LUKAS 10

1Welatfareg Nonowe Yesusen ap teng pirenman nubam hilag nisanggo fumahen (tujuh puluh) mumal enepfareg, "An honombolim waruhuken hit piren ut heheg tam o pumbuk arimano lalihip," ulug mon enepfag. 2Mon enepmin ulug Ele indit toho hiyag isaruk lit, "Suburu yatuson wirik atisimu ebe anggolo wereg angge famen aben yahaloho warukon we tor angge wereg. Yabuk ngi ahun fam heng turuk lit, 'Suburu wirikon yahaloho walihip ulug ap mon enebuhun,' ulug heng turuk lamuhup," ibag. 3"Nori, ketiya hit lalihibon Anden mon heneptuk lahiyon olomene olokon sehelimu wam domba laruk hag toho laruk lamuhup ulug mon heneptuk lahi. 4Uang anggen het toho yuhabuk fug angge, sum suknuk fug angge, sepatu hunuyugmu kilap ta fug angge laruk lamuhup. O pumbuk misig lul puhup ambeg ino larukmu keman aben hondoko kilap henebuk nowen hi enebuk fug. 5Hit olma kuhupteg, 'Nori, fano welamuhup,' ulug hi eneptuk lamuhup. 6Hi eneptuk lamuhupmu inindi fano atuk halug wene fanowon unubam aruhu. Inindimu inirim peruk halug wene fanowon ari hiren suhuloho hilalug o winama lahup. 7O lul puhubon ino lahupteg weregma ap o ino werehonen suburu og hisahupmu naruk lamuhup. Allah yabuk wituk lamuhupmu iren suburu og hisaruk lamuhup. Ap winonen og nisawag ulug o eke la o eke wam turuk lamuhup fug. 8O pumbuk misig kuhupmu o ari inaben fano wahep ulug olma kilap henebuhupteg suburu isag hisahup halug fano naruk lamuhup. 9O inowen ap ouk warukon hihir eneptuk lamuhup. Wene hiyag isaruk lit, 'Allah hit obog toho Hinikni aruhuwon ino horogma wereg,' ulug ap hiyag isaruk lamuhup. 10O misig kuhupmu aben nori ulug hi heneptuk eleg halug it inibam owahalma in amuhupteg unubam henele uruk lit, 11'Henengginang nunuyugmu alinlan werehon tel isalug o ekema lul,' ulug hiyag isaruk lit, 'Allah ap obog toho Inikni arik oho waruhuwon ino horog tehen honoluk toho welamek,' ulug ap arimano hiyag isahup. 12Nori, Allahn alem obog toho kong tuhu sambil ino o Sodom inap we tot fano welamuhup angge famen o ari mondabi siyag aruhu. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi," ibag. 13"Hit Korazim hinap, hinindi anggin amag. Hit Betsaida hinap, hinindi anggin amag. Hit ouk warukon hihir eneptuk lit fanowap heneptikik hag toho ap yatma wereg inap Tirus inap men Sidon inap men fanowap eneplema it arimanowen inindi folo-folo anggar atepma fesi lahaptuk lit siyag ane embeselep. 14Allahn ap minggir enepmin puhu sambil o Tirus men Sidon men fano welamuhup, hit eneg siyag amuhup. 15Hit Kapernaum hinap nungge peruk lahep? Allahn poholman lisoho og nenebuhu peruk lahep angge famen ap war atuk ambeg hik hisahu," ulug Yesusen o pumbuk arimano inap hiyag isibag. 16Hiyag isibareg Yesusen otsi unubam, "Hit henele holtukon arimanowen An nele holtuk, hit henele holtuk elehon arimanowen An nele oho holtuk eleg. An nele holtuk elehon arimanowen Nikni An mon Naptisiyon ino oho Ele holtuk eleg," ulug hiyag isibag. 17Welatfareg Yesus otsi teng pirenman nubam hilag nisanggo fumahen (tujuh puluh) mon enepfahon arimano suhuloho Onowe ambeg watfareg enehiyeg toho Onowe fam enele uruk lit, "Nonowe, ap unundama siyag-siyag angge setan werehon niren Hat hunuk uruk lit per eneptuk latukukmu nit nenele holtusa," ibagma 18Yesusen, "Iblis lebeglu hag toho poholman kinangma wambirikim yet harikik," ibag. 19"Nori, hunuyuhen pisanggo men kirimbul men sobir isahup ulug hunuyug ineyap heneptikik. Eke seliyonen hunusuhup fug ulug hit palimuwap heneptikik. Hit obog toho nungge-nungge hunubam aruhu fug ulug hunubam uruk lahi. 20Ap unundama siyag-siyag angge setan werehon niren per eneptukukmu nenele holtusa ulug henehiyeg toho welamuhup fug. Nit nununuk Allahn poholma foroho ulug henehiyeg toho welamuhup," ulug Yesusen otsi unubam ibag. 21Welatfagma Allah hime fanowon inowen Ineyap tibagma Yesusen ele uruk lit, "Allah Nikni, pohol kinang Haren seneg lahen, mun ane man ane onoluk inap men fahet ninindi anggat teg lahe peruk inap men fahet Haren hawene hiraho feserikin. Inindi anggat teg eleg inap fahet Haren hawene inama feserikin. Ari roho Haren fano peruk lit tirikin. 22Mun angge man angge Nikni Haren Ninggikmu emberikin. An fahet ap obog tohowen Allah amloho sa ulug inindi su atukmu Nikni Haren eneg An Holuk teg lahen. We Hat fahet ap obog tohowen Ikni sa ulug inindi su atukmu An Hamlohowen eneg Noluk teg lahi. An Hamlohowen Hat fahet An Nikni wereg ulug fag toho hiyag isaruk lahiyon eneg onoluk toho welamuhup," ari ulug Allah fam sembahyang ibag. 23Sembahyang ibareg Yesusen otsi unubam Nele imin ulug enemumu hondog eneplug libareg, "Notsi, hit hinilen haruk lahebon ari fahet hinindimu wenggel haruk lit henehiyeg toho welamuhup. 24Ap suwon indam welatfahonen oho wene uruk latfag inaben oho yet hila peruk latfag angge famen ketiya hiren yet haruk lahep. Iren oho hol hila peruk latfag angge famen hiren te hinisanggo hol haruk lahep," ulug Yesusen otsi hiyag isibag. 25Misihim sambil Musa wene oluk ahun ekeyen Yesusen fano ane imisi ano, siyag ane imisi ano aluwat hamin ulug Yesus kapal haruk lit, "Nowe, an Allah ambeg kuhukteg noluk welaruhuken nanggintuk laruhuk," ulug kapal hibag. 26Kapal hibagma, "Musan hahatfahon hat hapeleg toho welahen? Aren hahatfahon fam nungge ane uruk lahen," ibag. 27Ibagma ap inowen, "Musan hahatfag ane aru: Hinikni Allah hunundaman hinindi reg lamok, hinindiyen hinindi reg lamok, hunubabut fam oho hinindi reg lamok ulug hahatfag. Ap hit min welahebon arimano hininggareg hinindi reg lahep hag toho hinindi reg lamok ulug haharoho imbibahon wereg," ibag. 28Ibagma Yesusen, "Yu, fano hiyag Nerehen, ari roho turuk laruhunteg fano holuk welaruhun," ibag. 29Ibagma Musa wene oluk ahun ino oluk teg anggeyen awiya waruk lit, "Hit men welahebon arimano hinindi reg lamok ulug hahatfag ane ari sa fahet hahatfag?" ulug kapal hibag. 30Kapal hibagma Yesusen, "Ap misig welatisiyon ari fahet hiyag hitnin," ibag. "Ap ino o Yerusalemen Yerikho wambimin ulug wamburuk latisi. Kema wamburukmen ap enenggengge taluk enebeheg enebe unuseheg turuk latusa inap itanowen ap ino ware feserusa. Ware feserusareg indi eneg tot oluk weregma aren angge hilalug ebe embeselug larusa. 31Embeselug larusama weregman wene uruk ibam ngi ahun imam misig funggalem ino wambirisi. Wambirisireg ap warehon ino yet harisireg akolen pisan isalug folo-folo larisi. 32Larisimu Lewi ahun eke ke funggalem ino wamburukmen ap warehon ino yinggigmu yet harisireg ar oho akolen pisan isalug folo-folo larisi. 33Larisimu ap Samaria ahun eke funggalem ino laruk latisi. Laruk lit ap warehon ino wereg ambeg larisireg yet harisireg indi harisi. 34Indi harisireg ap ino yinggigmu larisireg ahaluwe fanowon watusa ke arimano hilili feseruk lit puhun tirisireg tahangge tag tirisi. Tahangge tag tirisireg ap ino wam keledai fam heriye fik laharisireg Samaria ahun ino ap kema laruk lit nohoruk ibam walug larisireg hihituk latisi. 35Nohorisireg likiya re uang piren o ngi ahun ino og itisireg, 'Haren hihit nutuk laruhunon fahet yoho we tot og hirihi. Fobik waruhukteg let turuk laruhunon fahet anggolo ayeg waroho og huruhuk,' irisi." 36Yesusen wene aru hiyag itfareg kapal haruk lit, "Atam hahatfag ane, 'Honori hit men welahebon hinindi reg lamok,' ulug hahatfahon ari hikit toho ap hinahan ihiyon itano san ap warehon ino fahet are hag atisi peruk lahen," ulug kapal hibag. 37Kapal hibagma Musa wene oluk ahun inowen te, "Indi harisireg let tirisiyon ino umbali hag atisi," ibagma Yesusen, "Lamihinteg ehenon ari hag toho turuk laruhun," ibag. 38Yesus otsi men kebunggalma libareg o pumbuk eke fam libag. Libagma hiyap misig unuk te Marta inowen Yesus otsi men o anden tohon welamul ulug hondoko kilap enepfag. 39Marta ino ehe Maria men o misig welatfag. Yesusen ap olma welatfahon arimano wene hiyag isarukmu Maria ino Nonowe Yesus iraham heriyeg lit nungge hiyag nisamisi ulug Ele holeg latfag. 40Holeg latfagma Marta inowen Yesus otsi men watfahon arimano fahet lisag anggolo roho suburu isag eneptuk latfag. Suburu esetuk lit Marta inowen an namu eneg sat toho turuk lahi ulug Yesus iraham libareg, "Nikni, an namu enehen turuk lahiyon yet niyaruk lahen fug? Nehe ambiyeg tuk ane embesehekma let tik lag in," ibag. 41Ibagma Yesusen hebeloho Marta fam Ele uruk lit, "Marta, nahaloho, mun angge man angge esetnin ulug la wam turuk lahenma 42we misig fam hindi peruk lamin. Maria fanowon hiyag tehekma aben aren tohon fanowon ari hila fug teg," ibag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\