MARKUS 12

1Welatfareg Yesusen ele indit toho hiyag isaruk lit, "Ap ekeyen hele anggur yabukmu yatisi. Yatisireg elehet walinggoho oho ferisireg kou ahaluwe pete roho pilaptukon irisireg yabuk foroho ahun fahet e pila roho o palimu wiri fik laharisi. Laharisireg yabuk aru foroho lamuhup ulug ap hiyag isarisireg yatma larisi. 2Larisireg wereg lit ketiya anggen momi ririsi lit teg perisireg, 'Anggen eke wak lamihin,' ulug ot eke monde ferisimu yabuk foroho inap enembeg waharisi. 3Waharisimu yabuk foroho inap arimanowen waroho ebe enehangge yanggaltusa. 4Yanggaltusama nin fobik ot eke yabuk foroho inap enembeg monde ferisi. Monde ferisimu unggul arap toho waroho pet turusareg yanggaltusa. 5Yanggaltusama nin fobik ap eke monde ferisimu ap ino pinggi ware feserusa. Ware feserusama nin fobik ap eke mon eneptisimu nin tog sinat unusuruk lit nin pinggi unusurusa." 6"Unusurusama ngi ahun men amloho misig indi reg latisiyon ino eneg welatisi. An namloho fahet enekol halusa ulug fobik amloho monde ferisi. 7Monde ferisimu ap yabuk foroho inap arimanowen, 'Ngi aruhuwon ino aru waharuk,' il laruk lit, 'Yabuk aru nit amuhuken at ware fusul,' uruk latusa. 8Ware fusul urusareg sen harusareg pinggi waroho elehet selma hik isarusa," ulug Yesusen ele indit toho hiyag isibag. 9Ari ulug hiyag isibareg, "Yabuk ngi ahun ino ibam waruhureg it ap arimano nanggin enebuhu," ibag. "Wahil laruk lit foroho inap arimano unusuhureg yabuk ino ap winon hiyag isahu," ibag. 10"Allah wene indam haharoho imbibahon Anden iminon tu holtikip fug? 'Helep elehet wituk inaben helep eke siyag ulug hik isarusa. Hik isaruson ino elehet ubule atisi. 11Ubule atisiyon ari Ninikni Allahn emberisi. Emberisiyon ari fano emberisi peruk lahe.' Haharoho imbibag ane aru holtikip fug?" ulug kapal isibag. 12Ari ulug kapal isibagma it Yahudi inaben indit toho ehekon ari nit nunubahet ehek ulug Yesus senebul ulug tibag anggeyen ap anggolo werehen enekolen embeselug libag. 13It libagma Farisi inap men Herodes otsi menen, "Yesus weregma lalihipteg fano ane imisi ano siyag ane imisi ano ulug aluwat halihip," ulug ap mon enepfag. 14Mon enepfagma Ambeg watfareg, "Nonowe, Hat hele wirik toho uruk lahen. Hat ap fahet Hakol eleg toho hiyag isaruk lahen. Ap tu fanowon tu siyahon ulug onorohole kim enebuk fug anggeyen Allah undaman peruk ane hikit toho wirik toho ap hiyag isaruk lahen. Misig kapal Huyulon fahet hiyag nisamihin: Kaisar ap suwon inowen uang heng neneptikim og um teg ano, og um fug teg ano, og umuhuk ano, og umuhuk fug ano?" ulug umung hibag. 15Umung hibagma Yesusen iren urukon tu enele si uruk ulug Oluk atfareg, "Nungge fahet wal Niyaruk lahep. Uang anggen misig ari hinanggoho og nirik maniyek," ibagma hinanggoho og Itfag. 16Og Itfagma Yesusen, "Tu sa orohole ilit teg? Sa unuk hahareg," il larikim iren, "Hun Kaisar suwon ino orohole men unuk men ilit toho hahareg," ibag. 17Ibagma Yesusen, "Kaisar og um tohon at og umuhup. Allah og um tohon Allah og umuhup," ibag. Ari ibahon fahet enekol hibag. 18Misihim Saduki inap ap warehon fobik onoluk amuhup fug peruk inap arimano Yesus ambeg watfareg, 19"Nonowe, Musan suwesingga hahatuk lit, 'Ap ekeyen malik indag ta fug angge uhe tuhum angge lin isalug war atuk halug at ot inowen nowe ubalmangge indag tahuk ulug hilahu,' ulug haharoho imbibag. 20Suwesingga haharoho imbibahon fahet tot kapal Huyul: Ap misig amlohokisi enebe sabiren welatusa. Monggiyonen hiyap eke hilarisireg malik indag ta fug angge war atisi. 21War atisimu monggiyon ombolimon inowen hiyap ino hilarisireg ar oho umalik indag ta fug anggeyen war atisi. It war atusa hag toho hinahanehon ino oho ambi roho war atisi. 22Ari roho ap sabiren itano malik indag ta fug angge war atusama hiyap ino oho fobik war atisi. 23Ap warehon fobik onoluk amuhup sambil hiyap ino it sabirenen oho latusa angge famen ap sabiren itano keyonen ngi roho oho laruhu?" ulug umung hibag. 24Ari ulug umung hibagma Yesusen, "Hiren hiyag Nerehep ane ari Allah wene haharoho imbibahon henepelehen, At inggik ineyon ino oho henepelehen ket-ker ane uruk lahep," ibag. 25"Ap warehon onoluk amuhupteg hiyap hilaruk lit onggoma waruk lit welamuhup fug, Allah otsi poholmon malaikat hag toho welamuhup," ibag. 26"Ap warehon onoluk amuhup ulug Musan haharoho imbibahon harikip fug? Musa ino e folim iraham weregma Allahn te at ubam, 'Abraham men Ishak men Yakub men Inikni Allah An welahi,' ibag ulug haharoho imbibahon harikip fug? 27Allah ap warehon Inikni fug, ap onoluk werehon Inikni. Hit ket-ker ane anggolo uruk lahep," ibag. 28It enele urukmu Musa wene oluk ahun misihen hol hibag. Hol hibareg Yesusen tem toho hiyag esehek pibareg, "Allahn ari roho tuhup ulug komo enepfag ane alem ke palimu wereg?" ulug Yesus umung hibag. 29Umung hibagma Yesusen, "Komo nenepfag ane alem iminon aru, 'Hit Israel hinap holeg lamok. Ninikni Allah we misig, At ino eneg Ninikni. 30Hinikni Allah hunundaman hinindi reg lamok, hinindimuwen hinindi reg lit hinine roho seneg lamok.' 31Komo nenepfag ane eke tu men ambi rohon aru hiyag hisamin, 'Hit min welahebon arimano hit hininggareg hinindi reg lahep hag toho hinindi enesug lamok.' Wene alem palimuwon we ita, eke eleg," ibag. 32Ari ibagma Musa wene oluk ahun inowen, "Nowe, Hat we tem toho Hele wirik toho ehen. Allah At misig eneg wereg, eke eleg. 33Allah unundaman inindi reg lit inindimu wenggel haruk lit, inine roho seneg lit wereg inap arimano fano. Ap it men werehon arimano oho ininggareg inindi reg hag toho inindi enesug lit wereg inap arimano fano. Allah fahet wam waroho hubu lahaptukon men mun angge man angge At fahet emberukon men we tot apma reg," ibag. 34Ari ibagma Yesusen ap aru indi anggat teg lit ehek pibareg, "Hat te Allah wereg ambeg horogma welahen," ibag. Ari ibagma ap arimanowen enekolen fobik umung hibag fug. 35Welatfareg Allah ibamen Yesusen wene hiyag isaruk lit, "Musa wene onoluk inaben Mesias ino Daud amloho urukon ari nungge fahet uruk?" ibag. 36"Allah hime Daud ubam weregma at ino inggarehen ele uruk lit, 'Nikni palimu werehon inowen Hat men seli roho welahebon arimano Huyug apma umbuhuken Ninggik pikit fil tiya hur arik ma ulug an Nikni hiyag Itisi,' ulug haharoho imbibag. 37Dauren ari uruk lit inggarehen te Mesias ino an Nikni uruk angge famen Mesias ino Daud amloho urukon ari nungge fahet uruk?" ulug hiyag isibag. Hiyag isibagma ap luhaloho welatfahon arimanowen Yesus ele urukmu holeg lit unundama enehiyeg toho welatfag. 38Yesusen wene eke hiyag isaruk lit, "Musa wene onoluk inap enele holuk fug. Enesum yaron wan toho laruk inap, mun angge man angge ayeg waroho wak kuruk ambeg lalug aben wel neneptuk lit hi nenebukag peruk inap enele holuk fug," ibag. 39"It arimano sembahyang uruk ibam kulug lehoma hur atuk lit seni esetuk ambehen oho lehoma hur amul eneg peruk. 40Suburu enebit naruk hag toho hiyap yuwohon enenggengge inibam werehon feleng toho hilaruk. Aben fano helehesa ukag ulug sembahyang yaron uruk angge famen Allahn hit siyag ulug lukuram unubam sipuk tuhureg mondabi siyahap enebuhu," ibag. 41Ari ibareg Allah fahet uang emberuk ambeg Yesus horogma hur atfareg ap anggolowen uang emberukmu yer isaruk latfag. Yer isarukmen ap suwonen uang anggolo emberuk latfag. 42Emberukmu hiyap yuwohon misig at angge elehon watfareg uang anggen piren imbik kuruk latfag. 43Imbik kuruk latfagma Yesusen notsi tiya maniyek ulug wol enepfareg, "Hiyap yuwohon aru angge eleg angge famen su roho embehek. Ap obog toho aruman tor angge embehesa, ari we tem toho ihi," ibag. 44"Iren enengge anggolo werehon olma umbat talug we tot embehesa. Hiyap aru angge eleg angge famen uang suburu heng toho nahuk ulug fet taluhon itano obog toho embehek," ibag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\