IBRANI 8

1Alem suwon palimu werehon niren tuma uruk laheyon tu: Nit Nonowe imam suwon werehon ino poholma mondabi palimu werehon ino Inggik pikit fil heriyeg lit wereg. 2At ino o sabo fanowon aben witfag fugmu Allahn witfahon ino fam wereg lit Allah olohotma yabuk wituk lit Ikni let turuk lit wereg. 3Imam onowesi suwon arimano obog toho hubu lahaptuk lit Allah fahet emberuk angge emberuk lamuhup ulug in eneptuk. Ari hag toho Yesus ino oho imam palimu wereg lit Allah fahet emberuk angge Inggikmu wereg lam teg. 4At ino tuma kinangma welalep halug imam alep fug. Kinang aru fam ap werehon arimanowen Musa wene fam haloho imbibahon hikit toho hubu lahaptukon wereg. 5It imam inap kinangma werehon arimanowen turuk ane ari ebe poholma weregma wirimangge men ahuhe men eneg turuk. Ari hag toho Musan o sabo wiruhuk pibagma Allahn at hiyag utuk lit, "Mun angge man angge wituk laruhunon arimano wirimangge tom ino famen hiyag hitikikon ino hikit toho wiruhun ane holuk toho welamok," ulug hiyag itfag. 6Ketiya At imam suwon in atfahon inowen turuk ane palimu wereg. Allahn sali imbibahon mondabi palimu weregma sali fanowon ino teko lahu ulug At pulmu wereg lit yet teg lit wereg. 7Sali atam imbibahon ino fano wereg ulug pisan tuk fug teg lalepma sali fobikon ino embelep fug. 8Allah inowen komo eneptuk lit hiyag isaruk latfag ane tu, "Fobik welamuhuk li Anden sali keron Israel inap men Yehuda inap men unubam umbuhuk. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi. 9Sali fobik umbuhukon ari atam inikni umba o Mesiren ininggik seneko hondog eneplug wilip atik iyareg sali unubam emberik iyahon hag toho fug. Anden sali emberik iyahon pisan isibagma Nirim ulug miyaloho hik isarikik," ulug Ninikni Allahn ari ibag. 10"Fobik welamuhuk li Anden Israel inap unubam sali umbuhukon iminon aru," ulug Ninikni Allahn il laruk lit, "Anden komo eneptuk ane inindimu hahare feruk lit unundama emberuk laruhuk. An it Inikni weregma it An numalikisi welamuhup. 11Iren Allah fahet hinindi wenggel hemek ulug hiyag isaruk lit onori men it inibam misig werehon men arimano milal eneptuk lamuhup fug. It obog toho suwon toron arimanowen An fahet enemu inindi anggar aruhu. 12Iren siyag ane turuk angge famen Anden nindi enesug lit siyag ane iren turukon Nambolmaya feseruk laruhuk," ibag. 13Allahn sali keron umbuhuk ibag ane sali atam emberik ibahon ino mining atisi peruk lit ibag. Mining atuk lit filik turukon ari anunu roho welam fug angge mondabi kinang aruhu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\