Ebru 13

1Yɩ zaŋɩ á yagɩ da-sono á na yɩ da-ko-biǝ Zezi ŋwaanɩ tɩn. 2Taá ye-na sɩ á taá kɩ vǝrǝ voro. Nɔɔna badonnǝ dɛɛn na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ pɛ ba jeeri Wɛ malɛsɩ mʋ ba sam nɩ, yɩ ba wʋ lwarɩ ba na yɩ balʋ tɩn. 3Guli-na balʋ na wʋ pɩɩna digǝ nɩ tɩn woŋo, nɩnɛɛnɩ abam dɩ tɔgɩ á wʋ pɩɩna digǝ nɩ mʋ te, sɩ á zǝni-ba. Guli-na balʋ nɔɔna na bɛɛsɩ-ba tɩn dɩ woŋo, nɩnɛɛnɩ abam dɩ tɔgɩ á yaarɩ mʋ te. 4Baarʋ dɩ o kaanɩ maama maŋɩ sɩ ba taa zʋʋrɩ daanɩ mʋ dɩ sono dɩ zulǝ. Barʋ wʋm dɩ kaanɩ wʋm maama maŋɩ sɩ ba taa jɩgɩ cɩga mʋ da-tee nɩ. Wɛ nan wʋ́ di balʋ maama na kɩ wo-zɔɔna dɩ boorim kikiǝ tɩn sarɩya. 5Á yɩ pa á ŋwɩa taa tɔgɩ sǝbu-lagɩ. Taá jɩgɩ-na wʋpolo dɩ á na jɩgɩ kʋlʋ tɩn. Bɛŋwaanɩ Wɛ maŋɩ DƖ ta DƖ wɩ: «Amʋ bá fɔgɩ a yagɩ abam maŋa dɩ maŋa.» 6Kʋntʋ ŋwaanɩ dɩbam wʋ́ ta jɩgɩ baarɩ sɩ dɩ́ taá wɩ: «Baŋa-Wɛ mʋ yɩ dɩ́ zǝnnu, dɩ́ bá ta kwarɩ fʋʋnɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o kɩ dɩbam kʋlʋkʋlʋ.» 7Taá guli-na nɔɔna balʋ na yɩ á yigǝ tiinǝ yɩ ba dɛɛn tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam ba brɩ abam tɩn woŋo. Maanɩ-na á nii ba ŋwɩa dɛɛn na yɩ te sɩ kʋ vu kʋ yi ba tʋʋnɩ tɩn, sɩ á daarɩ á lwǝni ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi te tɩn. 8Maŋa maama Zezi Krisi yɩ nɩ o na maŋɩ o yɩ te tɩn mʋ, diin dɩ zɩm maama sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 9Yɩ pa-na nɔɔna ma zaasɩm-gɛ ba ganɩ abam dɩ wǝǝnu dwi tǝri tǝri sɩ kʋ pa á ywǝri Wɛ cwǝŋǝ nɩ. Kʋ yɩ Wɛ zaanɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ paɩ dɩ́ na baarɩ Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ, sɩ kʋ daɩ wʋdiiru culim ŋwaanɩ. Balʋ na tɔgɩ wʋdiiru culim cwǝŋǝ tɩn nan wʋ nɛ zǝnǝ kʋ ŋwaanɩ. 10Zezi Krisi na kwe o tɩtɩ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ dɩbam ŋwaanɩ te tɩn daɩ kaanɩm dɩlʋ doŋ nɔɔna na wʋ́ di dɩ nwana yam tɩn. Balʋ na tʋŋɩ Wɛ vwe dɩm wʋnɩ ba pa-DƖ tɩn, ba ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ ba twǝri kaanɩm dɩm kʋntʋ wǝǝnu ba di. 11Kʋ na kɩ te tɩn, Wɛ kaanɩm yuutu wʋm yǝni o gʋ vara mʋ, yɩ o ja ba jana kam o zʋ Wɛ-di-laa kʋm wʋ o ma saarɩ nɔɔna bam lwarɩm. Kʋ daarɩ vara bam tɩtɩ, baá ja nuŋi tɩʋ kʋm daa mʋ ba zwɛ maama. 12Zezi tʋʋnɩ dɩm dɩ nan dɛ kʋntʋ doŋ mʋ. O yaarɩ mʋ o tɩ tɩʋ kʋm daa nɩ, yɩ o ma o tɩtɩ jana kam o saarɩ nɔɔna bam lwarɩm. 13Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na dɩ́ nuŋi dɩ́ vu o te tɩʋ kʋm daa nɩ, sɩ dɩ́ tɔgɩ dɩ́ sɛ o goonǝ yam doŋ. 14Bɛŋwaanɩ, lʋgʋ baŋa yo seeni dɩbam ba jɩgɩ tɩʋ kʋlʋ na wʋ́ ta yɩ dɩ́ kugu je maŋa maama tɩn, dɩ́ nan tɩɩnɩ tɩʋ kʋlʋ na lagɩ kʋ ba tɩn mʋ. 15Pa-na dɩ́ tɔgɩ Zezi ŋwaanɩ dɩ́ taá zuli Wɛ maŋa maama. Kʋntʋ mʋ yɩ kʋlʋ dɩ́ na wʋ́ kwe dɩ́ ma kaanɩ-DƖ tɩn. Dɩ́ ni-taanɩ na brɩ Wɛ dam te tɩn mʋ yɩ pɛɛra yalʋ dɩ́ na wʋ́ pa-DƖ tɩn. 16Á yɩ swe sɩ á taá kɩ kǝm-laarʋ, sɩ á daarɩ á taá zǝni daanɩ, sɩ kʋntʋ mʋ yɩ kaanɩm dɩlʋ na poli Wɛ wʋ tɩn. 17Taá nɩgɩ-na á yigǝ tiinǝ, sɩ á daarɩ á taá sɛ ba ni, sɩ bantʋ mʋ nii abam na wʋ́ ta ŋwɩ dɩ Wɛ te tɩn baŋa nɩ, yɩ baá ba ba zɩgɩ Wɛ yigǝ nɩ sɩ ba brɩ ba na tʋŋɩ kʋlʋ abam ŋwaanɩ tɩn. Nan taá nɩgɩ-ba sɩ ba wanɩ ba tʋŋɩ dɩ wʋpolo. Kʋ na daɩ kʋntʋ, kʋʋ́ pa ba wʋ cɔgɩ, yɩ kʋ daa bá ta jɩgɩ zǝnǝ kʋ pa abam. 18Taá loori-na Wɛ á pa dɩbam. Dɩbam ye dɩ́ bɩcara nɩ, nɩ dɩ́ wʋ kɩ kʋlʋ na yɩ balɔrɔ tɩn, yɩ dɩ́ lagɩ sɩ dɩ́ taá kɩ kʋlʋ na lana tɩn mʋ maŋa maama. 19Amʋ nan tiini a loori abam sɩ á taá warɩ Wɛ á pa-nɩ, sɩ kʋ pa a na cwǝŋǝ a joori abam te lele. 20Wʋ-zuru Tu Baŋa-Wɛ mʋ bi dɩ́ Yuutu Zezi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ DƖ pa o yɩ nayɩr-ŋʋm cɩga cɩga, sɩ o taa nii dɩbam balʋ na nyɩ dɩ o peeni te tɩn baŋa nɩ, dɩ o na tɩgɩ dɩbam ŋwaanɩ tɩn. Wɛ ma da o jana kam ŋwaanɩ DƖ go ni dɩlʋ na wʋ́ ta wʋra sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 21Wɛ wʋ́ zǝni abam sɩ á wanɩ á kɩ wo-laarʋ tɩlʋ maama na tɔgɩ DƖ wʋbʋŋa tɩn, yɩ DƖ wʋ́ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ DƖ kwɛ dɩbam nɩ kʋ na wʋ́ poli DƖ wʋ te tɩn. Zezi mʋ maŋɩ dɩ zulǝ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. 22A ko-biǝ-ba, a loori abam sɩ á zuri á yɩra á cǝgi amʋ na pʋpʋnɩ kʋlʋ sɩ a ma pa á na baarɩ tɩn. Amʋ na pʋpʋnɩ taanɩ dɩlʋ tɩn nan ba dwara. 23Amʋ lagɩ sɩ a pa abam lwarɩ nɩ ba yagɩ dɩ́ ko-bu Timoti yɩ o nuŋi pɩɩna digǝ nɩ. O nan na tu amʋ te lɩla, a laan wʋ́ pa dɩ́ tɔgɩ daanɩ dɩ́ ba dɩ́ na abam. 24Jɔɔnɩ-na á yigǝ tiinǝ bam dɩ Wɛ nɔɔna bam maama á pa dɩbam. Yitali tiinǝ bam dɩ jɔɔnɩ abam. 25Wɛ wʋ́ pa abam maama yu-yoŋo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\