MATIUS 15

1Welatfagma Farisi inap men Musa wene onoluk inap men o Yerusalemen Yesus weregma watfareg kapal haruk lit, 2"Nonowe, nungge fahet Hat hotsiyen ninikni unumban ibag ane sokowa feseruk lit suburu nuk oho lir oho ininggik umaho eleg angge suburu naruk?" ulug kapal hibag. 3Kapal hibagma Yesusen te, "Hiren hinikni hunumban ibahon holtul peruk lit Allahn komo nenepfag ane nungge fahet sokowa feseruk lahep? 4Allahn komo neneptuk lit, 'Hikni hisinga hindi roho welaruhun, ikni isinga fam siyag ane uruk lit per eneptuk ahun ino war aruhu,' ulug Allahn komo nenepfag. 5Komo nenepfag angge famen hiren te, 'Ap san ikni isinga hiyag isaruk lit: Naruk angge hit fahet emberikik angge famen Allah famap tihireg hubu lahabihi uruk ahun inowen 6ikni isinga fam siyag ane turuk eleg,' ulug hiren uruk lahep. Ari roho uruk lahep ane ariyen Allahn komo nenepfag ane ino mondabi apmayap turuk lit hiniknisi unumban ibag ane palimuwap tirikip. 7Hit henele si uruk hinap! Yesayan ibag ane aru tem toho hit fahet haharoho imbibag, 8'Ap aruma enembilik atogman An wel Naptuk famen inindi An men sebe roho wereg eleg. 9Aben uruk ane fahet eneg milal eneptuk lit An nubam saplangge sembahyang uruk,' " ulug hiyag isibag. 10Yesusen ari ulug it hiyag isibareg ap anggolo arimano wol enepfareg hiyag isaruk lit, "Nori, Anden iminon te hinisanggo fam holtuk lit hinindi anggar amag. 11Henembilik fam naruk angge ariyen ap siyahap eneptuk eleg, ambilik fam wilip atukon ariyen ap siyahap eneptuk," ulug hiyag isibag. 12Ari ulug hiyag isibagma Yesus otsiyen te onowe kapal haruk lit, "Haren ehen ane ari fahet Farisi inap aruman siyag perukon ari Hat holuk?" ulug kapal harukmen 13Yesusen, "Yabukmu yatuk angge Nikni poholmonen yaho feruk elehon obog toho umanggenet heneko hik isahu. 14Iren uruk ane ari imbisiyek. Inil hupnihon arimanowen onori inil hupnihon hondog eneptuk. Inil hupnihon arimano ininggik ilang toho larukmen enebe pirenet kiling elma mako wambuhup," ibag. 15Ari ibagma Petrusen, "Nowe, indit toho ehenon ari pikit toho nit hiyag nisimin," ibag. 16Ari ibagma Yesusen, "Nori, hit oho hinindi anggar am fug angge welahep? 17Mun angge man angge aben narukmu enehummu wambuhureg onolombik ele ke yog men wilip aruhu ane ari hit henepeleg? 18Ap siyahap eneptuk ane ari inindi fam wenggel halug enembilik fam wilip atukon ariyen ap siyahap eneptuk. 19Inindimu wenggeltuk ane ariyen onolok ane inam atuk, ap unusuruk ane men, ap unuhesi pal taruk ane men, pabi ruruk ane men, yoholiyangge waruk ane men, enele si uruk ane men, ap enebug uruk ane men obog toho ari inindi famen wilip atuk. 20Ari famen ap siyahap eneptuk. Inggik umaho eleg angge narukon ariyen ap siyahap eneptuk eleg," ulug Yesusen hiyag isibag. 21Welatfareg Yesusen o aru embeselug longgo imin ulug o Tirus men Sidon men libag. 22Libagma Kanaan hiyap o pumbuk ino fam welatfahon misig Yesus ambeg watfareg ele uruk lit, "Nowe, Hat Daud amloho welahenon aruwen an nahaloho undama siyag angge setan wereg lit ouk anggolo waruken Haren hindi niyamihinteg hihit nitnihin," ulug heng tibag. 23Heng tibagma Yesusen hebeloho hiyag um fug angge welatfag. Hiyag um fug angge werehen Otsiyen Onowe fam heng uruk lit, "Hiyap aru ele anggolo uruken lawag tohon hiyag imin," ibag. 24Ari ibagma Yesusen hiyap ino fam, "An mon naptisiyon Israel inap wam domba longgo uruk hag toho longgo uruson hiyag enebuhuken an mon naptisimu waharikik," ibag. 25Ari ibagma hiyap ino Yesus iraham libareg Alukema hur atfareg, "Nowe, let nabin," ibag. 26Ari ibagma Yesusen, "Suburu malik toron fahet wirako emberukon lisoho mene og utukon ari siyag," ibag. 27Ari ibagma hiyap inowen, "Nowe, tem toho ehen angge famen suburu ahap siyahon aben hik isarukmu meneyen ondol heheg naruk," ibag. 28Ari ibagma Yesusen hiyap ino fam, "Nahaloho, tem toho hindimuwen An nubam wenggel hehenma pehenon ari hag toho teko lamisi," ibag. Ari urukmu itano ahaloho ino fano atfag. 29Welatfareg Yesus o ino embeselug ik Galilea yenggelehon ayegma libareg punumu lahibareg heriyeg latfag. 30Heriyegman ap anggolo arimano mondeg angge Yesus ambeg waharuk lit ap unuyug siyahon men enembol simbuk tohon men inil hupnihon men enele larehon men ouk eke hag eke hag warukon men hondog eneplug Yesus alukema imbisik waharukmu obog toho Aren hihir eneptuk latfag. 31Hihir eneptuk latfagma ap anggolo arimanowen yet harukmen enele larehon enele urukmu enembol simbuk tohon pikir atukmu unuyug siyahon fano atug larukmu inil hupnihon fano atug yet harukmu ap welatfahon arimanowen yihi uruk lit enekol hibareg Allah Israel inap Inikni wel turuk latfag. 32Welatfareg Yesusen otsi Niraham tiya maniyek ulug wol enepfareg, "Ap anggolo aruma hup hinahanam suburu na fug anggeyen An men ambiyeg wahereg weregma Nindi isaruk lahi. Suburu hinik larukmen keman unuyug wiyig am nowen aliyek imin fug," ibag. 33Ari ibagma Otsiyen te, "Ap eleg ambeg tuma welahereg ap teng-teng angge aruma nangginoho suburu og usulon fahet uruk lahen," ibag. 34Ari ibagma Yesusen, "Suburu nombaren foroho lahep?" ulug kapal isibagma, "Suburu sabiren men ikan toron tot foroho lahe," ibag. 35Ari ibagma Yesusen, "Ap aruma kinangma tuma hur amusa," ibareg 36suburu sabiren men ikan men wibareg seneg lit sembahyang ibareg kut-kut Otsi og isibagma Otsiyen te ap anggolo arimano fibir eneptuk latfag. 37Fibir eneptuk latfagma it obog toho nibareg enehum ouk atfagma minggir atfahon arimano sum sabiren yuharoho imbibag. 38Ap suburu nibahon arimano hiyap men malik men winahuk fug angge ap suwon eneg teng-teng angge (empat ribu) arimano nibag. 39Nibagma Yesusen hinibam aliyek ulug hiyag isibareg At kou fam kibareg o Magadan fil laruk latfag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\