YOHANES 9

1Yesus ke funggalma larukmen ap misig isinga ahummuwen il hupnig angge indag tibahon weregma yet hibag. 2Yet hibareg Yesus otsiyen kapal haruk lit, "Nonowe, ap il hupnihon aru ap san siyag ane tirisi? Inggarehen ano ikni isingan siyag ane tibagma il hupnig angge indag tibag ano?" ulug kapal hibag. 3Kapal hibagma Yesusen otsi unubam hiyag isaruk lit, "At inggareg men ikni isinga menen siyag ane turusama fug. Allahn yabuk fanowon witukmu aben yet hahuben il hupnig lit wereg," ibag. 4"An mon Naptisiyon iyabuk ari o sakan tegma wituk lamuhuk, hup atukmu ap misihen oho yabuk wibuk fug teg. 5Ketiya An kinangma welahiyon aru ap kinangmon fahet iral fanowon welahi," ibag. 6Yesusen obog toho ari hiyag isibareg kinangma wasubag sup tibibareg kinang men mangno roho wiyihap tibibareg sabelep atfagma ap il hupnihon ino ilmu tag tibibag. 7Tag tibibareg Ele hiyag utuk lit, "Lamihinteg ik Siloam sene yenggelehon ino fam hil umatmihin," ibag. Ik sene Siloam unuk ari nit nenele roho "Monde ferisiyon". Ari ibagma libareg ik ino fam il umatfagma il fenggen atfareg suhuloho watfag. 8Watfagma ori men suburu ap fam heng eneptukmu hibahon arimano menen enele uruk lit, "Suburu ap fam heng eneptuk latisiyon ino tu fug ano," ulug enele sahaltuk latfag. 9Enele sahaltuk lit ap ekeyen te, "At ino tu," urukmu it winonen te, "At ino fug, ap winon at hag toho waharuk," uruk latfagma at inggarehen, "Tem toho an ino," ibag. 10Ari ibagma it arimanowen, "Nangginoho hil fenggen aha," ulug kapal hibag. 11Kapal hibagma ap inowen, "Ap Yesus urukon inowen wasubag fam kinang sabelebap tebehekteg nilmu tag teberuk lit ik Siloam umarik lamihin ehekma lahireg umarihimu nil fenggen ahama yet ha reg lahi," ibag. 12Ari ibagma iren at kapal haruk lit, "At ino kema laha?" ibagma, "An napeleg," ibag. 13Aren napeleg ibagma it arimanowen ap il siyag latfahon ino Farisi inap weregma hondoholug libag. 14Yesusen wasubag fam kinang sabelebap tibareg il fam tag tibibag sambil ino Yahudi inap wene uruk lit kel taruk sambil welatfag. 15Ari fahet Farisi inap arimanowen te, "Hil nangginoho fenggen aha?" ulug kapal hibagma aren te, "Ap inowen an nilmu sabelep tag tebehekma nil ik umarik lahimu nil fano ahama yet haruk lahi," ibag. 16Ari ibagma it Farisi inap winonen, "Ap ari wene uruk sambil hari Sabat tuk fug ane tehekma Allahn monde ferisiyon fug," ibagma it winonen te, "Fano ane Aren tehekon tu hahon ap siyag ane turuk ahun ekeyen nangginoho tuk teg," ulug it arimano enele sahaltuk lit suwahal uruk latfag. 17Suwahal uruk lit ap il siyag latfahon ino fam, "Hil fanowap habehek ahun ino fahet haren nangginoho peruk lahen?" ibagma ap inowen te, "At ino Allahn monde ferisiyon nabi wereg," ibag. 18Ari ibagma Yahudi inap onowesi arimanowen ap aru il siyag latisi angge famen il fenggen aha ulug tem toho peruk eleg lit ap ino ikni isinga wol enepfareg 19unubam kapal isaruk lit, "Tu hit henemloho il siyag angge endetikibon ano? Hit henemloho halug ketiya nangginoho il fano ahama yet haruk?" ulug kapal isibag. 20Kapal isibagma iren te, "Tu tem toho nit nenemloho il siyag angge indag atfag ane ari nit nonoluk famen 21ketiya fano ahama yet haruk ane ari ap fanowap tehekon nit nenepeleg angge re at inggareg oho suwon tehen amu hiyag hisamisiyen inggareg kapal halihip," ibag. 22Ibag ane ari ikni isinga menen Yahudi inap onowesi fahet enekolen ari ibag. Yahudi inap onowesi arimanowen ap san Yesus fahet Mesias tu ulug fag toho uruk halug at ino fam nenele yeng umbuhuk ulug Yahudi inap onowesi arimanowen tam oho ari peruk latfag. 23Alem ari fahet wenggel hibareg ikni isingan, "Ar oho ebe suwon angge re inggareg amu kapal halihip," ibag. 24Ari ibagma ap il siyag latfahon ino nin wol tibareg ubam enele uruk lit, "Ap ino siyag ane turukon nit nonoluk tehen ketiya Allah nit pilap nenesug lit weregma haren we tem fag toho hiyag nisimin," ibag. 25Ari ibagma aren te, "Ap ino siyag ane turuk ahun ano, ari an napeleg. We fahe nil siyag laha angge famen nil fenggen ahama ketiya yet ha reg lahiyon ari eneg an noluk," ibag. 26Ari ibagma ap arimanowen, "Ap inowen hubam nungge ane tehek? Nangginoho hil fenggen habehek?" ulug kapal hibagma 27hun inowen, "Nori, fahe anden hiyag hisihimu holehep angge famen nin fobik nungge ane hiyag hisamin? Hir oho At otsi amuhuk peruk lit uruk lahep?" ibag. 28Ibag ane ari fahet iren ap ino pet turuk lit, "Hat te At ino Ot welahen, nit te Musa umaliki welahe. 29Musa fam Allahn hiyag itfahon ari nit nonoluk angge famen ap aru keman waharisiyon nit nenepeleg," ibag. 30Ari ibagma ap inowen te, "Yihi nori, At inowen nil fanowap tehek angge famen hiren At keman waharisi ari nenepeleg uruk lahep? 31Siyag ane turuk ahunen Allah fam heng turukmu holtuk eleg. Ap fano ane turuk lit Allahn peruk ane hikit toho turuk inap enele holtukon ari nit nonoluk. 32Ap misig il hupnig angge indag tibahon il fenggenap turuk ahun misig wereg ulug indam oho ketiya oho holtukuk fug, ari nit nonoluk. 33Ap ino Allah wereg ambehen walep fug halug ari hahon tuk fug teg lalep," ibag. 34Ari ibagma iren te, "Hat aru we tem toho siyag ane turukon sehelimuwen indag hapfagma nangginoho it unubam hiyag isamin peruk lahen," ulug yanggaloho wili fisibag. 35Yahudi inaben ap ino yanggaloho wili fesehesa urukon Yesusen hol hibareg fobik ap ino men ambi atfareg Yesusen at ino fam Ele uruk lit, "Ap kinangmon atik ibahon ino fam hindi wenggel haruk lahen?" ulug kapal hibagma 36ap inowen te, "At ubam nindi wenggel hahuken Nowe sa fahet ehen?" ibagma Yesusen te, 37"Haren yet hehenon hubam Ele urukon At ino tu," ulug ubam hiyag itfag. 38Hiyag itfagma, "Nowe, nindimu we tem wenggel haruk lahi," ibareg Yesus alukema elenggen fam hur atfag. 39Hur atfagma Yesusen ele uruk lit, "An kinangma waharikikon alem piren unubam umbuhuken waharikik. Inil hupnihon fenggenap enebuhuken waharikik. Inil fano yet harukon inil hubun enebuhuk ulug waharikik," ibag. 40Yesusen ele ibahon ari Farisi inap tot welatfahon arimanowen hol hibareg Ubam enele uruk lit, "Hele ehenon ari nir oho ninil hupnihon welahema ehen?" ulug kapal hibagma 41Yesusen it hiyag isaruk lit, "Hit hinil hupnig lalepma siyag ane turuk eleg hinap welalep. Welalep angge famen ninil fano yet hehe uruk lahepma mondabi siyag ane eneg turuk lamuhup," ulug hiyag isibag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\