LUKAS 5

1Misihim Yesus ik Genesaret yenggelehon ayegma weregma ap anggolo palu arik waharuk latfagma Allah wene hiyag isaruk latfag. 2Hiyag isaruk lit yet harukmen ik ayegma kou piren weregma yet hibag. Ikan watuk inap kou famen wilip atfareg ikan yuhar atuk asum ino ik umatukmu yer isibag. 3Yer isibareg Yesus ino kou Simonen tohon fam lahibareg, "Kou aru tot ik ahum pulmu mon ha lag," ibag. Ibareg hur atfareg kou famen ap wene hiyag isaruk latfag. 4Wene obog toho hiyag isibareg Simon fam te, "Ik ahum pulmu lalihipteg ikan yunggar atmisiyen ikan watuk asum pilaplihip," ibag. 5Pilaplihip ibagma Simonen, "Nowe, hup misig hunduko asengseng toho yami rehe angge famen ikan misig oho yunggar aha fug. Yunggar aha fug angge famen Haren ari ehenma ikan watuk asum pilabik lul," ibag. 6Ari ibareg pilabik libagma ikan anggolo yuhar atfagma ikan angginen sum tararag tibag. 7Sum tararag tibagma onori kou winon fam werehon, "Sum let nenebik maniyek," ulug ininggik manggap toho wol enepfag. Wol enepfagma watfareg ikan minggiroho kou piren fam kilapfagma ikan angginen ikma wambuk hag toho laruk latfag. 8Simon Petrus inowen ikan watfahon arimano yet hibareg Yesus alukema hur atfareg, "Nowe, an siyag nahun, an men welam fug teg lahenma lamihin," ibag. 9Ibag ane aru ori at men welatfahon arimanowet ikan anggolo yuhar atfag ane fahet enekol hibareg ibag. 10Simon ori at men welatfahon Zebedeus umalikisi Yakobus men Yohanes men oho enekol hibag. Enekol hibagma Yesusen, "Simon, hakol fug, ketiya famen ikan yami ruruk latikin hag toho ap yami eneptuk laruhun," ibag. 11Ibagma kou ik ilahema imbik libareg mun angge man angge lin isalug Yesus men ambiyeg libag. 12Misihim Yesus o pumbuk misig fam libareg weregma ap salukangge rohon misihen Yesus yet hibareg Yesus alukema hur arik watfareg, "Nowe, Hat hindiyen hihitmin pemihin halug hihit nabuk teg lahen," ulug heng tibag. 13Heng tibagma Yesusen ap ino sen hibareg, "An nindiyen hat hahap fano amag," ibagma ahap ke yowilangge eleg atfag. 14Yowilangge eleg atfagma Yesusen hihit habihi ane fahet ap hiyag isa fug ulug komo ribareg, " Imam inap wereg ambeg lamihinteg hahap unug isamihin. Unug isamihinteg Musa wene fam haharehon hikit toho ap aru Musa wene apma wereg pelusan Allah fahet hubu lahapmihin," ibag. 15Yesusen ap hiyag isa fug ulug komo ribag angge famen alem turuk latfag ane ino fahet o pumbuk obog toho saho ribagma holfareg wene hiyag nisaruk lit ouk hihit nenepmisi ulug ap anggolo Yesus ambeg palu arik watfag. 16Palu arik watfagma Yesus sembahyang imin ulug amumu ap eleg ambeg libareg sembahyang uruk latfag. 17Misihim Yesusen wene hiyag isarikim Farisi inap men Musa wene onoluk inap men o pumbuk welatfahon wal toho Galilea inap Yudea inap Yerusalem inap watfareg heriyegma wene hiyag isaruk latfag. Allahn Yesus ineyap tibagma Aren ouk waruk inap hihir enebuk teg latfag. 18Hihir enebuk teg latfagma ap eke elenggen siyahon oriyen ilit heniyeyer angge paya roho walug Yesus alukema imbik lul ulug waharuk latfag. 19Waharukmen ap anggolo wereg lit keleg tehen unggama walug lahibareg ungga piyar isalug ap elenggen siyahon ino Yesus olohotma alit heniyeyet pilapfag. 20Yesusen yer isibareg ap aru we tem toho fanowap nisamisi pehesareg walug wahasa ulug wenggel hibareg ap ino fam Ele uruk lit, "Nare, siyag ane tirikinon Allahn elehap tehek," ibag. 21Ari ibagma Farisi inap men Musa wene onoluk inap arimanowen inindimu wenggel haruk lit, "Ap tuwen Allah abug urukon ap aru sa? Aben siyag ane turukon Allahn eneg elehap tuk teg angge famen ap tuwen nangginoho ehek?" pibag. 22Pibagma iren peruk latfag ane Yesus undaman oluk atfagma unubam Ele uruk lit, "Hit nungge fahet hinindimu ari roho wenggel haruk lahep? 23Alem keyon se reg, keyon anggin teg peruk lahep? Siyag ane Allahn elehap tehek uk hag teg ano? In atug lamihin uk hag teg ano? 24Ap kinangmon atfahon ino Allahn ineyap tirisimu aben siyag ane turukon elehap tuk teg ulug honoluk toho welamuhuben iminon te tu holeg lamek," ibareg ap elenggen siyahon ino fam hebeloho yet haruk lit, "Nare, hat hubam Nele uruk lahi. In amin, halit heniye hilamihinteg hibam lamihin," ibag. 25Ari ibagma ap ino it enelukeman in atfareg alit heniye hilalug wilip atfareg Allah wel til laruk latfag. 26Wilip atukmu yet hibareg ap arimano yuk libareg, "Yoho hun aruwen aben tuk fug teg ane turukmu yet hehe," ulug enekolen Allah wel turuk latfag. 27Yesus o inowen wilip atfareg yet harukmen ap misig pemerintah amingmingangge uang embelug lalihip uruk ahun unuk te Lewi uang emberuk ibam heriyegma yet hibareg, "An men ambiyeg lulen ma," ibag. 28Ari ibagma in atfareg aren angge embeselug Yesus men ambiyeg laruk latfag. 29Libareg Lewi inowen Yesus fahet ibamen seni humon esetfagma nul ulug pemerintah amingmingangge uang embelug lalihip uruk inap men ap winon anggolo watfagma Yesus men seni ino naruk latfag. 30Narukmu yet hibareg Farisi inap men Musa wene onoluk inap menen Yesus otsi enebug uruk lit, "Ap siyag ane turuk inap men pemerintah amingmingangge men nungge fahet suburu ambiyeg naruk lahep," ulug kapal isibagma 31Yesusen, "Nori, hit henebe fano welahebonen ap ekeyen hihit neneplep pehep fug. It ouk warukon aruma inindimuwen ap ekeyen hihit neneplep pehesa. 32Ap inindi pikiron wol enepmin ulug waharikik fug. Ap inindi siyahon unubam siyag ane embeselug hinindi fano amuhup ulug hiyag isa waharikik," ibag. 33Ibagma it arimanowen, "Yohanes otsi men Farisi inap onotsi men likiya hupmu sembahyang ul ulug hiyang emberuk angge famen Hat hotsi hiyang welam fug angge naruk," ulug Yesus fam kapal hibag. 34Ari ulug kapal hibagma Yesusen ele indit toho hebeloho hiyag isaruk lit, "Ap ekeyen hiyap hilarukmu ikni isingan wam hop turukon ino esetuk halug ori winon arimano hiyang welam teg? 35Fobik welamuhupmu hiyap ngi ahun ino aben hondoko longgo uhupmu ori arimano hiyang welam teg lamuhup," 36ulug hiyag isibareg wirimangge eke hiyag isaruk lit, "Ap ekeyen asum tararag turuk halug sum keron famen hekel lisoho walug sum miningon fam seleben tuk fug teg. Ap inowen ari turuk halug asum keron siyag aruhumu hekel keron ino sum miningon fam wirim teg laruhu fug. 37Ik eleruk fanowon kubag warehon fam hinanggurukmu kubag wareg keyen ik ino tep-tep wambuhureg eleg aruhu. 38Ik eleruk fanowon kubag fanowon fam eneg hinangguk teg. 39Ik eleruk keron nek haruk ahun ino ik halowon unduk siyag ulug sup isahu. Ik eleruk keron eneg unduk fano ulug naruk," ulug ele indit toho hiyag isibag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\