Ebru 9

1A lagɩ a ta dayigǝ ni-gonim dɩm dɩ nɔɔna na tɔgɩ dɩ ŋwaanɩ ba zuli Wɛ te tɩn woŋo mʋ. Kʋ yɩ nabiinǝ mʋ pugi vwe lʋgʋ baŋa nɩ sɩ ba taa zuli Wɛ da, yɩ cullu brɩ ba na wʋ́ ta zuli-DƖ te tɩn. 2Vwe dɩm kʋntʋ wʋ nan cɛ di sɩle mʋ. Dɩ kwaga digǝ kam yɩrɩ mʋ Wɛ-di-laa, yɩ ka jɩgɩ min-zwǝn-kamunu. Taabʋlʋ maa zɩgɩ da, yɩ dɩpɛ dɩlʋ na yɩ Wɛ nyɩm tɩn tigi kʋ baŋa nɩ. 3Yigǝ digǝ dɩ maa wʋra, ka yɩrɩ mʋ Wɛ-di-laa cɩga cɩga, yɩ ba lǝ gar-jalɩ ba ma cɩ-ka. 4Kaanɩm bimbim maa zɩgɩ da, dɩ yɩ sǝbu-sɩŋa mʋ ba mɛ ba zi, dáanɩ mʋ ba zwɛ wǝǝnu tɩlʋ lwǝm na ywǝmmǝ tɩn ba pa-DƖ. Wɛ ni-gonim daka kam dɩ maa wʋra ba na mɛ sǝbu-sɩŋa ba ma zi-ka. Ka wʋ kʋm maa jɩgɩ sǝbu-sɩŋa zʋŋa, ka dɩ wʋ na jɩgɩ wʋdiu kʋlʋ yɩrɩ na yɩ Maanɩ tɩn. Nacǝgǝ kalʋ na yɩ Aarɔn nyɩm yɩ ka dɛɛn puli vɔɔrʋ tɩn dɩ maa wʋ daka kam wʋnɩ, kʋ wǝli dɩ kandwa-pɩlɛ sɩle Wɛ cullu tɩm na pʋpʋnɩ sɩ baŋa nɩ tɩn. 5Ba dɛɛn ma kɩ malɛsɩ sɩle nyɩnyʋgʋ ba zɩgɩ da, yɩ sɩ vwana yam kwǝli daka kam baŋa, mʋ jǝgǝ kalʋ Wɛ na saarɩ nabiinǝ lwarɩm da tɩn. Malɛsɩ sɩm nyɩnyʋgʋ kʋm brɩ nɩ Baŋa-Wɛ mʋ wʋ jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ dɩ DƖ paarɩ-zulǝ yam. Kʋ nan daɩ lele kʋntʋ mʋ a lagɩ sɩ a ŋɔɔnɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ taanɩ zanzan a brɩ abam. 6Vwe dɩm dɩ dɩ wʋ wǝǝnu tɩm na fɔgɩ tɩ kwɛ kʋntʋ tɩn, Wɛ kaanɩm tiinǝ bam yǝni ba zʋʋrɩ kwaga digǝ kam wʋ dɛ maama mʋ ba tʋŋɩ ba paɩ Wɛ. 7Kʋ nan na yɩ yigǝ digǝ kam, Wɛ kaanɩm yuutu wʋm yɩranɩ mʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o zʋ ka wʋ bɩdwɩ bɩm maama wʋnɩ. Wʋntʋ nan na lagɩ o zʋ, o maŋɩ sɩ o ja varɩm jana mʋ o zʋ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ o tɩtɩ tusim dɩ nɔɔna bam dɩ tusim ŋwaanɩ, sɩ Wɛ yagɩ DƖ ma cɛ-ba. 8Kʋntʋ, Wɛ Joro kʋm laan brɩ dɩbam nɩ, maŋa kalʋ dayigǝ vwe dɩm ya ta na zɩgɩ tɩn, cwǝŋǝ dɛɛn ya tǝrǝ sɩ nɔɔna wanɩ ba zʋ Wɛ-di-laa cɩga cɩga kam wʋnɩ. 9Kʋ maa yɩ nyɩnyʋgʋ mʋ kʋ na brɩ dɩbam zɩm wǝǝnu tɩm na yɩ te tɩn. Kʋ brɩ nɩ pɛɛra dɩ vara balʋ maama nabiinǝ na kwe ba ma kaanɩ Wɛ tɩn bá wanɩ ya pa wʋlʋ na mɛ-ya o ma zuli Wɛ tɩn bɩcarɩ kwɛ fasɩ dɩ Wɛ. 10Ba zaasɩ-ba wǝǝnu tɩlʋ ba na wʋ́ di yɩ ba nyɔ tɩn, dɩ n na wʋ́ kɩ te sɩ n ta n yɩ lanyɩranɩ tɩn cullu mʋ. Tɩ maama nan yɩ lʋgʋ baŋa wǝǝnu cullu mʋ, yɩ tɩ jɩgɩ kuri sɩ kʋ taa ve maŋa kam Wɛ na wʋ́ fɔgɩ DƖ tiŋi DƖ cwǝ-dʋŋa kam tɩn yɩranɩ má mʋ. 11Zezi Krisi laan mʋ nan tu o ji kaanɩm yuutu dɩbam ŋwaanɩ. Kʋ ma pa dɩ́ joŋi o ŋwɩ-dʋŋa wo-laarʋ tɩlʋ na maŋɩ tɩ wʋra tɩn. Zezi na zʋ Wɛ te dɩbam ŋwaanɩ tɩn, kʋ yɩ Wɛ-sɔŋɔ cɩga cɩga mʋ o zʋa, yɩ kʋntʋ tiini kʋ lana kʋ dwe lʋgʋ baŋa vwe dɩm. O na zʋ mɛ tɩn daɩ vwe dɩlʋ nabiinǝ na pugi tɩn. 12O ma vu o zʋ Wɛ-di-laa kʋm wʋnɩ. Kʋ yɩ bɩdwɩ yɩranɩ mʋ o zʋa, maŋa kalʋ na ba ti tɩn ŋwaanɩ. O nan wʋ mɛ bʋbalɩ naa nabalɩ jana o zʋ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ. Kʋ yɩ o tɩtɩ jana mʋ o mɛ o ŋwɩ dɩbam lwarɩm jɩnɩ, yɩ o vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 13Wɛ ni-doori dɩm brɩ nɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na cɔgɩ culu tɩn, ba maŋɩ sɩ ba ma bʋnɩ dɩ nabɛ jana mʋ dɩ na-pwala kalʋ ba na zwɛ tɩn tɩntwarɩm ba misi nɔɔnʋ wʋm yɩra nɩ. Ba na kɩ kʋntʋ mʋ, kʋʋ́ kwɛ nɔɔnʋ wʋm sɩ kʋ maŋɩ dɩ cullu tɩm na brɩ te tɩn. 14Vara jana na waɩ nɔɔna ka kwɛ tɩn, Zezi na tɩgɩ yɩ o jana kam nuŋi tɩn, kʋ bá tiini kʋ fɔgɩ nɔɔna kʋ kwɛ dɩ Wɛ kʋ dwǝni na? Zezi tɔgɩ Wɛ Joro kʋlʋ na wʋra sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn ŋwaanɩ o ji kaanɩm dɩlʋ na lana fasɩ tɩn Wɛ yigǝ nɩ. O na kaanɩ Baŋa-Wɛ dɩbam ŋwaanɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa dɩ́ bɩcara kwɛ fasɩ dɩ kǝm-balwaarʋ tɩlʋ ya na jɩgɩ dɩbam tɩ ve tʋʋnɩ wʋnɩ tɩn, yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ zuli Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ. 15Kʋntʋ ŋwaanɩ Zezi mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na dɛ o ŋwaanɩ DƖ tiŋi DƖ ni-dʋʋrɩ dɩm dɩ nabiinǝ tɩn. O na sɛ o tɩ o ma ŋwɩ ba lwarɩm jɩnɩ tɩn, o waɩ o vrɩ-ba dɩ ba na kɩ kʋlʋ ba cɔgɩ Wɛ dayigǝ ni-gonim dɩm tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ balʋ maama Wɛ na kuri sɩ ba taa yɩ DƖ biǝ tɩn waɩ ba joŋi DƖ wo-laarʋ tɩlʋ na ba ti tɩn, nɩ DƖ na goni ni sɩ DƖ pa-ba te tɩn. 16- 17Kʋ nyɩ dɩ nɔɔnʋ na pɛ ni nɩ, o na tɩga o daarɩ, ba na wʋ́ cɛ o wǝǝnu te tɩn mʋ. Maŋa kalʋ o ta na ŋwɩ tɩn, o ni dɩm kʋntʋ ba jɩgɩ kuri. Kʋ daarɩ o nan na tɩga, ba laan wʋ́ cɛ o wǝǝnu tɩm sɩ kʋ maŋɩ dɩ o ni dɩm na tagɩ te tɩn. 18Kʋntʋ, Wɛ na goni DƖ dayigǝ ni dɩm DƖ pa DƖ nɔɔna bam tɩn, ba mɛ vara jana mʋ ba ma brɩ nɩ DƖ ni-gonim dɩm jɩgɩ kuri. 19Moyisi dɛɛn tɔɔlɩ Wɛ niǝ yam maama na yɩ te tɩn mʋ o brɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam. O laan ma kwe nabalɩ dɩ bʋbalɩ jana o wǝli dɩ na, yɩ o kwe daa, ka yɩrɩ mʋ Yisopi, o vɔ gungun-sʋŋʋ ka ni nɩ o lu jana kam wʋnɩ o ma misi tɔnɔ kʋlʋ Wɛ niǝ yam na pʋpʋnɩ kʋ wʋnɩ tɩn baŋa nɩ, yɩ o daarɩ o misi Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam maama yɩra nɩ. 20O dɛɛn na kɩ kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: «Jana kantʋ brɩ nɩ Wɛ ni-gonim dɩm jɩgɩ kuri sɩ á taá tɔgɩ-dɩ.» 21Moyisi daa ta ma kwe jana kam o ma misi vwe dɩm dɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na wʋ dɩ wʋnɩ yɩ ba ma zuli Wɛ tɩn. 22Kʋ yɩ cɩga mʋ, Wɛ cullu tɩm brɩ nɩ nɔɔna maŋɩ sɩ ba ma vara jana mʋ ba ma fɔgɩ ba kwɛ wǝǝnu tɩlʋ maama na jɩgɩ digiru Wɛ yigǝ nɩ tɩn. Wǝǝnu tɩlʋ ba na ba maɩ jana ba kwɛ tɩn yɩ fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ. Jana nan ya na wʋ nuŋi, Wɛ bá yagɩ nɔɔna lwarɩm DƖ ma cɛ-ba. 23Lʋgʋ baŋa vwe dɩm wǝǝnu yɩ Wɛ-sɔŋɔ wǝǝnu tɩlʋ na yɩ cɩga tɩn nyɩnyʋgʋ mʋ, yɩ tɩ maŋɩ sɩ tɩ fɔgɩ tɩ kwɛ dɩ jana kʋntʋ doŋ mʋ. Kʋ daarɩ Wɛ-sɔŋɔ wǝǝnu tɩm tɩtɩ na wʋ́ fɔgɩ tɩ kwɛ te tɩn, kʋ fɩn mʋ sɩ ba kɩ kaanɩm dɩlʋ na wʋ́ ta dwe faŋa nyɩm dɩm tɩn ba pa Wɛ. 24Zezi Krisi nan na zʋ Wɛ te tɩn, kʋ daɩ vwe dɩlʋ nabiinǝ na pugi yɩ dɩ lwǝni Wɛ-sɔŋɔ na yɩ te cɩga cɩga tɩn mʋ o zʋa. O nan sɩɩnɩ o zʋ Wɛ te DƖ sɔŋɔ nɩ mʋ, yɩ o zɩgɩ Wɛ yigǝ nɩ dɩbam zǝnǝ ŋwaanɩ. 25Zwifǝ kaanɩm yuutu wʋm dɛɛn yǝni o maɩ vara jana mʋ o zʋ Wɛ-di-laa kʋm wʋ bɩnɩ maama o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ. Kʋ nan na yɩ Zezi, wʋntʋ na zʋ Wɛ te tɩn, o mɛ o tɩtɩ mʋ o kɩ kaanɩm kuni bɩdwɩ o pa-DƖ. 26Kʋ ya na daɩ kʋntʋ, Zezi ya wʋ́ ta yaarɩ o tʋ kuni zanzan mʋ, kʋ na zɩgɩ lʋgʋ baŋa pulim nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm. Kʋ nan na yɩ te tɩn, o laan tu lʋgʋ baŋa kweelim maŋa nɩ mʋ. O tu bɩdwɩ mʋ, yɩ o ba o tɩ o kaanɩ Baŋa-Wɛ sɩ kʋ pa nabiinǝ lwarɩm saarɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 27Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o tɩ kuni bɩdwɩ mʋ, sɩ Wɛ laan di o sarɩya. 28Kʋntʋ, Zezi Krisi dɩ nan tu o tɩ bɩdwɩ mʋ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ, sɩ o lɩ nɔɔna zanzan lwarɩm o yagɩ. O nan ta wʋ́ joori o ba lʋgʋ baŋa. Kʋ nan daa daɩ nɔɔna lwarɩm saarɩm ŋwaanɩ, kʋ laan yɩ sɩ o joŋi balʋ na jɩgɩ tɩɩna sɩ o joori o ba tɩn ŋwaanɩ mʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\