Matévu 2

1Sarupedanumatiy Jesús Bení̱mu, savicha̱da ji̱ta Jeródesbe ja̱mu nutyityu̱ Judéya mucadimu. Ruuti̱jada ji̱ta nijya̱nvay jaryi datyavay variryundamu, jiñi̱ mu̱ti̱jomusiy Jerusarí̱mu. 2Ruuti̱nuvi̱jada jtaja̱nuvay: “¿Nu̱tyiryani̱ Judíyuveda ja̱mu nutyityu̱, jiryatiy vadi rupi̱ni̱, nu̱tyi? Nu̱dyityi daryaju̱ siva sanu̱ya̱ jdarichiy, samu̱ti̱jadamu, nu̱dyiti̱ ji̱ta nu̱ña̱tidye jadasiñu sana̱cho̱ju̱yu.” 3Satuva̱chodanumatiy nutyityu̱ Jeródesberya, paru̱cha̱riy savicha̱da variy ranchiy, Jerusarí̱ ja̱nvabe jarye tuva̱choda paru̱cha̱riy rana̱cho̱ sisa̱ju̱. 4Santye̱ryadedanumatiy Jeródesberyi caserdótevyeda nutyityu̱mibe, Ju̱denu niquejada datyanuvabe jarye ruusa̱ju̱, nijya̱nvay cabyimusiy, sitaja̱doda variy jasiryi: “¿Tena̱ sa̱rupachara Ju̱denu jaryeti̱, Vuryeyada Ra̱yasi̱, te?” 5- 6Ru̱mutya̱jada ji̱ta variñi̱: “Tena̱ Bení̱mu, te, jiryatiy Judéya mucadimura, tapi darya nu̱charavitya Ju̱denuju̱ tu̱chu̱bay niquejadamura: Ji Bení̱ vicha̱da, ne jivyichasara tamitya pasi vicha̱da, Judéya mucadi vicha̱da cabyiva, nutyityu̱miy diya; tapi yimusiy ji̱ta sa̱sipyatay nutyityu̱ ni̱tiy ra̱nsu̱charariy rañijya̱nvay, jiryatiy Irayénuveda daryi.” 7Jadchiy ji̱ta sanatutyadeda Jeródesbe nijya̱nvañiya̱resiryi jañu̱vye jaryi datyavabe. Sani jiyasanta̱da ji̱ta variryi: “¿Nu̱tyeryivye samu̱ti̱ti jiryatiy sanu̱ya̱ti variy jdarichiy, nu̱tyeryivye?” Rityu̱choda ji̱ta variy sivara. 8Su̱pa̱jada ji̱ta Jeródesbe variy Bení̱mu riy: “Jirya̱datyanuve samiy jiñu deranchiy. Jirya̱numatiy diy siva, jirya̱tu̱chosiy variy riva, ra̱tidye jadasiñu sana̱cho̱ju̱ntidyerye.” 9Rityuva̱chodanumatirya Jeródesbe niquejada, riya̱da ji̱ta variy jadchiy. Jdarichiy ji̱ta, jiryatiy ridyityi siva samu̱ti̱jadamu, rañi jiya̱da jiyanti̱ rimyo̱musiy, jasityi saradeda si̱yu derapudera. 10Ridyiyadanumatiy siva jdarichiy, riichana̱yada ji̱ta jaryi yichana̱yadamu. 11Rijeyadanumatiy rorivyimu sana̱cho̱, ridyiyada ji̱ta siva dera, su̱no̱da Maríyaju̱be jarye yisa̱ju̱. Rirye̱yada ji̱ta mucomu, rirya̱dasidyoda sana̱cho̱ju̱ variyu. Rimyutta̱da ji̱ta varirya jibejyo, ru̱ntatya̱da variy sivara sa̱chara jaryi murichetara: órutera, vu̱rudijuru, vu̱rudiricha jarye risa̱ju̱. 12Rime̱ryi̱sa̱damu ji̱ta sadatyadoda Ju̱denuyu: “Ne jirya̱ta̱rya simuju̱ Jeródes,” tanú̱vanuma ritye̱rya̱da variy jimyucadimuju̱ day. 13Ritye̱rya̱danumatiy nijya̱nvay datyavabe, mityamusiy samu̱ti̱jada Ju̱denu jpa̱nu Jusíbe ma̱ryi̱sa̱damu yimu, su̱teda ji̱ta variy jasiy siva: “Ya̱numa nubesumiy, ya̱numa bay Ejíptu mucadimuju̱, ya̱pu̱chiy rumuni̱ dera, su̱no̱da yisa̱ju̱. Ya̱ma̱ ma̱cho̱ rumu, jasityi ra̱tu̱chu yiva, tapi sa̱numa va̱ta Jeródes sana̱cho̱ dera, su̱vedaju̱.” 14Sanubeseda ji̱ta Jusíbe nupora, sapu̱cheda ji̱tani̱ dera, su̱no̱dabay yisa̱ju̱, saya̱da ji̱ta variy Ejíptumuju̱. 15Jasiñuma rime̱cho̱jada Jeródesbe diiyadasa̱ra̱ju̱, ra̱tidye jto̱tanirya Ju̱denu niquejada, jiryatiy su̱teda jijyu̱ tu̱chu̱bamyusiy: “Ejíptumusiy ji̱ta rañatumya̱ni̱ radyenu.” 16Jadchiy ji̱ta, sadatya̱danumatiy Jeródesbe: “Riquivu̱chuma̱ nijya̱nvay datyavarye,” sanique̱yada jaryi variy, su̱pa̱jada variryi su̱tarumibe, rirya̱tidye jvaryi deramidyera ti̱ta̱ju̱ jiryatiy vaduryi, danijya̱ju̱tyavay sa̱ra̱ju̱ ti̱ta̱ju̱, jiryatiy rivyichanu̱yada Bení̱ ju̱ro̱ ti̱ta̱ju̱, daryatiy sadatya̱da Jeródesberya dera rupeda runda, nijya̱nvay datyavabemyusiy. 17Rito̱tadeda ji̱ta rata varirya Ju̱denuju̱ tu̱chu̱bay niquejada, jiryatiy Jiryimyíya jtyati̱bay savichanu̱yada: 18“Rityuva̱chusarara nana̱nsa̱da Ramá vicha̱damu, jna̱yada jaryi, sa̱ñe̱ya̱jadasuma jarye, jiryatiy nanunuvachara Raquédaju̱ryi jidyedyeñujuu. Ne nanuparu̱ryu̱yada riva nuvayada rinchiy, jiryatiy diivyeñuma daryaju̱ daryi.” Darya saniquenu̱yada Jiryimyíyabay ta̱riy. 19Jadchiy ji̱ta, sadiiyadanumatiy Jeródesbe, mityamusiy samu̱ti̱jada Ju̱denu jpa̱nu variy simu Jusíbentyi, sama̱ryi̱sa̱damu, Ejíptumuntiy. 20Su̱teda ji̱ta Ju̱denu jpa̱nu siva: “Ya̱nubesumiy, ya̱numa jiyata dañi̱ derapude day, su̱no̱da yisa̱ju̱. Ye̱jiya variy Irayénuveda mucadimuju̱, tapi sadiityimya̱ ni̱tiy rañi va̱tanu̱yada sana̱cho̱ derapu, yivedaju̱.” 21Sanubesubeda ji̱ta Jusíbe variy, sayata̱dani̱ derapu, su̱no̱dabay yisa̱ju̱, sito̱jada ji̱ta Irayénuveda mucadimu. 22Satuva̱chodanumatiy Jusíberya sa̱ticheyada: “Sajamya̱ Arquedávu nutyityu̱ju̱, Judéya mucadimu, jijye̱be Jeródesbe ju̱bivaju̱,” sasuvu̱yada Jusíberya jti̱jada Judéyamu. Sadatya̱danumatiy Jusíbe jime̱ryi̱sa̱damu ne ra̱jiya Judéyamu, sanumuteda variy Cadidéya ju̱ro̱ju̱. 23Ti̱ta̱ju̱numa saya̱da variy Nasaryému vicha̱daju̱ day. Ramusiy sito̱tadeda ji̱tara Ju̱denuju̱ tu̱chuvabe niquejada, jiryatiy rirya̱jtachara Nasaryémusi̱ni̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\