KISAH RASUL-RASUL 21

1Nonoriyen nit fahet inindi anggin toho uba yatukmu embeselug nit ik ahum keyen pikit o Kos laruk uwag. O ino noholug likiyamon o Rhodos luwareg o ino noholug likiyamon te o Patara luwag. 2Luwareg o inowen kou winon o Fenisia pikit larukon hiyaharuk uwareg kou ino fam kuruk uwareg ik ahum keyen Fenisia fil luwag. 3Laruk lit o Siprus nininggik hare fil weregma pisan isalug o Siria fil laruk latuk uwag. Larukmen mun angge man angge kou ino undama werehon arimano o Tirus Siria kinang famon fahet wibag angge arimano kou ngi ahun inowen o ino wili fesemin pibagma Tirus luwag. 4Yesus umaliki wene holtukon o ino welatfahon pen isil laruk lit weregman o sabit atfag. O ino weregma Allah hime fanowon inowen Yesus umalikisi arimano hiyag isarukmu Paulus o Yerusalem lahun fug ulug komo ribag. 5Komo ribag angge famen lul puwag li sakan tibagma laruk latuk uwag. Yesus umalikisi arimanowen unuhesiyet unumalikisiyet nit hondog nenepfareg o pumbuk ino embeselug ik ayegma nunumbahik libag. Ik ayegma nunumbahik libagma nenelenggen fam hur atuk uwareg sembahyang uruk uwag. 6Sembahyang uruk uwareg it mako pug toho hi eneptuk uwareg nit kou fam kurukmu it inibam libag. 7It inibam libagma nit ik ahum keyen o Ptolemais luwareg wene holtuk inap o pumbuk ino werehon arimano hi eneptuk uwareg it men hup misihim nohoruk uwag. 8Noholug likiyamon o pumbuk inowen embeselug o Kaisarea luwareg hun Filipus ibam kuruk uwag. O Yerusalemen ap sabiren suburu og isaruk lamuhup ulug unduhuk fisibahon itano misig Filipus ino weregma luwareg at men ambiyeg welatuk uwag. 9Hun Filipus ino aholani uhan tuhumon aben oho elehon Allahn ler eneptukmu fulu ane turuk latfahon welatfag. 10Hup piren hinahan welatuk uwagma ap misig unuk Agabus Allahn let turukmu fulu ane turuk latfag ahun eke o Yudean nit nenembeg watfag. 11Nit nenembeg watfareg Paulus alunggu ke pug teg angge wibareg inggareg inggik uyug pug tubat tibareg ele nit hiyag nisaruk lit, "Alunggu ke pug teg angge tu ngi rohon ino Yahudi inaben o Yerusalemen hele wabuhupteg ap ino Allah unuk enepeleg inap ininggikmu umbuhup ulug Allah hime fanowon inowen hiyag nitisi," ibag. 12Ari ibagma hol haruk uwareg nit men Yesus umalikisi arimano obog tohowen Paulus fam o Yerusalem lul fug ulug alele waruk uwag. 13Alele waruk uwag angge famen Paulusen te, "Hiren nungge fahet uba yatuk lit an nindi siyahap naptuk lahep? Ninggik eneg hele wat nabuhup peruk lahi fug, we nebe oho Yesus unuk fahet o Yerusalemen war aruhuk halug fano peruk lahi," ibag. 14Ari ibagma niren komo ruruk uwareg alele waruk uwag angge famen nenele holfag fugmu niren Ninikni Allahn peruk ane famen eneg teko lahu peruk uwareg nenele uruk ane umbusuwag. 15O Kaisarea hup pirenam hinahanam welatuk uwareg o Yerusalem lahuk ulug nenesum tug turuk uwareg luwag. 16Laruk lit Kaisarea inap wene holtukon winon oho nit men ambiyeg laruk uwag. It arimanowen nit hondog neneplug ap misig unuk Manason ibam nunumbahik libag. At ino Siprus ahun famen wene atam holfag ahun ibam ino nohoruk uwag. 17Nohoruk uwareg likiyamon o Yerusalem larukmen nonori wene holtuk inaben enehiyeg toho inibam hondoko kilap nenepfag. 18Noholug likiyamon Paulus men nit obog toho men Yakobus pen hul ulug larukmen penatua arimano oho obog toho Yakobus men palu roho welatfag. 19Welatfagma Paulusen hi enepfareg Allahn an let naptukmu Allah unuk enepeleg inap hiyag isarikik ulug it welatfahon arimano unubam su aneyet tor aneyet obog toho tintiloho hiyag isibag. 20Hiyag isibagma hol hibareg iren Allah wel turuk latfag. Wel turuk latfareg it arimanowen Paulus hiyag utuk lit, "Nare, Yahudi inap teng-teng angge wene fano ulug holtusareg Musa wene oho fano peruk lit hikit toho turuk ane yet hamihin. 21Yahudi inap famen Allah unuk enepeleg inap sehelimu werehon arimano unubam haren hiyag isaruk lit Musa wene ari embeselihipteg hunumalikisi enembilahap paltuk lahep ane embeseruk lit hinikni umban ibag ane embeselihip ulug hiyag isaruk lahenon ari holtusa. 22It arimanowen hat tuma waharikin ane holtusareg onoluk atisimu ketiya nanggintul? 23Ari fahet niren ul ane aru hol himin. Nit sehelimu tuma ap uhan tam sali urusareg onoruk kong teg eleg angge wereg. 24It itano men ambiyeg Allah ibam kuhuben uwan olma kuk fugmu hininggik hunuyug puhun toho umabuhupteg it onoruk kong enebuhuben olma kuhupteg Allah fahet umbukag ulug haren it ininggikmu og isahun. Ari roho turuk lit og isahunmu ap arimanowen yet hiyahupteg hat fahet holtusa ane enele si uruk peruk lit aren oho Musan ibag ane hikit toho turuk ulug onoluk aruhu. 25Allah unuk enepeleg angge famen wene holtukon arimano fahet niren nenele sahaltukukteg wam usa ane turuk lit yaltuk ambohom men mep men wam ambiyang helmako watukon men na fug angge pabi ane tuk fug ulug suwesingga haharoho emberukuk," ulug it arimanowen Paulus hiyag itfag. 26Ari ulug hiyag itfagma likiyamon Paulusen ap itano hondog eneplug ininggik unuyug puhun toho umatfareg it itano onoruk kong eneptukon sali horog ahama Allah fahet wam hubu lahaplihip ulug imam inap hiyag isamin pibareg Allah ibam kibag. 27Allah fahet hubu lahaptuk ane o sabirenam obog arik oho sambil ino Yahudi inap winon Asia kinang famen watfag inap arimanowen Paulus Allah ibam weregma yet hibag. Yet hibareg ap winon inindi kahal enepfagma Paulus sen hibareg 28enele ngik-ngog uruk lit, "Israel hinap let nenebik maniyek! Nit Israel ninap aruma apmayap neneptuk lit Musa wene min Allah ibam tu min apmayap tuhup ulug ap kema-kema werehon obog toho hiyag isaruk latisi ahun tu hemek. Ketiya hun aruwen Yunani inap winon hondog eneplug wahareg Allah ibam fanowon tu siyahap tehek," ulug enele hum toho uruk latfag. 29Iren uruk latfag ane ari Trofimus Efesus ahun ino tam Paulus men ambiyeg kebunggalma larukmu yet hibag ane fahet Allah ibam aru hondoholug kehek pibareg enele hum toho uruk latfag. 30Enele hum toho uruk latfagma o pumbuk ino wereg inap obog toho palu arik watfareg ngik-ngog turuk lit Paulus sen hibareg inggik kililim toho lisoho walug o Allah ibam inowen selma imbisik wilip atfareg Allah ibam sok ine roho latfag. 31Ine roho latfareg Paulus pinggi ware fusul ulug turukmen sehen seneg inap onowe ino fam o pumbuk Yerusalem obog toho ngik-ngog turuk ulug hiyag itfag. 32Hiyag itfagma hun inowen amingmingangge men sehen seneg inap men wol enepfareg folo-folo ap palu roho kibareg ngik-ngog turuk ambeg ino libag. Larukmu ap arimanowen yer isibareg Paulus watuk latfag angge famen ininggik kobog isibag. 33Ininggik kobog isibagma sehen seneg inap onowe ino Paulus iraham libareg, "Hun aru senetihipteg hele ineyon piren fam pug tiyek," ulug amingmingangge hiyag isibareg, "Hun aru unuk sa, siyag ane nungge tehekma watuk lahep," ulug ap welatfahon arimano kapal isibag. 34Kapal isibagma ap arimanowen enele eke hag eke hag uruk lit sahal palaluk uruk latfagma hun inowen fuki roho holfag fureg sehen seneg inap inibam Paulus hondoholug libag. 35Hondoholug libareg yal alma watfareg turukmen ap anggolo arimano miyaloho waharuk latfagma sehen seneg inap arimanowen Paulus paya roho olma kilapfag. 36Olma kilaptukmu ap anggolo arimano mondeg angge waharuk lit, "Hun ari mondabi il hiraho fisiyek," ulug enele hi roho uruk latfag. 37Paulus ino sehen seneg inap inibam olma kilabul ulug turukmu aren, "Tot hubam nele imin ano," ulug onowe ino fam heng til larikim aren, "Yunani inap enele hat holuk ano? 38Horog ketiya Mesir ahun ekeyen ap inindi kahal eneptisireg sehen wimiyek irisireg anggenma hondog eneplug larisi ahun ino hat te fug?" ulug kapal hibag. 39Kapal hibagma Paulusen, "An Yahudi nahun, nibam Tarsus o pumbuk suwon Kilikia kinang fam werehon ino fam welahi. Ap anggolo aruma unubam nele hiyag isaminen heng haptuk lahi," ibag. 40Ari ibagma sehen seneg inap onowe inowen fano hiyag isamihin il larikim Paulus yal fam itano unduhuk lit ap arimano fam henele ulug inggik kaya ribagma it enele teng toho imbil larikim Ibrani enele roho hiyag isaruk latfag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\