YUDAS 1

1An Yudas Yesus Kristus amingmingangge Yakobus are inowen suwesingga aru emberuk lahi. Ninikni Allahn indi henesug lit wol heneptisimu Nonowe Yesus Kristus inowen oho fet henesuhon arimano fahet emberuk lahi. 2Ninikni Allah inowen inilaheg ulug hinindi yuwahap heneptuk lit Indi henesug laruhuwen sembahyang uruk lahi. 3Anden nindi henesug lahiyon nori, anden suwesingga hahatuk lahiyon aru nindimuwen nirim puk fug angge nasehet toho wereg lit haharoho embemin. Nit obog toho fanowap nenebuhu ane fahet embemin peruk lahi. Allah apma wereg inap wene tam hiyag isarusa ane ino yami ruruk lit senetuk lamuhup ulug komo henepmin peruk lahi ane suwesingga aru fam emberuk lahi. 4Hit henepeleg toho weregma ap eke hit sehelimu kurusareg wereg. It arimanowen Allah fam wenggel haruk elehen alem unubam umbuhuk ulug atam Allahn ari roho perisi. It arimanowen Allahn indi nenesug lit wereg uruk lit inindimuwen tila peruk ane ino siyag ane turuk. Ari turuk lit Nonowe Yesus Kristus ine roho sen nenesuhon ino misig wereg angge famen awiya waruk. 5Obog toho hit honoluk teg lit henepeleg am fug toho welahep angge famen anden nin sebe roho eke honolukap timin peruk lahi. Israel inap arimano Allahn o Mesiren hondoko wilip enepfag angge famen At fam wenggel hibag fuhon arimano eke siyahap enepfag. 6Siyahap enepfareg malaikat Allah otsi arimano tuma welamuhup ulug Allahn hiyag isibag angge famen hiyag isibag ambeg embeselug wilip atfagma ininggik hele mondabi welaruhuwon ino fam pug enepfareg hik teg ambeg kilap enepfag. Kilap enepfahon arimano fet enesugmen eneg alem kong tuhu sambil ino teko lahu. 7Ari hag toho o Sodom men o Gomora men walinggoho o pumbuk winon welatfahon arimanowen oho pabi ane turuk lit aben tuk fug teg ane til noruk latfag. Ap obog toho onoluk amag ulug ari turuk latfag inap arimano indok olokonen wiyaloho lin ibagma eleg atfag. 8Ari hag toho nei waruk inap arimanowen siyahon unubam umbat taruk lit Allah ine werehon Abug uruk lit fano angge poholma werehon siyahap turuk. 9Hun Musa ino ebe wareg fahet malaikat onowe Mikhael men Iblis men yik abul ulug suwahal uruk lit malaikat ino akolen lukuram sipuk tibag fug. Lukuram sipuk tuk fug angge, "Allah inggarehen alem hubam werehon kong tuhu," ulug hiyag itfag. 10Ari reg angge famen it nei waruk inap arimanowen mun ane man ane enepelehon fahet lukuram sipuk turuk. It arimano wamen inindi wenggeltuk eleg hag toho ket-ker ane eneg til noruk ane ariyen mondabi siyag amuhup. 11Hun Kain inowen tibag hag toho it arimanowen ari turuken war amag. Hun Bileam inowen onggo og numag ulug hare ane tibag hag toho it arimanowen ari roho turuk. Hun Korah inowen Musa men suwahal ibagma Allahn siyahap enepfag hag toho it arimano oho Allahn siyahap enebuhu. 12It arimano hit sehelimu siyag angge lombog teg hag toho wereg lit hit ahaluwe naruk sambil ininggareg fahet eneg wenggel haruk lit ininggali eleg angge enebuwap toho naruk. Hina osit elehon homhomowen fu isarukmu linggik-longgo urukon hag toho it arimano wereg. Wiramna li waharuk sambil winon ebe yig atukmu winon arimano me watukon hag toho wereg. E umanggen kinangma pilaptuk elegma ilim atuk hag toho it arimano ilim amuhup. 13Ik haglabut ine roho warik laruk ambeg siyag-siyag angge palu rik laruk hag toho ininggali ane it arimanowen inamap turuk. Suhal poholma laharuk lit ekema la ekema la turukon Allahn hik teg ambeg mondabi welamuhup ulug hik isaruk hag toho it arimano wereg. 14Adamen endetfahonen endetil libahon ambiyangman Henokh ino inggik sabir angge endetfag. Hun Henokh inowen fulu ane turuk lit it arimano fahet hiyag isaruk latfag ane tu, "Ninikni Allahn ap obog toho unubam unggum werehon kong tuhuk ulug Umalikisi malaikat teng-teng angge hondog eneplug waruhu. 15Allah unuk enepeleg inaben At ubam siyag ane turuson men Allah abug uruk lit pabi ane til norukon men fahet alem unubam umbuhuwen waruhu," ari ulug hiyag isibag ane aru. 16It arimanowen ininggareg wereg ane fahet inirim toho wereg lit enele anggolo uruk angge famen ininggareg inindimuwen tila peruk ane eneg turuk. It arimanowen fano angge og nisawag ulug ap unubam enele fano-fano uruk lit ininggareg hemet turuk lit wel taruk lit wereg. 17Anden nindi henesug lahiyon nori, Nonowe Yesus Kristus otsiyen tam hiyag hisaruson arimano hinindimu honoluk toho welamuhup. 18Iren hit hiyag hisaruk lit, "Fobik teko lahu sambil Allah unuk enepeleg inap arimano hit sehelimu in amuhupteg inindimuwen tila peruk ane eneg hikit toho turuk lit enele siyag toho hunubam uruk lit hininggaliyap henebuhup," ulug hiyag hisarusa. 19It arimano Allah hime fanowon unubam wereg elehen kinangma wereg angge fahet ninindi peruk lit Allah ele holtuk inap inindi kahal eneptuk lit minggir enebuhup. 20Anden nindi henesug lahiyon nori, wene mondabi fanowon hinindimu wenggel haruk lahebon ari seneg lit hinine roho unduhuk lamuhup. Allah hime fanowon hunubam weregma sembahyang uruk lamuhup. 21Allahn indi henesug lit weregma hininggareg fahet fano wenggel haruk lit welamuhup. Nonowe Yesus Kristus indi henesuhon ino men mondabi nonoluk welamuhuken waruhu ane fahet hinindimuwen wenggel haruk lit mangno ruruk lamuhup. 22Inindi nonghong urukon arimano inibil atuk lit let eneptuk lamuhup. 23Indok olokonen unusuhu rohon windar enebiyok. Ap winon faher oho hinindimu henekol toho wereg lit ler eneptuk lamuhup. It arimanowen siyag ane tila perukon ariyen enesum fam ololo werehon hinirim toho welamuhup. 24Salog-malog angge roho hunusuhu rohon ulug Allah ineyon inowen fet henesug laruhu. Siyag-siyag angge hunubam tag teg elehen henehiyeg toho weregma At lehoma werehon inowen Alukema in henebuhu. 25Ninikni Allah we misig eneg werehon inowen Nonowe Yesus Kristus ino famen windat nenepfag. Welatukukonet welaheyonet welamuhukonet At ebe suwon ino lehoma wereg lit mondabi Ine roho werehon ino wel turuk lahe. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\