LUKAS 18

1Yesusen otsi indit toho hiyag isaruk lit, "Sembahyang uruk lit saplangge uruk lahe peruk lam fug," ulug hiyag isibag. 2Hiyag isaruk lit, "O pumbuk eke ap suwon unggum kong turuk latisi ahun misig wereg lit Allah fahet akol ha fug angge ap winon fahet oho akol toho welatisi fug. 3O pumbuk ino fam hiyap yuwohon misig ap eke min seli roho welatisiyon inowen alem kong turuk ahun ino ambeg likiya hupmu waharuk lit, 'Alem anden tohon ino kong nitmihin,' ulug ik waharuk latisi. 4Ubam ari ik waharuk latisi angge famen ap inowen hiyap ino ele holoho embeseruk latisireg fobik indimu wenggel haruk lit, 'An Allah fahet nakol toho welahi fug angge, ap winon faher oho nakol toho welahi fug angge famen 5hiyap ari nele yong naptuk lit an nubam yik kilabik waruhu rohon unggum aren tohon kong itmin,' perisi," ulug Yesusen hiyag isibag. 6Hiyag isibareg, "Unggum kong turuk ahun indi hareyon inowen perisi ane ari hir oho wenggel haruk lamok. 7Ap Allahn mumal eneptisiyon arimanowen Ubam enele likiya hupmu urukon iren tohon unggum kong isa fug anggeyen sono ha ulug hikip tebeselug enele holoho umbusuk teg? 8Allah umalikisi unubam alem wereg halug folo-folo kong isaruk laruhu ulug tem toho hiyag hisaruk lahi. Ap kinangmon atik ibahon ino waharuk lit Allah fam tem peruk inap weregma ano elegma ano waruhu?" ulug Yesusen kapal isibag. 9Ap winonen nit fano ulug ininggareg wel taruk latfag inaben ap winon fahet hit siyag ulug apmayap eneptuk latfagma Yesusen wene misig indit toho hiyag isibag. 10"Ap piren sembahyang ul ulug sembahyang uruk ibam laruson misig Farisi ahun, misig pemerintah amingmingangge ap fam uang embelug lalihip uruk ahun welatisiyon ino men larusa. 11Larusareg Farisi ahun ino pulmu unduhuk lit undaman sembahyang uruk lit, 'Allah Nikni, ap winon hag toho welahi fug. Ap unusuruk lit enenggengge hilaruk lahi fug. Ap unubam siyag ane turuk lahi fug. Ap unuhesi hilaruk lahi fug. Pemerintah amingmingangge siyag ane turuk ahun tu hag toho welahi fug. 12Minggu misig fam Hat hubam sembahyang imin ulug hiyang ninggik pirenam welahi. Anden angge palu numen tebelug numon ino Hat hunuk fam emberuk lahi,' irisi. 13Ari urukmu pemerintah amingmingangge ino ilanma unduhuk lit nil poholma lahap hamin fug peruk lit kunuk toho wereg lit, 'Allah Nikni, an siyag ane turuk nahun Hindi niyimin,' irisi." 14Hindi niyimin irisi ulug hiyag isibareg Yesusen te, "Ap aru Allahn fanowap tirisimu ibam larisi. Farisi ahun ino fanowap tirisi fug. Inggareg palimuwap tarukon Allahn apmayap tuhu, inggareg apmayap tarukon Allahn palimuwap tuhu," ulug pikit toho hiyag isibag. 15Yesusen wene hiyag isarukmen aben unumalikisi toron Yesusen hi enepmisi ulug hondog eneplug waharuk latfag. Waharukmu Yesus otsiyen yer isibareg malik toron nungge fahet hondog eneplug waharuk ulug per enepfag. 16Per eneptukmen Yesusen, "Malik toron arimano An nambeg wamag tohon hiren per enebuk fug," ulug malik toron wol eneptuk lit, "Allah ap obog toho Inikni aruhuwon malik aruma hag toho werehon eneg Inikni aruhu," ibag. 17"Malik toronen, 'Allah ap obog toho Inikni aruhuwon Ar oho nit Ninikni nir oho At umaliki,' urukon hag toho uruk elehon Allah weregma kuk fug teg, ari tem toho hiyag hisaruk lahi," ibag. 18Yahudi inap onowe roho werehon misihen Yesus fam kapal haruk lit, "Nowe, Hat fano ane hiyag isaruk Hahun, an Allah ambeg kuhukteg mondabi noluk welaruhuken nanggin-nanggin turuk laruhuk, hiyag nimin," ibag. 19Ibagma Yesusen hebeloho, "Nare, An nubam nungge fahet Hat fano Hahun ehen? We Allah misig eneg fanowon wereg," ibareg, 20"Allah wene atam ibahon ari hat holuk: Hiyap pal ta fug, ap unusuk fug, yoholiyangge hila fug, ap enebug henele si uk fug, hiniknisi hinisingasi hinindi roho welamuhup ibahon ari hat holuk," ibag. 21Ibagma ap inowen hebeloho, "Ehenon ari nebe kabinimu holtuk latikikon ketiya Haren ehenon oho holihi," ibag. 22Ibag ane ari Yesusen hol hibareg Yesusen, "We misig eneg holuk atuk eleg: Haren angge obog toho ayeg waruhunteg ap enenggengge elehon ayeg waruhun angge arimano og isa lahunmu hat ngi aruhun angge poholma welaruhu. Poholma werehen suhuloho Nambeg waruhunmu An men ambiyeg laruk lamuhuk," ibag. 23Yesusen ibag ane ap inowen hol hibareg aren angge anggolo werehen indi anggin atfag. 24Indi anggin atfareg weregma Yesusen yet hibareg ap winon hiyag isaruk lit, "Ap ininggikmu uang anggolo werehon Allah ambeg kuk teg angge famen anggengge anggolo werehen kuk fug teg. 25Wam sapi lisu fo reg keyen kuk hag teg halug ap enengge anggolo werehon eke Allah ambeg kuk teg," ibag. 26Ibag ane ari ap arimanowen hol hibareg, "Haren ari ehenma ap sa Allah ambeg kuk teg?" ulug Yesus kapal hibagma 27Yesusen, "Ap kinangmonen tuk fug tohon ari Allahn eneg tuk hag teg lit wereg," ibag. 28Ari ibagma Petrusen, "Nowe, niren angge mun angge man angge embeserukukteg Hat men ambiyeg laruk lahe," ibagma 29Yesusen, "Allah wene fahet ibam embeselug uhe owesi otsi embeselug ikni isinga umaliki embeselug laruk inap arimano 30ketiya kinangma welahe li Allahn onggo sebe roho og isahureg fobik welamuhupmu Allah men mondabi onoluk welamuhup," ibag. 31Yesusen otsi nisanggowen Niraham tiya maniyek ulug wol enepfareg Ele hiyag isaruk lit, "Nori, nit Yerusalem ilig amuhukmu wene atam hiyag isaruk latfag inap arimanowen At ap kinangmon atfahon fahet haharoho imbibahon hikit aruhu. 32At ino Allah wene enepeleg inap og isahupmu Inggaliyap turuk lit Ebe watuk lit wasubag sup isaruk lit 33siyahap turuk lit pinggi ware fesuhup. Ware fesuhup angge famen hup hinahaneg angge Allahn Olukap tuhu," ulug hiyag isibag. 34Hiyag isibahon fahet inindi sohu reg lit nungge fahet hiyag nesehek ulug inindi anggar atfag fug. 35Yesus o Yerikho lamin ulug horogma larukmen ap il hupnihon funggalma heriyeg lit ap la wam turukon fam hengangge heng eneptuk latfag. 36Heng eneptuk lit weregma ap anggolo laruk lit enele urukon hol isibareg ap anggolo nungge fahet laruk ulug ap fam umung isibagma 37iren te, "Yesus Nazaret ahun ino men laruk," ibag. 38Ari ibagma ele hi roho uruk lit, "Yesus Daud amloho, an Hindi niyimin," uruk latfag. 39Uruk latfagma ap atam laruk latfahon arimanowen hele imbisin ulug pet tibagma enele holuk fug angge sobir isaruk lit ele hi roho, "Daud amloho, Hindi niyimin," uruk latfag. 40Uruk latfagma Yesus in atfareg, "Ap ari Nambeg tiya hondoholug maniyek," ibag. Ibagma ap ino Iraham watfagma Yesusen at ubam kapal haruk lit, 41"Nungge ane nubam timisi ulug heng Naptuk lahen?" ibagma, "Nowe, an nil fano atnisiyen heng Haptuk lahi," ibag. 42Ibagma Yesusen, "Hil fano amag! Nil fanowap napmisi ulug we tem toho pehenon ariyen fano ahen," ibag. 43Yesusen ari irikim il fano atfagma Yesus men ambiyeg laruk lit Allah wel turuk latfag. Wel turukmu ap anggolo arimanowen yet hibareg iren oho Allah wel turuk latfag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\