2 KORINTUS 12

1Aben ininggareg wel ta fug teg angge famen anden ninggareg wel taruk lit hiyag hisamin. Mapmu rohon fulu ane fam Noweyen hiyag nutukmu yet harikikon fahet hiyag hisamin. 2Kristus apma ap misig werehon an noluk teg. Mo ilig am wirig am turukmen nunggul hurikenam am fugmu at ino Allahn poholman lisoho warisireg hili hinahanehon fam lahaptisi. Ebeyet laharisi ano ebe embeselug laharisi ano an te napeleg, we Allah eneg Oluk teg. 3At ino yabuk fanowon Firdaus ino weregma hiyag itisireg lahaptisi ane an noluk. Ebeyet laharisi ano ebe embeselug laharisi ano an te napeleg, we Allah eneg Oluk teg. Ap kinangmonen enele uk fug tohon men enembilik fam wilibuk fuhon men urukmu at inowen hol harisi. 5An ninggareg fahet wel ta reg lahi fug, at ino fahet wel tihi ha reg lahi. An ninggareg nine elehon fahet eneg wel taruk hag toho hiyag hisihi ha reg. 6An ninggareg wel taruk lit elereg hahen un ane ele fug, anden uruk lahiyon tem toho uruk lahi. Tem toho uruk lahi angge famen ap winonen an fahet at palimu reg puhup tohon ninggareg wel taruk ane embeseruk lahi. Anden turukmu yet niyarukon men anden hiyag hisarukmu hol niyarukon men arimano fahet eneg palimu reg peruk lamuhup. 7Allahn mapmu rohon hiyag nitisi ulug ninggareg palimuwap taruk lit wel tahuk tohon alog hahon nundama hiraho lit welahi. Inggareg palimuwap tahu rohon ulug Iblis ot inowen inggik holum nuwatukmu ouk nubam atuk. 8Iblis ot inowen an nuwatuk ane numbahukag ulug Nonowe fam hinahanam sembahyang irikik. 9Sembahyang irikikmu Nonoweyen an nubam Ele uruk lit, "Anden hat Nindi hasug ane wereg. Ap inine elehon An nine it unubam atuk halug seleg aruhu," ulug an nubam hiyag nitisi. Kristus ine an nubam wereg laruhuwen an nine eleg toho welahiyon fahet wel taruk ane palimu reg peruk lahi. 10Nine eleg toho welahiyon men nele ying naptukon men alem siyahon nubam atukon men nuwabul ulug mug naplug larukon men nabug urukon men Kristus fahet alem siyahon obog toho ari nubam atuk angge famen nahiyeg toho welahi. Nine eleg angge welahi halug nine roho welahi. 11Tem toho anden un ane uruk lahiyon aruma re hiren in ulug henele ine roho ehepma uruk lahi. Hiren an wel naplepma fano. Elehon hag toho an welahi angge famen it Yesusen mon neneptisimu palimu roho welahe uruk inap arimano it palimu regma an apma reg lahi fug. 12An nindi imbik wamburuk lit hit sehelimu weregma wirimangge men aben turuk eleg ane roho ine roho turukon men yet harikip ane ariyen an Yesusen mon naptisiyon fag atisi. 13Allah umalikisi o pumbuk winon werehon fam wirim heneptuk halug alem nungge fam enepma welahep? We anden suburu og nemek ulug henele ying heneptikik fuhon ari eneg enepma welahep. Siyag ane tirikikon ari fahet hunundama siyag am fug. 14Nori, ninggik hinahaneg angge hit pen hisil waruhuk peruk lit welahi. Mun angge man angge fam hit hunubam angginap henebik waruhuk peruk lahi fug. Hit hininggikmu angge fahet yami ruruk lahi fug, hit hininggareg fahet yami heneptuk lahi. Unumalikisiyen ikni isinga fahet mun angge man angge tug toho umbuk fug teg, ikni isingan unumalikisi fahet mun angge man angge tug toho umbuk teg. 15Anden angge hit fahet fano umbuhuk peruk lit an ninggareg oho hit fahet umbuhuk. Anden hit fahet nindi anggolo hisaruk lahi angge famen hiren an fahet oho hinindi nasug lahep? 16Anden hit hunubam alem angginon emberuk lit henele ying heneptuk latikik fuhon ari seleg. Nindimu un ane wenggel haruk lit nele si ane hit hunubam uruk lit sen heneptikik? 17Ap anden hit henembeg mon eneptikikon arimano unubam enenggengge saplangge hilahup ulug misig oho mingming tirikik ano? 18Anden Titus lamihin ulug monde feruk lit are misig ino men mon eneptikik. Titus monde ferikikon inowen henenggengge saplangge hilarisiyon wereg ano? Titus men an men ninindimu ambi roho wenggel haruk lit nunuyug misig ke soptukukon nisarikip fug? 19Hit honolohotman niren turukuk ane awiya waruk lit uruk peruk lahep angge famen Kristus nit nunubam weregma Allah olohotma wereg lit niren turuk latukuk ane nisarikibon fag toho uruk lahe. Nori, ninindi henesug laheyon, uruk lahe ane aru hit hinindimu Allah fam wenggel haruk ane ine amag ulug uruk lahe. 20An waruhuk ane ari hiren hiyag nisahu puhup ane hikit toho tuhuken waruhuk fug. Anden it welamuhup peruk lahi ane hikit toho weregma waruhuk fug ulug nindi anggin toho welahi. Suwahal uruk lit, hili roho wereg lit, honori fahet henehummu siyag peruk lit, hinindimu honolok toho wereg lit, hininggareg fahet eneg wenggel haruk lit, ap enebug eneg il noruk lit, siyag ane fahet hirako umung-umung atuk lit, ininggareg eneg wel taruk lit, alem haloho umbuk fug angge weregma henembeg waruhuk ane fahet nindi anggin toho welahi. 21An hit henembeg waruhukmu Nikni Allahn hit honolohotman apmayap nabuhu ane fahet nindi anggin toho welahi. Ap anggolowen siyag ane turuk lit unubam siyahon tag teg lit pabi ane turuk lit abuwap fahet eneg wenggel haruk lit ke hareyon umbusuk fug angge senetuk lit weregma waruhukteg nahummu siyag toho welaruhuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\