1 KORINTUS 6

1Nori, hit wene honoluk angge famen nenengge fahet ap ari inggik hele wat nisalihip ulug wene enepeleg inap enembeg nungge fahet unggum hiren tohon walug laruk lahep? Wene onoluk inap men eneg unggum pilingguruk lamuhup. 2Ap kinangmon obog toho unggum unubam werehon kong turuk lamuhup ulug Allahn wene onoluk inap in enebuhu ane ari hit henepeleg? Hiren ap obog toho unggum unubam werehon kong turuk lamuhup ulug Allahn in henebuhu angge famen unggum toron pilingguk fug teg lahep? 3Malaikat arimano unggum unubam werehon niren pilingguhuk ane ari hit henepeleg? Unggum poholmon pilingguruk lamuhuk angge famen unggum toron kinangma werehon pilingguk fug teg lahep? 4Unggum toron lahaptuk halug hininggarehen pilinggelep angge famen wene wenggel ha fug angge saplangge kulug heriyeg inap enembeg unggum ari walug laruk lahep. 5Uruk lahiyon aru hit hininggali hawag ulug uruk lahi. Hit sehelimu ap misig indi anggat tohon wereg lit ori unubam unggum werehon pilingguk hahon wereg eleg? 6Hit wene honoluk angge famen ketiya wene enepeleg inap weregma lalug iniline henengge fahet honori men hit-hit suwahal uruk lahep. 7Henengge fahet honori men hit-hit suwahal uruk lahebon ari siyag ane uruk lahep. Hit hunubam siyag ane turuk halug nungge fahet embeseruk lit henele eleg angge welahep ha fug teg? Henengge hilaruk halug nungge fahet embesehep ha fug teg? 8Embeselug welam angge famen hiren siyag ane turuk lit ap enengge hilaruk lahep. Siyag ane turuk lahebon ari hit wene honoluk hinaben it wene onoluk inap unubam turuk lahep. 9Ap siyag ane turukon Allah weregma kuhup fug ane ari hit henepeleg teg lahep? Ihiyon ari fahet hinindi nonghong uk fug. Pabi ane til noruk inap men, usane turuk inap men, hiyap yarog eneptuk inap men, ap eneg labog-labog atuk inap men, 10yoholiyangge hilaruk inap men, mun angge man angge fahet nangge lalep peruk inap men, ik olokon nalug nenek turuk lit hag toho turuk inap men, ininggali war eneptuk inap men, enele si uruk inap men it ari roho turuk inap arimano Allah weregma kuk fug teg. 11Hit sehelimu werehon arimano winonen ari turuk latusa. Ari roho turuk latikip angge famen Nonowe Yesus Kristus unuk fam Allahn puhunap heneptisi. Ninikni Allahn ahime fanowon og hisarisimu At ngi atikipmu hinindi pikirap heneptisi. 12Mun ane man ane tihi ha reg peruk lahep angge famen mun ane man ane turuk lit fano am fug teg. Mun ane man ane tihi ha reg peruk lahi angge famen mun ane man ane apma wereg lit mingming naptukmu nirim peruk lahi. 13Naruk angge we nenehum fahet wereg. Nenehum naruk angge fahet werehon pirenet Allahn elehap tuhu. Nenebe aruma pabi ane rurukon fahet welahe fug, Nonowe nit nenebe ngi roho weregma nenebe Nonowe amingmingangge roho welahe. 14Allah inggik ine roho werehon inowen Nonowe olukap tibareg nir oho nonolukap nenebuhu. 15Kristus ebe weregma hit henebe At inggik uyug hag toho welahebon ari henepeleg teg lahep? Kristus inggik uyug welahebon pabi-pabi ane turuk lamuhuben hunumbahik lamin? Eleg-o nori. 16Yaying til noruk hiyap men ambi atuk ahun ino ebe misig hag atukmu it enebe pirenet siyag ane turukon ari hit henepeleg teg lahep? "Enebe piren angge famen ebe misig hag toho welamuhup," ulug atam haharoho imbibag. 17Nonowe fam wenggel haruk lit At men mangno atuk ahun inowen Allah hime fanowon men enebe misig hag toho wereg. 18Pabi-pabi ane til noruk inap men mangno roho welamuhup fug. Siyag-siyag ane winon aben turuk ane enehap selma turuk. We pabi-pabi ane til norukon ino eneg siyag ane ari inggareg ubam umbat taruk. 19Hit henebe Allah hime fanowon hunundama werehon ino Ibam welahebon ari hit henepeleg? Allah inggarehen ahime fanowon ino og hisarisimu hit hininggarehen henebe ngi roho welahep fug. 20Allahn hit An numaliki amuhup ulug onggo anggolo palfagma henebe fano roho wereg lit Allah wel turuk lamuhup.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\