan ye nɩ, vwe dɩm kʋntʋ na cɔgɩ, Wɛ wʋ́ pa dɩ́ na digǝ DƖ sɔŋɔ nɩ sɩ dɩ́ taá zʋʋrɩ da. Kʋ daɩ nabiinǝ mʋ lɔgɩ digǝ kam kʋntʋ. Ka nan wʋ́ ta wʋra maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 2Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩbam yǝni dɩ́ kʋna dɩ cam, yɩ dɩ́ fra tiini ya zʋ Wɛ-sɔŋɔ kʋm, dɩ́ na lagɩ sɩ Wɛ pa dɩ́ zʋ digǝ kalʋ DƖ na lagɩ DƖ pa dɩbam tɩn ŋwaanɩ. 3Wɛ na pɛ dɩ́ zʋ digǝ kam kʋntʋ nɩnɛɛnɩ dɩ́ na zʋ gɔrɔ te tɩn, dɩ́ daa bá ta nyɩ nɩ nɔn-kalambwǝǝlu te. 4Dɩ́ ta na zʋʋrɩ dɩ́ lʋgʋ baŋa vwe dɩm wʋnɩ tɩn, dɩ́ yǝni dɩ́ kʋnɩ mʋ nɩ dɩ́ zɩŋɩ zɩla mʋ te. Kʋ nan daɩ nɩ dɩ́ lagɩ sɩ dɩ́ dɩ dɩ́ yɩra yam mʋ dɩ́ yagɩ. Dɩ́ lagɩ sɩ dɩ́ zʋ ya-dʋʋra yalʋ Wɛ na tiŋi DƖ sɔŋɔ nɩ sɩ DƖ pa dɩbam tɩn mʋ, sɩ DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam laan pa dɩ́ yɩra yalʋ na wʋ́ tɩ tɩn daa yɩ taa jɩgɩ kuri. 5Baŋa-Wɛ tɩtɩ mʋ kwɛ dɩbam sɩ dɩ́ ba dɩ́ na ya-dʋʋra yam kʋntʋ DƖ tee nɩ, yɩ DƖ pa dɩbam DƖ Joro kʋm, sɩ kʋ da yigǝ kʋ pa dɩ́ lwarɩ nɩ dɩ́ laan wʋ́ ba dɩ́ na wo-laarʋ tɩlʋ Wɛ na tiŋi sɩ DƖ pa dɩbam tɩn maama. 6Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩ́ jɩgɩ pu-dɩa maŋa maama, yɩ dɩ́ ye nɩ, dɩ́ ta na jɩgɩ lʋgʋ baŋa yɩra yam tɩn mʋ paɩ dɩ́ ta wʋ ve dɩ́ Yuutu wʋm sɔŋɔ. 7Kʋ daɩ nɩ dɩ́ yiǝ maŋɩ ya na Wɛ-sɔŋɔ kʋm wǝǝnu tɩm kʋntʋ. Dɩ́ nan kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ nɩ dɩ́ wʋ́ na-tɩ. 8Kʋntʋ mʋ paɩ dɩ́ jɩgɩ pu-dɩa, yɩ dɩ́ ye nɩ kʋʋ́ ta lamma kʋ pa dɩbam sɩ dɩ́ yagɩ dɩ́ yɩra yalʋ na yɩ lʋgʋ baŋa nyɩm tɩn, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ vu dɩ́ taá wʋ dɩ́ Yuutu wʋm sɔŋɔ nɩ. 9Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩ́ kwaanɩ dɩ́ lagɩ sɩ dɩ́ kɩ kʋlʋ na wʋ́ poli dɩ́ Yuutu wʋm wʋ maŋa maama tɩn, dɩ́ na wʋ tɩga baŋa nɩ naa dɩ́ zɩ ve Wɛ-sɔŋɔ dɩ. 10Bɛŋwaanɩ dɩbam maama maŋɩ sɩ dɩ́ ba dɩ́ zɩgɩ Zezi Krisi yigǝ nɩ sɩ o di dɩbam taanɩ. Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o joŋi kʋlʋ na maŋɩ dɩ o kikiǝ yalʋ maama o na kɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, kʋ na yɩ o kǝm-laarʋ naa o kǝm-balwaarʋ. 11Kʋntʋ ŋwaanɩ dɩ́ ye dɩ́ na maŋɩ sɩ dɩ́ taá kwarɩ dɩ́ Yuutu wʋm te. Mʋ kʋ kuri dɩ́ kwaana sɩ dɩ́ pa nɔɔna lwarɩ Wɛ cɩga kam. Wɛ ye dɩbam wʋ lanyɩranɩ. Amʋ nan bʋŋɩ nɩ abam dɩ wʋ́ ta ye kʋntʋ á bɩcara nɩ. 12Kʋ nan daɩ nɩ dɩbam lagɩ sɩ dɩ́ brɩ dɩ́ tɩtɩ mʋ dɩ abam. Dɩ́ lagɩ sɩ dɩ́ zǝni abam mʋ, sɩ á wanɩ á taá jɩgɩ wʋpolo dɩbam ŋwaanɩ. Kʋntʋ mʋ á wʋ́ wanɩ á vɩn balʋ na tu abam te, yɩ ba jɩgɩ tɩɩra dɩ ba na brɩ ba tɩtɩ te, yɩ ba yigǝ tǝrǝ dɩ ba wʋrʋ na yɩ te tɩn. 13Abam paɩ dɩbam ba jɩgɩ swan mʋ na? Kʋ nan na maŋɩ kʋ yɩ kʋntʋ dɩ, kʋ yɩ Wɛ ŋwaanɩ mʋ. Dɩ́ nan jɩgɩ swan, kʋ yɩ abam zǝnǝ ŋwaanɩ mʋ. 14Dɩ́ na kɩ kʋlʋ maama tɩn, kʋ yɩ Zezi Krisi sono kʋm ŋwaanɩ mʋ. Bɛŋwaanɩ dɩ́ ye lanyɩranɩ nɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ tɩga o lǝni nɔɔna maama yuu nɩ, yɩ kʋntʋ brɩ nɩ ba maama dɩ tɔgɩ dɩd-o ba tɩ mʋ. 15Zezi tɩgɩ ba maama ŋwaanɩ mʋ, sɩ balʋ na ŋwɩ tɩn daa yɩ taa ŋwɩ nɩ ba tɩtɩ na lagɩ te tɩn, sɩ ba taa ŋwɩ wʋlʋ na lǝni ba yuu nɩ o tɩ yɩ o joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. 16Kʋntʋ ŋwaanɩ dɩbam daa ba kuri nɔɔna da-wʋnɩ nɩ nabiinǝ wʋbʋŋa na yɩ te tɩn. Dɩbam dɛɛn ya jɩgɩ wʋbʋŋa yantʋ doŋ mʋ dɩdaanɩ dɩ́ na nii Zezi Krisi te tɩn. Lele kʋntʋ dɩ́ nan daa ba jeeli kʋntʋ doŋ. 17Nɔɔnʋ wʋlʋ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, kʋ brɩ nɩ o jɩgɩ Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kam mʋ, yɩ o ŋwɩ-doŋǝ kam kɛ. O ŋwɩa kam maama laan lǝni ka ji ŋwɩ-dʋŋa mʋ. 18Kʋ yɩ Wɛ mʋ kɩ kʋ maama. Dɩntʋ mʋ tagɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ DƖ fɔgɩ dɩbam dɩ DƖ tɩtɩ daanɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa dɩbam tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ, sɩ dɩ́ brɩ nɔɔna sɩ ba dɩ Wɛ fɔgɩ daanɩ. 19Dɩ́ yǝni dɩ́ brɩ nɔɔna nɩ Baŋa-Wɛ dɛ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ DƖ fɔgɩ nabiinǝ dɩ DƖ tɩtɩ daanɩ, kʋ pa Wɛ daa ba jeeli ba lwarɩm. DƖ ma tʋŋɩ dɩbam sɩ dɩ́ taá brɩ nɔɔna DƖ fɔgɩm dɩm kʋntʋ na yɩ te tɩn. 20Kʋ nan yɩ dɩbam lǝni Zezi Krisi yuu nɩ mʋ sɩ dɩ́ taá brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam kʋntʋ. Kʋ maa nyɩ dɩ Wɛ tɩtɩ mʋ tɔgɩ dɩbam ŋwaanɩ DƖ ŋɔɔna dɩ abam. Dɩ́ nan loori abam Zezi Krisi ŋwaanɩ sɩ á sɛ, sɩ á dɩ Wɛ fɔgɩ daanɩ. 21Zezi Krisi mʋ yɩ wʋlʋ na ba jɩgɩ lwarɩm tɩn. Wɛ nan pɛ dɩbam lwarɩm dɩm tɔgɩ wʋntʋ, sɩ kʋ pa dɩ́ taá jɩgɩ cɩga mʋ Wɛ tee nɩ wʋntʋ ŋwaanɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\