Galatɩ 5

1Zezi Krisi na vrɩ dɩbam o yagɩ tɩn, kʋ yɩ sɩ dɩ́ taá te dɩ́ tɩtɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ, sɩ á daa yɩ sɛ á tɔgɩ cwǝŋǝ kalʋ na wʋ́ pa á joori á ji gambɛ tɩn. 2Nan cǝgi-na amʋ Pooli na lagɩ a ta kʋlʋ dɩ abam tɩn. Abam na sɛ sɩ ba go abam nɩ Zwifǝ bam cullu tɩm na brɩ sɩ ba go ba bǝkǝri te tɩn, á daa ba jɩgɩ nyɔɔrɩ Zezi Krisi tee nɩ. 3A ta lagɩ a ta a brɩ abam jaja nɩ, abam wʋlʋ maama na sɛ sɩ ba go-o tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o sɛ Zwifǝ bam cullu tɩm maama mʋ. 4Abam balʋ na bʋŋɩ sɩ á na cɩga Wɛ tee nɩ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ tɩn, abam pɔɔrɩ mʋ dɩ Zezi Krisi, yɩ o zaanɩ dɩm daa tǝri á tee nɩ. 5Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm nan wʋ dɩbam balʋ na kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn tee nɩ, yɩ dɩ́ jɩgɩ tɩɩna lanyɩranɩ nɩ dɩ́ wʋ́ na cɩga Wɛ tee nɩ. 6Dɩ́ na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn, dɩ́ na goni dɩ́ bǝkǝri naa dɩ́ zɩ wʋ goni dɩ, kʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. Woŋo kʋlʋ nan na jɩgɩ kuri tɩn mʋ yɩ sɩ dɩ́ taá jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi, sɩ kʋ pa dɩ́ taá soe daanɩ lanyɩranɩ. 7Abam dɛɛn yɔɔrɩ á tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ lanyɩranɩ mʋ. Wɔɔ nan mʋ cɩgɩ á cwǝŋǝ sɩ á daa yɩ sɛ Wɛ cɩga kam? 8Wʋlʋ na brɩ abam kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ Wɛ dɩlʋ na bǝŋi abam sɩ á taá tɔgɩ-DƖ tɩn. 9Kʋ nyɩ nɩ dɩ́ na yǝni dɩ́ tɛ te dɩ́ wɩ: «Dabɩlɩ fɩnfɩɩn na wʋ dɩpɛ mun-lɛɛrɩ wʋnɩ, kʋʋ́ pa dɩ maama fʋlɩ mʋ.» 10Dɩbam maama na ŋwɩ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi tɩn, amʋ ye nɩ dɩ́ wʋ́ ta jɩgɩ wʋbʋŋ-dɩdʋa mʋ. Wʋlʋ nan na jɩgɩ abam wʋbʋŋa o vugimi tɩn, Wɛ wʋ́ cɔgɩ kʋntʋ tu o kǝm-balɔrɔ kʋm ŋwaanɩ, dɩ o na maŋɩ o yɩ te dɩ. 11A ko-biǝ-ba, amʋ ba brɩ nɩ, nɔɔnʋ na tɔgɩ Wɛ, o maŋɩ sɩ o go. A ya na brɩ kʋntʋ doŋ, nɔɔna bá bɛɛsɩ-nɩ a zaasɩm dɩm ŋwaanɩ, bɛŋwaanɩ a na brɩ Zezi na tɩgɩ te tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ tɩn ya bá ta yɩ ta-lɔŋɔ dɩ nɔɔna. 12Amʋ nan na bʋŋɩ te tɩn, kʋ yaá ta lana sɩ balʋ na jɩgɩ abam ba yaara dɩ gwǝŋǝ kam tɩn lɛ ba lwɩ ba tɩtɩ ba wǝli da, sɩ kʋ ta daɩ ba bǝkǝri gonim yɩranɩ. 13A ko-biǝ-ba, Wɛ na bǝŋi abam sɩ á taá tɔgɩ-DƖ tɩn, kʋ yɩ sɩ á laan taá te á tɩtɩ mʋ. Á nan na sɩɩnɩ á te á tɩtɩ kʋntʋ tɩn, kʋ daɩ nɩ á wʋ́ ta kɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ maama á wʋbʋŋa na lagɩ tɩn. Á nan taá tiini á zǝni daanɩ dɩ sono. 14Bɛŋwaanɩ Wɛ niǝ yam maama brɩ woŋo dɩdʋa mʋ, nɩ nɔɔnʋ maŋɩ sɩ o taa soe o doŋ nɩ o na soe o tɩtɩ te tɩn. 15Abam nan na jɩgɩ daanɩ nɩ vara na yǝni ba jɩgɩ daanɩ yɩ ba dʋnɩ daanɩ te tɩn, á taá ye sɩ á wʋ́ ba á cɔgɩ daanɩ dɩdʋa dɩdʋa á ti. 16Nan cǝgi-na kʋlʋ kʋm a na lagɩ a ta tɩn. Pa-na Wɛ Joro kʋm taa vaɩ abam á ŋwɩa maama wʋnɩ, sɩ á yɩ taá sɛ á tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ á fra na zʋʋrɩ tɩn. 17Bɛŋwaanɩ nabiinǝ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn ba jɩgɩ fra dɩ Wɛ Joro kʋm. Wɛ Joro kʋm dɩ fra na zʋʋrɩ kʋlʋ tɩn dɩ nan ba jɩgɩ fra dɩ nabiinǝ. Kʋ maa brɩ nɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ tɩle wʋbʋŋa warɩ ya maŋɩ daanɩ. Kʋ ma pa á daa warɩ á wʋbʋŋa wǝǝnu á kɩ. 18Wɛ Joro kʋm nan na vaŋɩ abam, cullu tɩm daa wʋ maŋɩ sɩ tɩ taa te abam. 19Nabiinǝ wʋbʋŋa na lagɩ sɩ ba taa kɩ wǝǝnu tɩlʋ tɩn mʋ tɩntʋ, tɩ yɩ jaja mʋ: kʋ yɩ boorim dwi maama, dɩ wo-digiru tɩtʋŋa, dɩ wo-zɔɔna kǝnǝ dwi maama, 20dɩ jwǝnǝ kaanɩm, dɩ liri dim, dɩ ka culi daanɩ, dɩ ka ja daanɩ, dɩ wʋ-gʋʋ, dɩ ban-zɔŋɔ, dɩ ka beeri ka yɩratʋ zǝnǝ, dɩ ka yɩ sɛ daanɩ, dɩ ka pɔɔrɩ daanɩ, 21dɩ wo-swǝnǝ, dɩ sa-nyɔrɩ, dɩ nɔn-kwǝlim, dɩ ka kɩ wo-yɔɔrʋ tɩdonnǝ. A nan ta wʋ́ fɔgɩ a kaanɩ abam a wǝli da nɩ, balʋ na yǝni ba kɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ dwi tɩn, ba bá tɔgɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. 22Kʋ daarɩ Wɛ Joro kʋm na paɩ nɔɔna yɩ te tɩn mʋ tɩntʋ: Kʋ paɩ nɔɔna jɩgɩ sono mʋ, dɩ wʋpolo, dɩ wʋ-zuru, dɩ ban-pʋnʋ, dɩ da-zulǝ, dɩ lanyɩranɩ kǝm, dɩ cɩga tɔgɩm, 23dɩ wʋ-bono, dɩ ka ja n tɩtɩ. Culu nan tǝrǝ kʋ na vɩn wo-laarʋ tɩntʋ. 24Kʋ na yɩ dɩbam balʋ na yɩ Zezi Krisi nɔɔna tɩn, dɩ́ lɩ dɩ́ wʋbʋŋ-doorǝ yam dɩ́ yagɩ, yɩ ya daa ba te dɩbam sɩ dɩ́ taá kɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ dɩ́ fra na zʋʋrɩ tɩn. 25Wɛ Joro kʋm na pɛ dɩ́ na ŋwɩ-dʋŋa tɩn, dɩ́ pa-na kʋ taa vaŋɩ dɩbam dɩ́ ŋwɩa maama wʋnɩ. 26Dɩ́ nan yɩ kɩ kamunni da-yɩranɩ sɩ dɩ́ pa da-wʋrʋ zaŋɩ naa dɩ́ taa jɩgɩ wʋ-gʋʋ daanɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\