2 KORINTUS 11

1Anden un ane tot hit hiyag hisaruk lahiyon ari hiren holtepma fano. An fahet hinindi imbik wamburuk lahebon an noluk. 2Allahn hit fahet Olok peruk hag toho anden oho hit fahet nolok peruk lahi. Ikniyen amloho hiyap og utuk hag toho anden oho hit hiyap fanowon welahepma Kristus inggikmu hunumbahakuk perikik. 3Perikik angge famen he Hawa ino pisanggowen ele fano roho hiyag utuk lit indi nina fisibag hag toho hir oho hinindi ninap heneptukmu Kristus fam hinindi wirik toho wenggel haruk lahep fuhon ari fahet an nakol peruk lahi. 4Ap ekeyen Yesus amuwon fahet niren hiyag hisaruk eleg ane roho hiyag hisa waharukon men hime fanowon amuwon niren og hisaruk eleg ane roho og hisa waharukon men wene amuwon niren hiyag hisaruk eleg ane roho hiyag hisaruk halug hiren fano peruk lit hinindi imbik wamburuk lahep. 5Hit henembeg yonggo waharuk lit hiyag hisaruk inap itanowen ap winon men wirim teg lahe fug urukon itano enepma an welahi peruk lahi fug. 6An nele uruk ane apma reg angge famen mun ane man ane alem onoluk ane fahet palimu reg lahi. Alem eke hag eke hag likiya hupmu hiyag hisarukmu mun ane man ane alem nonoluk atuk ane ari seleg atisi. 7Ninggareg apmayap taruk lit hit palimuwap henepmin ulug Allah wene saplangge hiyag hisarikikon ari fam siyag ane tirikik ano? 8Nori, hit let henebuhuk ulug Allah umalikisi winon fam onggo og nemek ulug heng eneptuk lit ap enenggengge taluk toho warikik. 9An hit sehelimu wereg lit suburu obok naptuken ap misig fam oho suburu og nimin ulug ele ying tirikik fug. An nangge eleg toho weregma nori Makedonia inaben og nirik waharuk latusa. Mun ane man ane fahet anden hit hunubam angginap henebuhuk tohon ulug ninggareg fahet wenggel haruk lit fobik oho ari roho turuk laruhuk. 10Hit henengge warikik fug ulug ninggareg wel taruk lahi ane ari Akhaya kinang aru famen eleg aruhu fug, anden uruk lahi ane ari Kristus fam tem toho wenggel haruk lahiyonen uruk lahi. 11Nungge fahet ari ihi? Anden hit nindi henesug lahi fug ano? Nikni Allah eneg Oluk teg lit wereg. 12It ininggareg wel taruk inap itanowen nit men ambi reg lala ulug alem yami rurukon ari hiraho fesemin ulug henenggengge hilarikik fug ane fobik oho hilahuk fug. 13It ari roho uruk inap itanowen nit Allahn mon neneptisiyon welahe uruk lit enele si ane Kristus otsi welahe uruk angge famen un ane eneg til noruk inaben uruk. 14Iblisen malaikat selehon hag atmin ulug malaikaren wan turuk asum lahaptuk. Iblisen turuk hag toho ap itanowen turuken hiren yihi uruk lit henekol ha fug. 15Iblis amingminganggeyen fanowon amingmingangge enesum lahaptuk ane ari enesup toho eneg turuk. Fobik teko lahu ane ketiya iren turukon ari fam wirim aruhu. 16Anden nin eke uruk lahi: Ap san oho an fahet sohu-sohu ane turuk ahun wereg puk fug. Sohu-sohu ane turuk ahun wereg peruk lahep halug an ninggarehen tot wel taminen un ane tot uruk lahiyon holeg lamok. 17Anden iminon aru Ninikni Allah wene hikit toho uruk ahunen uruk hag toho uruk lahi fug. Nininggareg wel ta hag teg laheyon ariyen un ane uruk ahun hag toho uruk lahi. 18Ap anggolo rohowen kinangmon wel taruk ane roho wel tarukmu anden oho ninggareg wel tamin. 19Hit mun ane man ane alem honoluk anggeyen un ane urukon fahet hinindi imbik wamburuk lit holtul peruk lahebon ari holeg lamek: 20Aben hit apmayap heneptuk lit henenggengge hilaruk lit hininggik hele wat heneptuk lit witnik-wetnog angge fam hininggaliyap heneptuk lit honorohole sahaloho hunusurukmu hiren hinindi imbik wamburuk lit fano nunusuruk peruk lahep. 21Nit ninine elehen fano unusuruk uk fug teg laheyon ari fahet ninggali roho wereg lit fag toho uruk lahi. Ap ekeyen ari-ari turuk lahe ulug ele hemet toho uruk halug anden oho nambong se roho nele hemetog toho uk hag teg lahi. Un ane uruk ahunen uruk hag toho uruk lahi. 22Nit Ibrani ninap welahe uruk halug an oho Ibrani nahun welahi. Nit Israel ninap welahe uruk halug an oho Israel nahun welahi. Nit Abrahamen ondohowonen ondohowon welahe uruk halug an oho Abrahamen ondohowonen indag nasuhon welahi. 23Nit Kristus amingmingangge welahe uruk halug nenek turuk ahunen uruk hag toho uruk lit an palimu welahi ulug hiyag hisaruk lahi. Anggin angge waruk lit sat anggolo haruk latikik. Hup anggoloenam penjara kilap naptuk latusa. Anggolo al sahaloho nuwatuk enehen pinggi war atnin peruk latikik. 24Yahudi inaben fuwabenam alem nubam emberusa. Ininggik teng misig men nubam hilag lahabeg nuwalen nuwatuk latusa angge famen nuwalon embeselug nisanggowenam warehe ulug winaharuk latusa. 25Hinahanam e paleg fam nunggul arap toho nuwatusareg misihim helep fam nunggul hurik pilap naptusa. Ik ahum ke larukmen hinahanam kou arap tirisi. Hup misig unukoho misig ik ahummu ililoho song teg latikik. 26Kema larukmen ik masahen nuwabuk hag, ap enengge hilaruk inaben nuwabuk hag, Yahudi inaben oho enemu inaben oho nuwabuk hag eneg turuk latusa. O pumbuk ele keyen nuwatil fare keyen nuwatil ik ahum keyen nuwatil noriyen famen enele si uruk lit nuwabuk hag ane eneg turuk latusa. 27Ari turukmu asengseng toho sat anggolo haruk latikik. Hubanggo oho nohoruk latikik fug, iket suburuwet hinik wereg lit na fug angge welatikik, sum elegma sun toho welatikik. 28Nin anggolo winon wereg angge famen likiya hupmu Allah umalikisi o pumbuk wal taneg werehon arimanowen alem ulug waharukmu haloho emberuk lahi. 29It inine eleg toho weregma an oho nine eleg toho welahi ha fug teg? Ap uyug unggum sultuk turuk halug an nindi siyag atuk lit ilaheg hihi ha fug teg? 30An ninggareg wel taruk lahi halug ninggareg nine elehon fahet wel taruk lahi. 31Nonowe Yesus Kristus Ikni Allah inowen an nele si uruk lahi fuhon ari At oluk teg lit werehon wel turukmen eneg welamuhuk. 32Ap suwon Aretas amingmingangge o Damsyik seneg latisi ahun inowen an sen nabukag ulug otsi mon eneptisimu kema kahal naptuk latusa. 33Kou elma kilap naptusareg elehet honggoleg ele keyen sel fikit pilap naptusama it ininggikmu atikik fug.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\