Brɩm Tɔnɔ 8

1Pǝlbu wʋm laan ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩrpɛ tɩn. Kʋ ma kɩ yiritititi Wɛ-sɔŋɔ nɩ mɩmaŋa fɩnfɩɩn nɩnɛɛnɩ luu cicoro te. 2A laan ma na malɛsɩ sɩrpɛ sɩm sɩ na zɩgɩ Wɛ yigǝ nɩ tɩn. Ba ma kwe nabwaanʋ tɩrpɛ ba pa sɩ maama. 3Malɛka kadoŋ laan ma ba ka zɩgɩ Wɛ kaanɩm bimbim dɩm tee nɩ, yɩ ka ze sǝbu-sɩŋa zʋŋ-tanlaŋa. Ba ma kwe wǝǝnu zanzan tɩlʋ lwǝm na ywǝnǝ tɩn ba kɩ malɛka kam zʋŋa kam wʋnɩ, sɩ ka wǝli dɩ Wɛ nɔɔna bam maama loro kʋm. Ba pɛ-ka kʋntʋ, sɩ ka kwe ka ja vu sǝbu-sɩŋa bimbim dɩm dɩ na zɩgɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm yigǝ nɩ tɩn mʋ ka zwɛ ka pa Wɛ. 4Ka na kwe ka zwɛ kʋntʋ tɩn, wǝǝnu tɩm nyʋa kam maa tɔgɩ dɩ Wɛ nɔɔna bam loro kʋm ka nuŋi malɛka kam jɩa nɩ ka yɔɔrɩ ka diini Wɛ te. 5Malɛka kam ma daarɩ ka pɛ mini bimbim dɩm baŋa nɩ ka su zʋŋa kam ni. Ka laan ma kwe ka dʋlɩ ka lo lʋgʋ baŋa nɩ. Ka na logi kʋntʋ tɩn, dʋa ma pɩpɩlɩ yɩ ka baga ka wuurǝ. Sɔɔ ma tiini kʋ gaalɩ, yɩ tɩga kam dɩ sisiŋi. 6Malɛsɩ sɩrpɛ sɩm maama laan ma ti sɩ yigǝ, sɩ sɩ wu sɩ nabwaanʋ tɩm. 7Malɛka kalʋ na yɩ dayigǝ tu tɩn ma wu ka nabɔnɔ kʋm. Ka na wugi-kʋ tɩn, dʋ-kambana dɩ mini dɩ jana na gwaanɩ daanɩ tɩn ma cuuri lʋgʋ baŋa nɩ. Lʋgʋ baŋa pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ ma di mini. Tweeru tɩm dɩ pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ dɩ ma di mini, dɩ ga-lɛɛrʋ maama. 8Malɛka kalʋ na saŋɩ tɩn dɩ ma wu ka nabɔnɔ kʋm. Ka na wugi kʋntʋ tɩn, ba ma kwe woŋo, kʋ na nyɩ dɩ pu-kamunu yɩ kʋ jɩgɩ mini, ba dʋlɩ ba dɩ lʋgʋ baŋa na-fara bam wʋnɩ. Na-fara bam pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ ma ji jana. 9Wǝǝnu tɩlʋ maama na ŋwɩ na wʋnɩ tɩn pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ ma tɩ, yɩ ba nabwǝǝru tɩm dɩ pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri dɩdʋa ma cɔgɩ. 10Malɛka kalʋ na kɩ sɩtɔ tɩn ma wu o nabɔnɔ kʋm. Calɩcʋ-kamunu ka na jɩgɩ mini nɩ mɔɔlɩ mini te tɩn laan ma nuŋi wɛyuu nɩ ka tʋ lʋgʋ baŋa bu-tʋlɩ sɩm pɔɔrɩm kuni bɩtɔ kuri bɩdwɩ wʋnɩ, dɩ buli sɩm dɩ wʋnɩ. 11Calɩcʋa kam kʋntʋ yɩrɩ mʋ Calɩcʋ-cɩa. Bwi sɩm kʋntʋ na bam ma ji na-cɛɛra. Nɔɔna zanzan maa nyɔ-ba yɩ ba tʋa. 12Malɛsɩ sɩna tu wʋm dɩ laan ma wu o nabɔnɔ kʋm. Wɩa kam pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ ma cɔgɩ. Cana kam pɔɔrɩm kuni bɩtɔ wʋnɩ kuri bɩdwɩ dɩ ma cɔgɩ, kʋ wǝli dɩ calɩcwɩ sɩm dɩ kʋntʋ. Kʋntʋ ma pa tɩ maama pɔɔrɩm kuni bɩtɔ kʋm kuri bɩdwɩ yɩ lim. Kʋntʋ ŋwaanɩ pooni ma daa tǝri dɛ wʋnɩ pɔɔrɩm kuni bɩtɔ kuri bɩdwɩ wʋnɩ, wɩa dɩ tɩtɩɩ maama. 13Amʋ laan ma nii a na kaloŋ-zɔŋɔ na tiini kʋ jaanɩ baŋa baŋa. A ma ni kʋ na tagɩ baŋa baŋa kʋ wɩ: «Lɛɛrʋ! Lɛɛrʋ! Lɛɛrʋ lagɩ tɩ ba balʋ na zʋʋrɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn baŋa. Malɛsɩ sɩtɔ sɩlʋ na daarɩ tɩn na wugi sɩ nabwaanʋ tɩm sɩ pa tɩ kwǝri zaŋɩ, lɛɛrʋ tɩm kʋntʋ wʋ́ ba nabiinǝ baŋa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\