1 PETRUS 1

1Yesus Kristus inowen an Petrus monde hubahakuk ulug mumal naptisiyon inowen suwesingga aru emberuk lahi. Hit hinibam yugmu elehon arimano pohon hag toho welahepma o Pontus men Galatia men Kapadokia men Asia toron men Bitinia men linggik-longgo roho welahebon hunubahet suwesingga aru emberuk lahi. 2Ninikni Allahn hit hunubahet An numaliki amuhup ulug mumal heneptisireg Ahime fanowon hunubam emberuk lit fanowap heneptisi. Yesus Kristus ele holtuk lit At apma welahepma Amep hililoho hunubam larisi. Allahn indi anggolo hisaruk lit mangnowap heneptuk lit hinindi yuwahap henebuhu ulug sembahyang uruk lahi. 3Nonowe Yesus Kristus Ikni Allah inowen Indi anggolo nisarisiyon ino wel turuk lahi. Yesus Kristus ap warehon sehelimuwen Olukap tibag ane ariyen nir oho suhuloho ket indag neneptisi. Ket indag neneptisimu mondabi nonoluk welamuhuk peruk lahe. 4Allahn fano angge og hisahuwon ari eleg atuk elehon ubam sing angge tag teg elehon halo uk fuhon poholma hit fahet foroho lit wereg. 5Allah ubam wenggel haruk lahepma Inggik ineyon hit kul heneptuk lit werehon inowen fanowap henebuhu sambil fobik inam aruhu ulug yet teg lit welamuhup. 6Hit ketiya welahebon mun angge man angge fam wal hisarukmu hinindi anggin toho welahep angge famen fobik inam aruhu ane fahet henehiyeg toho welamuhup. 7Siyag ane ketiya hunubam atukon ari Allah fam tem toho wenggel hawag ulug wal hisaruk. Fano angge umbagpag turukon ino indokma wiratukmu mut il eneg tohon waruk hag toho Allahn hit wal hisaruk. Umbagpag turuk angge eleg am hag teg angge apma weregma hinindi Allah fam wenggel harukon ino mondabi palimu werehen Yesus Kristus inam aruhu sambil ino hit fanoma hunumbahakureg wel heneptuk lit hi henebuhu. 8Nonowe Yesus ino hinil fam harikip fug angge famen hinindi reg lahep. Ebe haruk lahep fug angge famen Ubam hinindi wenggel haruk lahep. Allah fam wenggel haruk lit yami ruruk latikibon ariyen Allahn mondabi fanowap heneptisimu hinindimuwen henehiyeg anggolo haruk lit Allah fano ulug wel turuk lahep. 10Hit fanowap heneptisi ane ari fahet wene atam hiyag isaruk latfag inap nabi arimanowen yami ruruk lit Allahn indi hisaruk ane inam aruhu ulug tam hiyag isaruk latfag. 11Kristus ahime fanowon unubam werehon inowen hiyag isibag ane nungge sambil ke roho inam aruhu ulug yami ruruk latfag. Hime fanowon inowen it unubam tam hiyag isaruk lit, "Kristus aben wabuhupteg Inggaliyap tuhupmu Allahn fanowap tuhu," ulug fag toho hiyag isibag. 12Wene hiyag isaruk latfag inap arimano unubam sali imbibahon ino ininggareg fahet fug, hit hiyag isawag ulug Allahn mingming enepfagma haharoho imbibag. Wene ino hit ketiya hiyag hisil waharuson arimano Allahn ahime fanowon poholman unubam emberisimu iren hiyag hisarukmu hit honoluk atisi. Honoluk atisiyon ari fahet malaikaren nir oho nonoluk alep peruk lit wereg. 13Henepelegma wol henebuk nowen hinindimu honoluk toho welamuhup. Hinil wirik toho wereg lit Yesus Kristus fobik inam aruhu sambil ino Indiyen fanowap nenebuhu ulug we tem toho hiyag hisaruk lahiyon aru hinindimu wenggel haruk lamuhup. 14Indam henepeleg toho wereg lit tu hilila ari hilila ulug siyahonen mingming heneptuk latisiyon ino umbusuhupteg malik toron ikniyen komo rurukmu ele holtuk hag toho holtuk lamuhup. 15Hit wol heneptisiyon ino Indi fano roho wereg hag toho hit hunubabut fano roho wereg lit fano ane eneg turuk lamuhup. 16Hahatfag ane iminon tu, "An fano welahi hag toho wereg lit hir oho Allah ngi reg inap hag toho fano welamuhup," ulug haharoho imbibag. 17Hiren sembahyang uruk lit Ninikni uruk lahebon inowen ap obog toho fahet tu an namloho, tu amuwon puk fug angge iren fano ane siyag ane turukon arimano hikit toho unggum kong turuk. Unggum kong turukmu hit kinangma tuma pohon hag toho wereg lit henekol toho welamuhup. 18Hit hiniknisi unumbusagsi enele holtuk lit siyag-siyag ane turuk latikibon fahet Allahn onggo paloho hilarisi. Ubalma onggo emberuk lit ili ruruk angge men umbagpag turuk angge men eleg atukon ari fam onggo pal heneptisi fug. 19Yesus Kristus amep onggo anggolo werehon ino wam domba umalik siyag ane turuk elehon mondabi fano werehon ino amep hag toho Yesus amep fam onggo pal heneptisi. 20At ino Allahn pohol kinang wal tuk fugmu mumal tibag angge famen ketiya obog aruhu li horog tegma hit fahet kinangma inam atfag. 21Inam atfahon ariyen hit Allah fam wenggel haruk lahep. We tem toho Aren fanowap nenebuhu ulug peruk lamuhuben ap war atukon sehelimuwen Olukap tibareg palimuwap tibag. 22Wene fanowon tem toho peruk ane hiyag hisarukmu holtikipteg siyag ane hiren turuk latikibon embeserikipmu hinindi puhun atisi. Puhun atisimu nonori ininggik apmane la fug angge ninindi enesug lahe perukon arimanowen hit-hit honori hinindi roho welamuhup. 23Hit nin eke uwalili roho ket indag atikibon arimano aben hiyap unubam ahaluwe emberukon siyahon eleg am hahon fam indag atikip fug. Allah wene fanowon mondabi eleg am fuhon ino fam indag atikip. 24Eleg am fuhon fahet haharoho imbibahon tu, "Ap obog toho kinangma werehon arimano hoholangge hag toho wereg, eneliliyangge owil-owil angge hag toho wereg. Hoholangge lilog aruhu, owil-owilangge loloho wambuhu angge famen 25Allah wene eneg mondabi welaruhu." Welaruhuwon ino fahet hit ketiya wene fanowon aru hiyag hisarusa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\