2 KORINTUS 2

1An it enembeg laminmu inindi siyag am nowen perikikteg nindimu wenggel haruk lit pok atikik. 2Anden hit hinindi siyahap henebuhuk halug ap san an nahiyehap nabuhu? We anden inindi siyahap eneptikikon arimanowen eneg nindi nahiyehap nabuhup. 3Ari ulug suwesingga ino emberikik. An henembeg walema hahen it an nindi nahiyehap naplebon arimanowen an nindi siyahap nabuhup tohon ulug pok atikikteg suwesingga eneg emberikik. An nahiyeg toho welahimu hit obog toho henehiyeg toho welamuhup angge re an noluk. 4Nahummu siyahen nindi anggin anggolo reg lit uba anggolo yatuk lit suwesingga ino haharoho emberikik. Hinindi angginap henepmin perikikteg emberikik fug, we hit obog toho nindi anggolo henesug lahiyon fahet honoluk amag ulug emberikik. 5Ap ekeyen siyag ane tirisiyon ino fam nit ninindi angginap neneptisiyon ari an eneg nindi angginap naptisi fug, hit obog toho hinindi angginap tirisi. Hit obog toho hinindi anggin atisi ihi ane ari we minggirohowen fahet ihi. 6Hinindi angginap heneptisi ahun ino hit anggolowen alem ubam emberikipteg kong teberikipmu welaruhu. 7At indi anggin anggolo roho wereg lit mondabi siyag aruhu rohon hiren ketiya indi yuwahap turuk lit siyag ane tirisiyon fahet henembolma embeseruk lamuhup. 8We tem toho at ino fahet hinindi reg lit welamuhuben anden komo heneptuk lahi. 9An nele fuki roho holuhup ano ulug wal hisamin perikikteg suwesingga ari hit hunubam emberikik. 10Ap san siyag ane turukon fahet hiren henembolma umbusuhup halug anden oho nambolma umbusuhuk. Siyag ane telebon welalepma nambolma embeseleyon fahet ihi. Hit Kristus alukema fano welahepma 11Iblis inowen nit sen nenebuhu rohon ulug siyag ane ino nambolmaya feserikik. Iblis inowen nit nunubam tuhuk peruk ane nit nonoluk. 12Kristus wene hiyag isahuk ulug o Troas larikikteg weregma wene hiyag isawag ulug Ninikni inowen sok hut nitisi. 13Sok hut nitisi angge famen nare Titus ino o Troas eleg latisimu nindi yuwag toho welam fug tehen o Makedonia lamin ulug hiyag isarikikteg larikik. 14Nit o kema-kema larukmu Kristus unuk fam palimu atuk abunggalem Allahn hal nisaruk lit hondog neneplug laruken At wel turuk lahe. Aren nit mon neneptuk ane ariyen amben fanowon ino mun ibam man ibam pal haruk lit At fahet onoluk amuhup. 15Kristus famen amben fanowon wilip atukon ino nit welahe. Fano amuhubon men siyag amuhubon men sehelimu niren Allah iyabuk wituk laheyon fahet Aren amben fanowon wereg peruk. 16It winon war atuk ane amben ino unubam aruhumu war amuhup, it winon onoluk atuk ane amben ino unubam aruhumu onoluk amuhup. Alem ihi ane ari ap san ine roho tuk teg? 17Allah wene fam onggo pal heheg hilaruk inap anggolo arimano men ambi roho welahe fug. Ninindi wirik toho wereg lit Allah fahet hiyag isa hag tohon eneg Allah alukeman Kristus unuk hiyag isaruk lahe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\