LUKAS 21

1Yesus o sembahyang uruk ibam kibareg yer enesugmen ap suwonen uang derma fahet ulug anggolo kilaptuk ambeg emberukmu yer isibag. 2Yer isaruk lit hiyap yuwon eke anggengge elehon uang anggen piren emberukmu yet hibareg 3Yesusen ele uruk lit, "Hiyap yuwohon aru anggengge eleg angge famen anggolo embehek, it winon enenggengge anggolo foroho angge famen tor angge embehesa. 4It arimanowen enenggengge sebe roho werehon embehesama hiyap yuwohon ari suburu onggo paloho nahuk ulug fet taluhon itano obog toho embehek," ibag. 5Ap welatfahon itanowen o Allah ibam walinggoho kim haruk lit, "Helep fanowon aruma fene aliliyangge fanowon lahabe feruson men mun angge man angge Allah fahet emberuk latuson men nenekolen-e," uruk latfagma Yesusen, 6"Fano angge yet hehebon aruma tot welamuhukmu obog halog toho lin uruk lit helep palimu werehon aruma misig oho welaruhu fug, obog halog toho wambuhu," ibag. 7Yesusen ari ibagma ap arimanowen kapal haruk lit, "Nonowe, Haren ehenon ari nosambil aruhu ane fahet ehen? Enehangge nungge hag toho tuhumu yet hahukteg nonoluk aruhu?" ulug kapal hibag. 8Kapal hibahon fahet Yesusen hebeloho hiyag isaruk lit, "Hinindi ninap heneptuk inap waharuk lit An nunuk uruk lit ekeyen an Honowe tu waharuk lahi, ekeyen waruhu sambil horog teg ulug hunubam uk nowen honoluk toho wereg lit enele holuk fug. 9Tog aptuk lit pin unusuruk urukmu holuhup ane Allah indimuwen tam perukon fam turuk ulug henekol toho welamuhup fug. Siyag ane ari turuk urukmu holuhup halug pohol kinang ketiya eleg atmisiyen turuk ulug puk fug," ulug hiyag isibag. 10Hiyag isibareg nin Ele uruk lit, "O pumbuk ekeyen te o pumbuk eke min tog aptuk lamuhup. Ap ekeyen te ap eke min seli roho welamuhup. 11O meken ap unusuruk lit suburu oboken eneyeg hambuk il, ouken ap war atil pohol keyen tuhu ane fahet enekol anggolo haruk lamuhup. 12Anden ihiyon ari uwan tuk fugmu hit Yesus wene uruk inap ulug sen henebuhupteg hele wat heneplug wene uruk ibamen ap suwon wereg ambeg hondog henebuhupteg penjara fam kilap henebuhupmu pemerintah ap suwon men unggum kong turuk inap enelukema unduhuk hunubahik lahup. 13Enelukema unduhuk hunubahik lahupmu hiren ap suwon hiyag isaruk lit nit Nonowe Yesus atisiyon ino hir oho Honowe aruhu ulug fag toho hiyag usul peruk lamuhup. 14Hinog og hisahupmu nungge hebeloho uhuk ulug hinindi anggin toho welamuhup fug. 15Hiren ino sambil uhup ane fahet Anden hiyag hisahukmu seliyonen hunusul puhubon arimanowen hunumbahakupteg enele eleg angge welamuhup. 16Hiniknisi hinisingasi honowesi honotsi honori hunumbalisi arimanowen hunusukag ulug huruwe laruk lamuhupmu hit welahebon aruma winon eke pinggi hunusuhup. 17Hit fahet ap aruma Yesus umalikisi wereg ulug ap obog tohowen ninirim uruk lamuhup. 18Honoruk hununggulmu wilip atukon misig oho longgo uhup fug. 19Wene fanowon hininggik ine roho senetuk lamuhupmu mondabi honoluk welamuhup." 20"O Yerusalem pumbuk humon ino ap seliyon onolok inap arimanowen walinggoho kilap eneptukmu yer isahupteg ketiya pin unusuk ohoreg puhup. 21O Yerusalem walinggoho wereg inap punu keyen longgo uhup, pumbukmu wereg inap folo-folo wilip amuhup, ho roho laruk ambeg werehon kik wamuhup fug. 22Atam haharoho imbibahon hikit toho Allahn hebeloho unusuhu. 23Siyag aruhu sambil ino hiyap malik forohowon men ag mondotukon men siyahap eneptuken inindi anggin toho welamuhup. Ap arimano siyahap eneptuk lit onolok ane unubam tuhup. 24Karog ayeg fam kong toho ininggik hele waroho umu fil ahamu fil hondog eneplug lahup. Wene enepeleg inaben o Yerusalem unuyuhen sobir isahupmu Allahn uhu sambil eneg umbusuhup." 25"Mo suhal pikalem ilalin toho inam aruhumu laut ik humon haglabut waharuk lit aplohok kelambag tirikim hondo nenebik oho reg ulug enekol anggolo hahup. 26Pohol ine werehon yuk tuhumu kinangma tuma nungge inam atmisi ulug ap enekolen yuk lagmag uhupteg war amuhup. 27Allahn tuhu sambil ino At ap kinangmon atfahon ino hina apmane Ebe ine roho umbagpag toho waharukmu yet hahup. 28Alem tuhuwon ino ak tuhu sambil fanowap henebuhuwon ino horogma waharuk ulug in atug hinisanggo leho lit welamuhup." 29Yesusen wene eke indit toho hiyag hisamin ibareg, "E ara men e winon anggen uruk ahen men yet homok. 30E alit subalik oho lit pik wirig halug owil turukon li warik ohoreg ulug honoluk atuk. 31Ari fam honoluk atuk hag toho Anden ihiyon aru turukmu yet hahupteg Allah ap obog toho Inikni aruhuwon ino ketiya horog teg ulug honoluk aruhu. 32Ap ketiya werehon eleg am fug angge weregma Anden ihiyon aru teko lahu. 33Pohol men kinang men eleg aruhu angge famen An nele uruk lahiyon ari eleg aruhu fug," ibag. 34"Allah waruhu sambil ino aben pak wabuhuk ulug yebangge turukon hag toho yebangge elma kuhup tohon mun angge man angge kinangma werehon fahet wenggel ha fug angge suburu fahet henebuwap toho tuk fug angge ik olokon nalug nenek turuk inaben turuk hag toho tuk fug angge wereg lit hinindimu honoluk toho welamuhup. 35Allah waruhu sambil ino ap obog toho kinangma werehon hondo enebik oho waruhu. 36Siyahonen hondo heneptukmu fano wilip amuhuben At ap kinangmon atfahon ino Alukema hunumbahakuwen hinindimu honoluk teg lit sembahyang uruk lamuhup," ulug Yesusen hiyag isibag. 37Unukoho Yesusen Allah wene uruk ibamen wene hiyag isaruk lit hubanggo Zaitun punumu nohik laruk latfag. 38Ari turuk lit weregma ap anggolo Allah wene uruk ibam Aren wene hiyag nisarukon holtul ulug waharuk latfag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\