KISAH RASUL-RASUL 7

1Iren ari ibagma imam onowe inowen, "Hat fahet eheson ari tem toho ehesa?" ulug kapal hibag. 2Kapal hibagma Stefanus inowen ele uruk lit, "Nori men niknisi men, anden iminon aru holeg lamok. Nunumba Abraham o Haran la fugmu Mesopotamia weregma Allah suwon at weregma ebenam atfag. 3Ebenam atfareg Ele ubam uruk lit, 'Hotsi howesi hibam embeselug o Anden hiyag huruhuk ibam lahun,' ibag. 4Allahn Abraham fam ari ibagma Kasdim inap inibam embeselug o Haran libareg welatfag. O Haran weregma ikni war atfagma Allahn hondoko hit welahep ambeg aru imbik watfag. 5Imbik watfareg kinang tor angge oho haren tohon tu ulug hiyag itfag fug, we hat men humalikisi men fobik ngi amuhup ulug ele sali uruk lit hiyag itfag. Ita li umalikisi eleg latfag angge famen ari ulug hiyag itfag. 6Hiyag itfareg nin Ele uruk lit, 'Hat humaliki ap winon inibamen pohon hag toho lahupteg welamuhupmu mo teng-teng angge ilig am wirig am turukmu (empat ratus tahun) aben unusuruk lit enemingmingangge roho welamuhup. 7It mingming eneptuk lamuhup inap Anden unusuhukmu o inowen wilip amuhupteg nit welahe ambeg aruwen An nubam sembahyang uhup,' ulug Allahn Abraham hiyag itfag. 8Hiyag itfareg Allahn ambilahap paltuk ane fahet Ele sali imbibagma Abrahamen amloho Ishak indag tibareg hup likinenam atfagma ambilahap palfag. Welatfagma Ishaken amloho Yakub endetfagma Yakuben nit nunumbusagsi nisanggowen arimano indag enepfag. 9Nunumbusagsi enehummu siyahen onot Yusuf ino Mesir inap onggo anggolo og nisalusa ulug og isibag. Og isibag angge famen Allahn let turuk lit welatfag. 10Let turuk lit alem siyag ane ubam tibahon elehap tibareg Mesir inap onowe suwon Firaun ambeg hondoholug libagma Allahn Yusuf Indi reg lit indi anggarap tibag. Indi anggarap tibagma Firaunen Yusuf ap suwon wereg lit Mesir kinang aren seneg lit an nibam oho foroho laruhu ulug unduhuk fibag. 11Unduhuk fibareg weregman Mesir kinang ino famen Kanaan kinang fam oho suburu obok humon lahibagma suburu oboken ap siyag atuk latfagma nunumbusagsi oho suburu naruk latfag fug. 12Ari reg latfagma o Mesir suburu naruk urukmu Yakuben holfareg nunumbusagsi o Mesir lalihip ulug mon enepfagma it tam ari sambil libag. 13Ininggik pireneg angge libagma Yusufen an honot aru welahi ulug owesi hiyag isibagma Firaun oho Yusuf ikni men owesi men welatfag ambeg fahet oluk atfag. 14Oluk atfagma Yusufen ikni men owesi umalikisi arimano unuhesi oho obog toho nambeg wamuhup ulug wol enepfagma ikni Yakub men ambiyeg watfahon arimano enebe teng hinahan (tujuh puluh lima orang) o Mesir watfag. 15O Mesir weregma Yakub ino war atfagma nunumbusagsi oho war atuk latfagma 16wareg angge arimano o Sikhem walug libareg Abrahamen Hemor umalikisi uang onggo og isibag ambeg ino ap warehon kilaptuk ambeg kilap enebik libag." 17"Allahn Abraham fam sali ibahon ino horog atfagma Israel inap o Mesiren anggolo atuk latfag. 18Anggolo atuk latfagma ap suwon Yusufen tibag ane apeleg ahun misig o Mesiren lahapfag. 19Lahapfagma nunumbusagsi unubam ele si ane uruk lit anggolo amuhup fug ulug umalikisi hik eseheg enebe unuseheg turuk latfag. 20Ari turuk latfag li Musa indag atfagma Allahn Musa fahet fano peruk latfag. Ikni isingan kul tarukmen pikalem hinahan atfag. 21Pikalem hinahan atfagma ik ayegma embeselug libagma Firaun ahaloho inowen inggareg umalik hag toho kul taruk latfag. 22Musa ino Mesir inap mun ane man ane turukon hiyag utukmu obog toho iren turuk ane enele uruk ane indi anggar atuk lit oluk atuk latfag. 23At indag tibag sali mo ilig am wirig am turukmu teng misig nubam hilag nuwalen (empat puluh) atfagma nori Israel inap isa lamin ulug indimuwen wenggel hibag. 24Yet harukmen Mesir ahunen at are misig watukmu yet hibareg at ibil atfareg Mesir ahun ino pinggi ware fisibag. 25Musa inggareg indimuwen te Israel inaben an fahet Allahn nit let nenebuhu ulug monde ferisi pelusa pibag angge famen at fahet wenggel haruk latfag fug. 26Likiyamon Israel inap piren yik aptukmu yer isibareg aren mangnowap enepmin ulug libareg, 'Nori, hit owe ot hag toho welahep fug? Nungge fahet wat-war atuk lahep?' ibagma 27ap misig are fam siyag ane tibahon inowen Musa miyaloho hik isibareg ele uruk lit, 'Ap san hat hubam unggum kong turuk lit sen enesug laruhun ulug hiyag hitisi? 28Sono Mesir ahun ware feserikin hag toho an oho pinggi nuwatmin peruk lahen?' ibag. 29Ari ibagma Musan hol hibareg akolen wilip atuk lit o Midian libareg pohon hag toho welatfag. O ino wereg lit ap umalik piren indag tibag." 30"O Midian weregman mo ilig am wirig am turukmu teng misig nubam hilag nuwalen (empat puluh tahun) atfagma misihim hun Musa tom Sinai alma farema libag. Libareg yet harukmen indok ambulpul e folim alog ahen ino famen wilip atuk li itano malaikat yet hibag. 31Malaikat men indok ambulpul men yet hibahon ino fahet indi anggin atfagma horogma libareg turukmen Ninikni Allah ele hol hibag. 32Ninikni Allahn Musa fam Ele uruk lit, 'Humbusagsi Inikni Allah An welahi. Abraham men Ishak men Yakub men Inikni Allah An welahi,' ibagma Musa akolen uwag elek-elek angge turuk lit orohole leko yet ha fug teg latfag. 33Leko yet ha fug teg latfagma Ninikni Allahn nin eke Ele ubam uruk lit, 'Hat unduhuk lahen ambeg ari usama unduhuk lahenma huyug hililip teg angge ari lole fisin,' ibag. 34'An numalikisi Israel inap o Mesir werehon lisag anggolo haruk lit weregma pilap enesug lahi. Sat haruk lit uba yatukon hol isaruk lahireg ininggik hele lol enebuhuken wambik wahi. Ari tuhuk ulug hat o Mesir lahunen mon haptuk lahi,' ibag. 35Musa ino Israel inaben atam miyaloho hik isaruk lit, 'Ap san hat fahet unggum kong turuk lit sen enesug laruhun ulug hiyag hitisi,' ulug ubam ibag ahun ino tu Allahn te sen enesug lit fanowap enebuhun ulug monde fibag. E folim fam indok ambulpul turuk latfag ambeg malaikat yet hibahon inowen ari ulug hiyag itfag. 36Musa inowen poholmonen turuk ane wal haruk lit inggik ine roho o Mesiren hondog eneplug wilip atuk lit ik il huluwon ayeg keyen farema libareg weregma mo ilig am wirig am turukmu teng misig nubam hilag nuwalen (empat puluh tahun) atfag. 37Musa inowen Israel inap unubam ele uruk lit, 'Ap misig wene hiyag hisaruk laruhuwon an hahon hit sehelimuwen Allahn unduhuk fuhu,' ibag. 38Israel inap Allah umaliki farema weregma Musa ino unduhuk lit malaikat Sinai punumuwen ele ibahon fumag fil nunumbusagsi fumag fil weregma Musa pulmu in atfag. Onoluk welamuhup awene ari hit hiyag hisawag ulug malaikat inowen at hiyag itfag. 39Hiyag itfagma nit nunumbusagsi wene ari ninirim ulug imbisibareg it inindimuwen suhuloho o Mesir lul peruk latfag. 40Ari peruk lit Harun ubam enele uruk lit, 'Musan nit ki nenesug lit o Mesiren wilip atukuk angge famen nanggin atisireg kema larisi peruk lahereg hat Harunen tu Allah hag toho wereg ulug wel eneptuk lamuhuk angge nit nenelukema laruk laruhuwon lal nisamihin,' ibag. 41Ari ibareg wam sapi umalik hag toho wirimangge lal tibareg ninikni fet nenesug laruhuwon nininggarehen lal tehe ulug enehiyeg haruk lit ubam hubu lahaptuk latfag. 42Hubu lahaptuk latfagma Allahn it siyag ane uruk ulug Ambol yig isibagma mungguwat pohol aluke fil werehon unubam wenggel haruk lamag ulug imbisibag. Ibag ane wene hiyag isibag ahunen haharoho imbibahon hikit toho ibag. 'Hit Israel hinap mo teng misig nubam hilag nuwalen anggenma wereg lit wam isag Nutuk lit hubu lahap Nutuk latikip? 43Eleg-o nori, hun Molokh usasum wiroho ha rulug la wam turuk latikip, wal tibag ahun unuk Refan asuhal fam usa hag toho wirim turuk lit hiren laltikip angge ino fam sembahyang uruk latikip. Ari turuk lit An nele ying Naptuk lahepma Anden hit hondog heneplug o Babel pisan toho yatma hik hisa lahuk,' ulug haharoho imbibag." 44"O sabo Allah ibam ulug Allahn Musa hiyag utuk lit yet hehen hag toho wirimangge wiruhun ulug hiyag itfahon ino hag toho witfag. 45O sabo og isibahon ino hilibareg nunumbusagsiyen foroho lit Yosuan sen enesugmu tuma fil waharuk lit o sabo ino walug waharuk latfag. Waharuk latfagma ap winon kinang tu ngi reg latfahon arimano nit nunumbusagsi onolohotman Allahn yanggaloho wilip enepfag. Nunumbusagsi welatfahon arimano sehelimuwon misig Daud ap suwon atfag. 46Daud ino Allahn indi reg latfagma Allah fam heng turuk lit, 'Hat nunumba Yakub Ikni Allah welahenma Hat welaruhun ibam fanowon eke wit Huruhuk,' ulug heng tibag. 47Heng tibag angge famen amloho Salomo laharuk lit aren Allah ibam witfag. 48Witfag angge famen ap ininggik famen wituk ibam Ninikni Allah palimu werehon ino welam fug teg. Wene atam hiyag isaruk latfag ahun inowen haharoho imbibahon hikit toho, 49'An poholma heriyeg lahimu kinang Nuyug ahongge wereg. Nangginig hag ibam wit Numuhup? Kema kel taruk ambeg hal Numuhup? 50Mun angge man angge Ninggareg ninggiken wal tirik iyag fug?' ulug Ninikni Allahn hiyag itfag. 51Nori, hit hununggul uwag haro reg hinap welahebon hinindi sohu roho wereg lit hinisanggo laroho welahep. Hiniknisi hunumbusagsi Allah hime fanowon men seli roho welatfag hag toho hiren ketiya oho seli roho welahep. 52Hiniknisi hunumbusagsiyen ap Allahn mon enepfahon nabi obog toho unusuruk latfag fug? Ap tem toho uruk Ahun waruhu ulug tam hiyag isaruk latfahon oho hinikni umban unusuruk latfag. Ari hag toho hiren ketiya tem toho uruk Ahun ino wabukag ulug huruwe laruk lit ware feserikip. 53Musa wene haharoho imbibahon Allah otsi malaikaren og hisibag angge famen hiren ari hikit toho turuk lahep fug," ulug Stefanusen hiyag isibag. 54Stefanusen ari ulug hiyag isibagma ap suwon palu roho welatfahon arimanowen hol hibareg inindimu onolok anggolo hibareg eneyeg kilit matuk latfag. 55Kilit matuk latfagma Stefanus Allah hime fanowon ubam weregma poholma lahap harukmen Allah umbagpag turuk ambeg Inggik pikit fil Yesus unduhuk lit weregma yet hibag. 56Yet hibareg, "Nori, pohol husigmu At ap kinangmon atfahon ino Allah inggik pikit fil weregma yet haruk lahi," ibag. 57Ari ibagma it enele ngi hum ibareg inisanggo latfareg at sen hibareg miyaloho walug wilip atfag. 58Wilip atfareg anggenma inggik lisoho hondoholug libareg helep fam watuk latfag. Helep fam watil laruk lit it ap welatfahon arimano nenesum siyag atmisi ulug kabini malik misig unuk Saulus ariyen foroho latmisi ulug alukema hog toho imbibag. 59Sum hog toho imbibareg Stefanus helep fam ware feserikim itano Stefanus Allah fam sembahyang uruk lit, "Yesus, Nowe, an nahime og nabin," uruk lit 60elenggen fam hur atfareg ele hum toho uruk lit, "Nowe, siyag ane iren turukon hat hapeleg amag," ibareg war atfag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\