MATIUS 16

1Welatfagma Farisi inap men Saduki inap men Yesus wal hul ulug watfareg, "Poholmonen turuk ane misig niren yet hulen timihin," ulug heng tibag. 2Ari ulug heng tibagma Yesusen, "O hupmu hil yinggiruk halug hup hibi nohik ohoreg uruk lahep. 3Hubet sakan tirikim hina het teg halug o muru rik ohoreg uruk lahep. Poholen turuk ane honoluk teg lahep angge famen enehangge fobik tuhuwon fahet henepeleg toho welahep. 4Hit siyag ane turuk hinap tiya welahebonen poholmonen turuk ane yet hul ulug heng Naptuk lahep angge famen we wirimangge Yunus fam tibahon eneg fobik yet hahup," ulug hiyag isibareg Yesus it embeselug libag. 5Yesus otsi men ik ahum ke nindig atuk lit Otsiyen suburu enepeleg atfag. 6Suburu enepeleg atfagma larukmen Yesusen, "Farisi inap men Saduki inap menen sig angge suburu roti wirabuk oho lit kilaptuk angge yet teg lit hinindimu honoluk toho welamok," ibag. 7Ari ibagma Yesus otsiyen, "Suburu nenepeleg aha ane fahet hiyag nisaruk ano," ulug enele enemu sahaltuk latfag. 8Enemu sahaltuk latfag ane Yesus oluk atfareg, "Nori, An nubam hinindi wenggel ha fug angge nungge fahet suburu eleg ulug hinindi anggin toho wereg lit uruk lahep? 9Hinindi anggar atuk eleg? Suburu fuwaben famen ap teng-teng angge (lima ribu) arimanowen narusama sum nombaren yunggaroho emberikip ane ino henepeleg atisi ano? 10Suburu sabiren famen ap teng-teng angge (empat ribu) arimanowen narusama sum nombaren yunggaroho emberikip? 11Anden ihi ane ari suburu fahet ihi fug angge famen nungge fahet suburu fahet ehek peruk lahep? Farisi inap men Saduki inap men sig angge roti wirabuk oho lit kilaptuk angge yet teg lit honoluk toho welamok ulug Anden hiyag hisaruk lahi," ulug Yesusen otsi hiyag isibag. 12Fobik ibag ane ino famen suburu roti fahet ehek fug, Farisi inap men Saduki inap menen hiyag isaruk ane yet teg lamok ulug komo nenebehek ulug inindi anggar atfag. 13Welatfareg Yesus o Kaisarea Filipusen witfag ibam libareg Otsi kapal isaruk lit, "At ap kinangmon atfahon fahet ap aruman sa peruk?" ibag. 14Ari ibagma Otsiyen te, "It winonen Yohanes ap ikma pilap eneptuk latisi ahun ino urukmu it winonen Elia ino uruk, it winonen Yeremia ano, atam Allah wene hiyag isaruk latfahon misig waharisi ano uruk," ibag. 15Ari ibagma Yesusen te, "Hiren te An fahet sa peruk lahep?" ulug kapal isibagma 16Simon Petrus inowen, "Hat Mesias Allah oluk werehon Amloho ino Hat welahen," ibag. 17Ari ibagma Yesusen, "Yunus amloho Simon hat hahiyeg toho welamin. Haren ehenon aru aben hiyag herehesama ehen fug, Nikni poholmonen hiyag herehekma ehen. 18Anden hat hubam tot imin: Hat te Petrus helep ineyon hag toho welahen. Anden numalikisi mumal enebuhukon helep ineyon aru fam in enebuhukmu ap war atukon wereg ambehen siyagman sen enesug lamuhup fug. 19Allah wereg ambeg kurukon sok husuruk angge hinggikmu umbuhuk. Kinangman pug tebuhunon poholman oho pug teg welaruhu. Kinangman lole fuhunon poholman oho loleg angge welaruhu," ibag. 20Ari ibareg Yesusen otsi fam, "An fahet Mesias tu wereg uk fug," ulug Otsi komo enepfag. 21O ino sambil ak tibareg Yesusen otsi hiyag isaruk lit, "An Yerusalem lahukmu it Yahudi inap onowesi men imam usane onoluk inap onowesi men Musa wene onoluk inap menen An nubam angginon umbuhupteg Nele ying Naptuk lit pinggi Nuwabuhupmu ninggik pirenam welaruhukteg hinahaneg angge Noluk aruhuk," ibag. 22Ari ibagma Petrus inowen At inggik lisoho wibareg komo ruruk lit, "Nowe, ehen ane aru teko lahu fug, hele si ehen," ibagma 23Yesusen Petrus hebeloho kim haruk lit, "Hat Iblis hebe, haren Nindi angginap Naptuk lit Allah poholmonen peruk ane wenggel ha fug angge ap kinangmonen peruk ane eneg wenggel haruk lahen," ulug Petrus pet tibag. 24Pet tibareg Yesusen otsi hiyag isaruk lit, "Ap san An nombolim lamin perukon inowen inggareg apmayap taruk lit teltuk ahen ha rulug An nombolim laruk laruhu. 25An noluk welaruhuk peruk ahun ino oluk welaruhu fug. Nowe unuk fahet war atnin peruk ahun ino Allah olohotma mondabi tem toho oluk welaruhu. 26Ap misig mun angge man angge kinangma ngi aruhu angge famen indi wenggel ha fug angge Allah olohotman longgo uruk halug nungge fahet ngi aruhu? Mondabi fano welaruhu ane fahet nungge ayeg waroho og um teg? 27At ap kinangmon atfahon Ikniyen Ineyap turukmu Otsi malaikat walinggoho wereg lit umbagpag toho wamuhup. At waruhu sambil ino ap obog toho arimanowen siyag ane fano ane turuk latuson arimano hikit toho ayeg waruhu. 28Hit aruma welahebon sehelimu werehon winonen te At ap atik ibahon ino ap obog toho onowe reg lit wambik waharukmu war am fug angge honoluk wereg lit yet hahup," ulug hiyag isibag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\