1 KORINTUS 4

1Allahn hirako forohowon ino it ininggikmu emberisiyon foroho lit it Kristus amingmingangge wereg inap ulug aben nit yet nisalug ari peruk lamuhup. 2Iniknisiyen nenenggengge foroho lamuhup ulug enemingmingangge ininggikmu emberuk halug we inindi wirik tohonen eneg foroho lamuhupmu iniknisiyen fano peruk lamuhup. 3Hiren oho ap winonen oho an wal niyaruk lit unggum nubam werehon kong turuk lahebon ari se reg peruk lahi. Tor angge oho an ninggareg namuwen unggum nubam embelug kong turuk lahi fug. 4Anden siyag ane tirikikon fahet unggum misig oho nubam wereg ulug nindimu wenggel haruk lahi fug. Eleg ulug nindimu wenggel haruk lahiyon ariyen Ninikni Allahn nubam werehon elehap tuhu fug. At inggarehen unggum nubam werehon kong tuhu. 5Ihi ane ari fahet Nonowe uwan wam fugmu hiren unggum kong tuk fug. Hik tegma hirako werehon Nonoweyen selehap tuhureg ap inindimu wenggeltuk ane Aren fag tuhu. Ap inindimu wenggeltuk ane fag tuhureg ap wal taneg Aren eneg wel enebuhu. 6Nori, anden nele uruk lahiyon tu hit hinindi anggat toho wenggel haruk lamuhuben an men nare Apolos men fahet wirimangge hiyag hisaruk lahi. "Haharoho imbibahon ari palimu nit welahe puk fug," ulug hiyag hisaruson ari hit hinindi anggar amag ulug wirimangge nit welahe. Ap eke palimu weregma ap eke apma wereg peruk lit hininggareg hemet turuk lit henewelwel tubat ta fug. 7Ap san hat palimu welahen ulug hiyag hutuk? Mun angge man angge hinggikmu werehon og hitisi fuhon te wereg ano? Og hitisiyon eneg wereg angge famen nungge fahet og nitisi fug ulug hawelwel taruk lahen? 8Mun angge man angge hit hininggikmu elehon wereg eleg. Hit tung hinap atikip. Niren hit let henebuk fugmu hit henemu ap suwon atikip. We tem toho hit ap suwon alepma anden fano pelereg niret hiret lehoma ambiyeg welala. 9Nori, Allahn awene fahet yonggo laruk lamuhup ulug mon neneptisiyon mondabi apma reg ambeg hondoko nunumbaharisi peruk lahi. Ap siyag ane turuk inap alem unubam embelug pinggi unusuruk hag toho hondoko nunumbaharisi. Ap kinangma werehon men malaikat poholma werehon men it obog toho arimanowen yet nisahupteg nin inggaliyap nenebukag ulug unduhuk nunubaharisi. 10Kristus unuk fam nit nenepeleg ninap welahema Kristus unuk fam hit honoluk hinap welahep. Nit wiyig toho weregma hit hinine roho welahep. Hit lehoma welahepma nit henepma welahe. 11Indam angge famen tulug ketiya oho nit suburu obok toho ik obok toho nenesum wan teg eleg angge aben nunusurukmu ninibam elehen la wam turuk lahe. 12Nininggareg nininggik fam eneg yabuk asengseng toho wit taruk lahe. Aben pet neneptukmu niren hi eneptuk lahe. Aben nunusul ulug mug neneplug waharukmu niren ninindi imbik wamburuk lahe. 13Aben nenele abilit neneptukmu niren nenele fano roho it unubam uruk lahe. Nit yog amben hahon wereg ulug ahabangge feleng toho hik isaruk hag toho ketiya oho hik nisarukmu welahe. 14Haharoho imbihiyon tu hininggaliyap heneptuk lit uruk lahi fug, hit an numalikisi welahepma nindi henesug lit komo heneptuk lit suwesingga tu haharoho emberuk lahi. 15Kristus wene fahet komo heneptuk inap teng-teng angge welalepma hiniknisi yuhon anggolo wereg eleg. Wene anden hiyag hisaruk latikikon ariyen Yesus Kristus unuk fam an eneg hinikni welahi. 16An eneg hinikni welahireg wirimangge anden turuk lahiyon hikit toho turuk lamuhuben anden hit komo heneptuk lahi. 17Ihi ane ari fahet wenggel harikikteg namloho Timotius henembeg monde fik waharikik. At ino Nonowe olohotma wereg lit indi wirik toho werehen an namloho nindi reg lahiyon wereg. An Yesus Kristus ombolim laruk lit wene holtuk inap winon o kema-kema hiyag isaruk lahi hag toho aren hit komo heneptuk lit hiyag hisaruk laruhu. 18Ap piren hinahan hit sehelimu werehon arimanowen at fobik eke nit nenembeg waruhu fug peruk lit ininggareg wel taruk lit hemet toho wereg. 19Wereg angge famen noweyen let nabuhu halug an folo-folo hit henembeg waruhuk. Hit henembeg waruhukteg hemet toho uruk lit ininggareg wel taruk inap enele eneg holuhuken waruhuk fug, it arimano inine wereg lit uruk ano ulug wal isahuken waruhuk. 20Ninikni Allah apma fano welahe urukon ari henembilik fam urukon ariyen seleg atuk eleg, hinindi wirik toho wereg lit hinine roho werehon ariyen At min wereg ane seleg atuk. 21Nori, hiren nunggeyon fano peruk lahep? Wanggun fam hunusimin ulug waruhuk ano? Hit fahet nindiyen nele fanowon hiyag hisamin ulug waruhuk ano?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\