2 Korɛntɩ 6

1Dɩbam na wǝli dɩ Wɛ dɩ́ tʋŋɩ DƖ tɩtʋŋa yam tɩn, dɩ́ loori abam sɩ á yɩ zaŋɩ á pa Wɛ zaanɩ dɩm DƖ na pɛ abam tɩn ji kafɛ. 2Baŋa-Wɛ maŋɩ DƖ ta DƖ wɩ: «Maŋa kalʋ na maŋɩ dɩ a wʋbʋŋa tɩn, amʋ sɛ nmʋ loro kʋm. Dɛ dɩlʋ na maŋɩ sɩ a vrɩ nmʋ tɩn, amʋ zǝni nmʋ.» Nii-na! Wɛ zǝnǝ maŋa kam yiǝ. Kʋ yɩ zɩm mʋ DƖ lagɩ DƖ vrɩ abam. 3Dɩ́ na tʋŋɩ Wɛ ŋwaanɩ tɩn, dɩ́ ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ na cwǝŋǝ o lwɛ dɩ́ tɩtʋŋɩ dɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ dɩ́ ba kɩ kʋlʋ na wʋ́ cɔgɩ nɔɔnʋ wʋ sɩ o yɩ da Wɛ tɩn. 4Dɩ́ nan kwaanɩ dɩ́ brɩ dɩ́ tɩtɩ nɩ dɩ́ yɩ Wɛ tɩntʋŋna mʋ woŋo maama wʋnɩ. Dɩ́ yǝni dɩ́ vɔ dɩ́ wʋ mʋ, kʋ na yɩ yaara naa cam dɩ wʋ-cɔgɔ wʋnɩ. 5Ba magɩ dɩbam yɩ ba jaanɩ dɩbam ba kɩ pɩɩna digǝ nɩ kuni zanzan. Ba maa yeeri dɩbam. Dɩ́ maa yǝni dɩ́ tʋŋɩ tɩtʋŋ-cɛɛra. Dɩ́ maa ba dɔ dɩ́ sui, yɩ dɩ́ pɩɩnɩ dɩ́ tɩtɩ dɩ kana. 6Dɩ́ ma maɩ wʋ-poŋo dɩ yǝno dɩ wʋ-zuru dɩ́ maa tʋŋa, yɩ dɩ́ ta kwǝri dɩ́ kɩ nɔɔna lanyɩranɩ. Dɩ́ maa jɩgɩ Wɛ Joro kʋm dam dɩ sono cɩga cɩga. 7Dɩ́ maa ŋɔɔnɩ Wɛ cɩga kam dɩ́ brɩ nɔɔna, yɩ dɩ́ jɩgɩ Wɛ dam dɩ́ ma dɩ́ tʋŋa. Dɩ́ na yɔɔrɩ dɩ́ tɔgɩ cɩga cwǝŋǝ te tɩn, kʋ nyɩ dɩ dɩ́ na ze jara zɩla jazɩm dɩ jagwiǝ te tɩn mʋ. 8Nɔɔna badonnǝ paɩ dɩbam zulǝ, yɩ badaara gooni dɩbam. Babam maa twɩ dɩbam, yɩ badaara paɩ dɩbam cɩga. Badonnǝ maa paɩ dɩ́ yɩ balʋ na ganɩ nɔɔna tɩn, yɩ dɩ́ nan yɔɔrɩ dɩ́ tɔgɩ cɩga mʋ. 9Badaara tɛ ba wɩ, ba yǝri dɩbam, yɩ nɔɔna maama yagɩ ba ye dɩbam lanyɩranɩ. Badonnǝ ma paɩ dɩ́ lagɩ dɩ́ tɩ mʋ, yɩ dɩ́ nan ta ŋwɩ. Ba paɩ dɩ́ naɩ cam, yɩ ba nan wʋ wanɩ ba gʋ dɩbam. 10Nɔɔna maa paɩ dɩ́ wʋ cɔga, yɩ dɩ́ nan ta jɩgɩ wʋpolo maŋa maama. Nɔɔna paɩ dɩ́ yɩ yinigǝ tiinǝ mʋ, yɩ dɩ́ yagɩ dɩ́ wǝli nɔɔna zanzan dɩ wo-laarʋ. Nɔɔna paɩ dɩ́ ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ mʋ, yɩ dɩ́ nan jɩgɩ woŋo maama Wɛ yigǝ nɩ. 11Dɩ́ badonnǝ Korɛntɩ tiinǝ-ba, dɩ́ kwe dɩ́ bɩcara maama mʋ dɩ́ ma ŋɔɔnɩ dɩ abam jaja. Dɩbam tiini dɩ́ soe abam dɩ dɩ́ bɩcara maama. 12Kʋ nan daɩ dɩbam mʋ cɩgɩ sono kʋlʋ na wʋ dɩbam dɩ abam laŋa nɩ tɩn daanɩ, kʋ yɩ abam mʋ cɩga. 13Amʋ nan loori abam nɩ á yɩ a biǝ mʋ te, sɩ á taá jɩgɩ amʋ sono kʋm doŋ á bɩcara nɩ. 14Abam nan yɩ zaŋɩ á kwe á tɩtɩ á wǝli dɩ balʋ na ba tɔgɩ Zezi tɩn, sɩ lanyɩranɩ dɩ balɔrɔ ba jɩgɩ wǝl-dɔnɔ daanɩ. Pooni dɩ lim dɩ nan ba jɩgɩ wǝl-dɔnɔ. 15Zezi Krisi dɩ sʋtaanɩ bá wanɩ ba taa jɩgɩ ni-dɩdwɩ. Wʋlʋ na sɛ Zezi tɩn dɩ wʋlʋ na wʋ sɛ-o tɩn bá wanɩ ba taa jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ. 16Jwǝnǝ nan bá wanɩ ya taa jɩgɩ wǝl-dɔnɔ dɩ Wɛ tɩtɩ digǝ. Dɩbam nan mʋ nyɩ dɩ Wɛ digǝ kam DƖ na zʋʋrɩ ka wʋnɩ tɩn. Bɛŋwaanɩ Wɛ maŋɩ DƖ ta DƖ wɩ: «Amʋ wʋ́ ta zʋʋrɩ a nɔɔna bam wʋnɩ, yɩ a wʋra dɩ ba. Amʋ wʋ́ ta yɩ bantʋ Wɛ, yɩ ba dɩ wʋ́ ta yɩ amʋ nɔɔna.» 17Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ tagɩ DƖ wɩ: «Abam maŋɩ sɩ á lɩ á tɩtɩ balʋ na wʋ sɛ amʋ tɩn tɩtarɩ nɩ, sɩ á daarɩ á pɔɔrɩ á tɩtɩ dɩ ba. Á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ dɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na yɩ wo-zɔɔna tɩn. Kʋntʋ mʋ amʋ wʋ́ joŋi abam. 18Amʋ wʋ́ ta yɩ abam Ko, yɩ abam dɩ wʋ́ ta yɩ amʋ biǝ.» Mʋ dɩ́ Yuutu Baŋa-Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ dam wǝǝnu maama baŋa nɩ tɩn na tagɩ te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\