MARKUS 4

1Misihim ik yenggelehon ayegma Yesusen ap wene hiyag isibag. Hiyag isarukmu ap anggolo Iraham keleg ibagma Yesusen an kema in atnin fug ulug kou fam kibag. Kou fam kibareg ik ahummu wereg lit ap ik ayegma luhaleg latfahon arimano wene hiyag isaruk latfag. 2Wene hiyag isaruk lit mun angge man angge fahet indit toho hiyag isaruk latfag. "Indit toho hiyag hisaminon tu holeg lamok," ibareg, 3"Ap ekeyen anggen fok tik larisi," ibag. 4"Fok tirikim anggen eke ke funggalma wambirisi. Ke funggalma wambirisimu suwe waharusareg lit heheg naruk latusa," ibag. 5"Anggen eke fok tirikim helep falma kinang we tot wereg ambeg wambirisireg kinang we tot werehen folo-folo wilip atisi," ibag. 6"Folo-folo wilip atisimu mowen yet haruk lit halo irisireg umanggen yat la fug anggeyen ilim atisi," ibag. 7"Anggen eke fok tirikim hoholangge sehelimu wambirisimu hohol yat atuk lit anggen fanowon ino waroho hondo ririsimu anggen uk fug angge siyag atisi," ibag. 8"Anggen eke fok tirikim kinang fanoma wambirisiyon ino wilip atisireg anggen fano roho yihik ferisi. Uwag ekeyen anggen teng misig, uwag ekeyen anggen teng piren, uwag ekeyen anggen teng hinahan yihik ferisi," ibag. 9Yesusen ari ulug Ele indit toho hiyag isibareg, "Hit hinisanggo wereg halug Anden ihiyon ari fano holtuk lamok," ulug hiyag isibag. 10Yesus otsi men enemu libareg wereg lit, "Hele indit toho hiyag nesehenon ari nungge fahet hiyag nesehen," ulug Otsi nisanggowen men ap winon At men welatfahon arimanowen Onowe kapal hibag. 11Kapal hibagma Yesusen, "Allah ap obog toho Inikni aruhu ane ari mapmu reg latisi angge famen hit fahet inamap hisarisi. It enemu inap fahet mun ane man ane indit toho hiyag isaruk lahi," ibag. 12"Inil seleg toho haruk angge famen inindimu onoluk aruhu fug, inisanggo fano holtuk angge famen inindi anggar aruhu fug, siyag ane iren turukon umbusuhupmu Allahn it windar enebuhu rohon ulug indit toho hiyag isaruk lahi," ibag. 13"Nele indit toho ihiyon faher oho hinindi anggar atuk eleg halug fobik indit toho uhukon fahet nangginoho hinindi anggar aruhu?" ibag. 14"Ap anggen fok turuk latisiyon ino wene fok turuk latisi," ibag. 15"Ke funggalma wambirisiyon ari re: Wene fok turukmu holtuk angge famen wene unundama fok toho werehon ino Iblisen folo-folo hilak waharuk," ibag. 16"Helep falma fok tirisiyon ari re: Wene enehiyeg toho holtuk angge famen 17unundama umanggen eleg hag toho werehen inindi piren teg lit wereg," ibag. "It arimano fobik siyag toho welamuhup halug aben Allah wene fahet per enebuhupmu ninirim ulug folo-folo enembol yig umuhup," ibag. 18"Hoholangge sehelimu fok tirisiyon ari re: Wene holtuk angge famen 19nangginoho welamuhuk ulug inindi anggin toho wenggel haruk lit wereg, mun angge man angge ariyen inindi nina feserukmu enebuwap fahet eneg wenggeltuk ane ariyen wene fanowon hondo rebeserukmu anggen yihik eleg hag toho welamuhup," ibag. 20"Kinang fanoma fok tirisiyon ari re: Wene holtuk inaben fano holuhuk peruk lit wereg. It arimano anggen teng misig yihikon hag toho welamuhup, anggen teng piren yihikon hag toho welamuhup, anggen teng hinahan yihikon hag toho welamuhup," ibag. 21Yesusen ele indit toho hiyag isaruk lit, "Aben iral hunduko walug watug kou fam aluke pilabeg sahung tubuk fug teg, ilit heniye toko rebelug heniye apma leho fuk fug teg. O tik fene eneg iral leho feruk," ibag. 22"Mun angge man angge mapmu reg lit werehon ari inam aruhu, hiraho lit werehon ari obog toho fag aruhu," ibag. 23"Hit hinisanggo wereg halug Anden uruk lahiyon ari fano holtuk lamok," ibag. 24"Hinisanggo holeg lamek: Hininggik winako og isaruk lamuhupmu Allahn oho Inggik winako og hisahu, nin fobik sebe roho og hisahu," ulug Ele indit toho hiyag isibag. 25"Ap enenggengge anggolo foroho lit werehon arimano Allahn sebe roho og isahu. Enenggengge foroho elehon arimano tot forohowon ari taluk toho hilahu," ulug Ele indit toho ibag. 26"Allah ap obog toho Inikni aruhuwon ino aben roti anggen yabukmu fok teberuk hag toho wereg," ulug Yesusen ele indit toho hiyag isibag. 27"Anggen fok tebelug hubanggo noholug sakan turukmu in atug weregma anggen amu fahaltug wilip atuk angge famen ap ino apeleg toho wereg. 28Apeleg toho weregma kinangman anggen ino amu wilip atuk. Atam ubahare firuhuk felug lahalug pulmuwen ondomi lahalug fobik anggen ondomimuwen uruk. 29Anggen mondabi yihikmu ngi ahunen yet hahureg wirik tehen palik lahu," ulug indit toho hiyag isibag. 30Yesusen wene eke indit toho hiyag isaruk lit, "Allah ap obog toho Inikni aruhu sambil fahet nangginoho hiyag hisamin? Nungge fam wirim haminteg hiyag hisamin?" ibareg, 31"Soluk anggen fam wirim hamin," ibag. "Mun ibam man ibamen aben anggen fok turuk angge obog toho suwon eneg wereg. We soluk anggen ari aben fok turukmu itik-itik angge wereg," ibag. 32"Fok turukmu wilip atuk lit yat lahalug su atuk. Winon aben yatukon we horog angge eneg wereg. Soluk yat atug inggik yaron eke tuwalik larukmu suwe pohol ke larukon sakoma ei wirik waharuk," ulug Ele indit toho hiyag isibag. 33Hiyag isibareg wene holukag ulug mun ane man ane fahet indit toho hiyag isaruk latfag. 34Ele indit toho eneg hiyag isaruk latfag anggeyen ap winon libagma Otsi men enemu eneg wereg lit pikit toho hiyag isaruk latfag. 35Yesusen wene hiyag isarukmen hup atfagma Otsi fam, "Kou fam kik maniyek, ik ahum pali keyen ik fumag nindig amulen," ibag. 36Nindig amulen ibagma Otsiyen te ap anggolo welatfahon arimano fam, "Hit hinibam aliyek," ibareg kou fam kibareg Onowe Yesus it min ambiyeg laruk latfag. Larukmen kou winon eke ambiyeg laruk latfag. 37Larukmen o siyelu humon waharuk lit ik haglaburen kililoho kou hondo ruruk lit kou fam ik anggolo yenggelfag. 38Yenggeltukmu Yesus kou ondoholukmu heniye palimu nohoruk latfag. Nohorukmu Otsiyen in amin ulug elelfareg, "Nonowe, nit iken nunusik oho turukmu Hat hapeleg toho nohoruk lahen?" ibag. 39Ibagma Yesus in atfareg siyelu pet tibareg ik haglabut fam, "Hele-a, yuwag amin," ibag. Yuwag amin ibagma siyelu eleg atfagma ik ahum yuwag atfag. 40Yuwag atfagma Yesusen otsi fam, "Hit nungge fahet henekol toho welahep? An nubam hinindi wenggel haruk lahep fug?" ibag. 41Yesusen ari ibagma it enekol anggolo hibareg, "Ap tu sa hag toho wereg. Siyelu men ik haglabut men per enebehekma Ele holehesa," ulug enele sahaltuk latfag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\