MATIUS 14

1Galilea kinang seneg latfag ahun Herodes ap suwon inowen Yesusen ari-ari turuk urukon hol hibag. 2Hol hibareg otsi fam ele hiyag isaruk lit, "Ap haruk lahebon tu Yohanes ap ikma pilap eneptuk latisi ahun ino war atisi angge famen oluk atisireg uruk. Yohanes ubabut ino at ubam atisimu turuk," ibag. 3Herodes inowen are Filipus uhe Herodias fahet Yohanes tam senetfareg inggik hele waroho penjara kilapfag. 4Penjara kilapfag ane aru re Yohanesen, "Hare uhe nungge fahet pal tarikin," ulug Herodes komo ribahon fahet hele watfag. 5Aren pinggi ware fesemin pibag angge famen ap anggolowen at Allahn monde ferisiyon wereg peruk latfag ane fahet akolen imbisibag. 6Weregma Herodes indag atfag ane fahet seni esetuk sambil ino Herodias ahaloho it sehelimu kibareg yunggultukmu Herodes ahiyeg hibag. 7Ahiyeg hibareg nungge-nungge hat hindi angge aru nubam heng napmihinon ari og hitmin ari tik-tem toho ihi ulug olukap tibag. 8Olukap tibagma hili inowen isingan tam hiyag itfag ane roho Yohanes ap ikma pilap eneptuk latisi ahun unggul kong toho kubag fam kilaboho og nimin ulug heng tibag. 9Heng tibag ane fahet ap suwon ino indi anggin atfag angge famen ap pohon iniline olukap tihi ane pisan timin fug pibareg og humul ibag. 10Ari ibareg otsi mon eneptuk lit, "Yohanes inggik hele waroho penjara werehon ino unggul kong toho 11kubag elma kila felug hili aru og itlihip," ibag. Ari ibagma Herodes otsi arimanowen Yohanes ino unggul kong tibareg kubag fam kilaboho hili ino og itfagma isinga ambeg hilalug libag. 12Hilalug libagma Yohanes ap ikma pilap eneptuk latfag ahun ino otsi watfareg ebe hilalug kinangma sale fisibag. Sale fisibareg Yesus ambeg libareg Herodesen Yohanes ware fesehek ulug Yesus hiyag itfag. 13Yesusen Herodesen tibag ane hol hibareg an namu keyen ap eleg ambeg lamin ulug kou fam kibareg libag. Yesus otsi men kou fam kehesareg laruk urukmu ap anggolowen hol hibareg it inibam embeselug kinang keyen onorohole paloho eneluke fil laruk latfag. 14Yesus ik fumag fil libareg yer isarukmen ap anggolo luhaloho weregma yer isibag. Yer isibareg ap aruma Nindiyen-e pibareg it ouk warukon hihir eneptuk latfag. 15It ler eneptukmen hup atfagma Otsi ambeg libareg, "Nit ap eleg ambeg anggenma weregman hup atuken ap aruma o wereg ke lalusareg suburu ayeg waroho hilalusan aliyek ulug hiyag isimin," ibag. 16Ari ibagma Yesusen, "It nungge fahet lalusa, suburu hiren og isalihip," ibag. 17Ari ibagma Otsiyen te, "Niren suburu fuwaben men ikan piren men eneg foroho lahe," ibagma 18Yesusen, "Nambeg ulug maniyek," ibag. 19Ari ibareg ap anggolo arimano unubam, "Hoholangge wereg ke hur amiyek," ibag. Ari ibareg suburu fuwaben itano men ikan piren itano men wibareg seneg lit pohol lahap halug sembahyang ibareg Otsi unubam, "Ap aruma fibir eneplihip," ibareg kut-kut Otsi og isibagma iren ap fibir enepfag. 20Fibir enepfagma ap arimano obog toho nibareg enehum ouk atfag. Enehum ouk atfagma minggiroho imbibahon arimano andog toho sum nisanggowen fam yuharoho imbibag. 21Suburu nibag inap arimano hiyap men malik men winag isa fug angge ap eneg teng-teng angge (lima ribu) atfag. 22Welatfareg Yesusen otsi fam, "Hit kou fam kilihipteg ik fumag nindig atihip," ibareg ap anggolo arimano fam hinibam aliyek ibag. 23Hinibam aliyek ibagma it libagma Yesus ninggareg sembahyang imin ulug punumu libareg amu weregma hup atfag. 24Yesus otsi kou fam kibareg ik ahum pulmu larukmu homhomo eneluke fil waharuk lit ik haglabut anggolowen kou miyaltuk latfag. 25O sakan tik oho lit suwe ele misig irikim Yesus it enembeg lamin ulug ik ahum pali ke sobil laruk latfag. 26Ik ahum pali ke sobil larukmen Otsiyen yet hibareg mungguwat waharuk ano ulug yuk lagmag ibareg enekol haruk lit enele ya nga uruk latfag. 27Ya nga uruk latfagma Yesusen te, "An Honowe waharuk lahireg henekol eleg toho welamek," ibag. 28Ari ibagma Petrusen, "Nowe, Hat waharuk lahen halug an oho ik ahum pali ke watminen ma in," ibag. 29Ma in ibagma Yesusen ma ibagma Petrus ino kou famen wambibareg Yesus olohotma ik ahum pali ke sobit-sobit laruk latfag. 30Larukmen homhomo waharuk lit fu ruruk latfagma Petrus akol hibareg ikma wo uruk lit ele hum toho, "Nowe, Haren ninggik lit nabik ma," ibag. 31Ari ibagma Yesusen folo-folo inggik lisoho unduhuk feruk lit, "Nare, hindi wenggel ha fug angge nungge fahet hindi piren teg lit welahen?" ibag. 32Ari ibareg it kou fam kibagma siyelu yuwag atfag. 33Yuwag atfagma ap kou fam welatfahon arimanowen te, "Hat tem toho Allah amloho welahen," ulug At wel turuk latfag. 34Ik ahum ke nindig atfareg Genesaret kinangma libag. 35Libagma ap o ino welatfahon arimanowen ap tu wahayon hun Yesus ino waha ulug onoluk atfareg ap obog toho o walinggoho werehon fam At waha ulug hiyag isaruk latfag. Hiyag isaruk latfagma ap arimanowen ouk warukon obog toho Yesus ambeg hondog eneplug waharuk latfag. 36Waharuk lit Hasum atog eneg ki hul ulug Yesus fam heng turuk lit ap obog toho At asum ki hibahon arimano fano atfag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\