MATIUS 19

1Yesusen wene ari obog toho hiyag isibareg Galilean wilip atug o Yudea Yordan fumag fil werehon libag. 2Ap anggolo luhaloho Ombolim laruk latfagma ouk warukon arimano Aren hihir eneptuk latfag. 3Hihir eneptuk latfagma Farisi inaben At wal hul ulug watfareg kapal haruk lit, "Aben hiyap og talug anggeyen alem winon-winon ubam embelug hiyap ino umbusuk hag teg ano?" ulug umung hibag. 4Umung hibagma Yesusen te, "Atam wal tibag Ahun inowen ap men hiyap men wal enepfag ane suwesingga fam haharehon harikip fug? 5Wal enepfareg hiyag isaruk lit, 'Aben ikni men isinga men embeselug uhe men mangno roho wereg lit enebe misig welamuhup,' ibag. 6Wal enepfag ahun inowen ari ibagma it itano enebe piren fug, enebe misig wereg. Allahn misihap tibahon ari aben pirenap tuk fug teg," ibag. 7Yesusen ari ibagma iren te, "Aben nuhe embesemin peruk halug suwesingga fam, 'Hiyap tu imbisihi,' ulug haharoho hiyap ino inggikmu og uruhu ulug Musan ibag ane ari nungge fahet ibag," ulug Yesus kapal hibag. 8Ari ulug kapal hibagma Yesusen, "Hit hinindi sohu roho welahebon ari fahet eneg hun Musan hunuhesi umbusuk teg lahep ulug hiyag isibag. Ari ibag angge famen Allahn mun angge man angge wal tibag sambil ari roho ibag fug. 9Ap ekeyen uhe subon embeselug keron hilaruk ahun inowen ap unuhesi yarog taruk ahun hag toho wereg. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi. We hiyap yaying turukon eneg umbusuk hag teg," ibag. 10Yesusen ari ibagma Otsiyen te Onowe fam enele uruk lit, "Ahun uhe men ari turuk lit welamuhup peruk lahen halug aben hiyap waruk ane embeselepma fano," ibag. 11Ari ibagma Yesusen, "Anden iminon aru ap obog toho inindi anggar amuhup fug, we Allahn inindi anggarap enebuhuwon fahet uruk lahi. 12Ap winon inisingasiyen unuwali eleg angge indag enepfagma unuhesi men mangno roho nohuk fug tehen hiyap hilaruk eleg. Ap winon aben unuwali og eneptukmu unuhesi men mangno roho nohuk fug tehen hiyap hilaruk eleg. Ap winon nit Allah umalikisi At weregma kuhuk ulug ininggareg inindiyen hiyap men mangno roho nohuk fug teg lahe ulug hiyap hulul fug peruk lit wereg. Ap sa indi wereg halug ihi ane ari indi anggar amag," ulug Yesusen hiyag isibag. 13Welatfagma aben malik toron unubam Yesusen sembahyang uruk lit Inggik ununggulmu embemisi ulug ambeg hondog eneplug waharuk latfag. Hondog eneplug waharukmu Otsiyen ap arimano per eneptuk latfag. 14Per eneptuk latfagma Yesusen, "Malik toron arima An nambeg wamag tohon hiren per enebuk fug. Allah ap obog toho Inikni aruhuwon ino malik toron aruma unubabut hag toho werehon eneg Inikni aruhu," ibag. 15Ari ibareg Inggik ununggulmu emberuk lit hi enepfareg o ino embeselug wilip atfag. 16Ap misig Yesus ambeg watfareg, "Nowe, an Allah ambeg kuhukteg mondabi noluk welaruhukon fahet fano ane nungge ane turuk laruhuk, Haren hiyag nimin," ibag. 17Ari ibagma Yesusen, "Fano ane nungge turuk laruhuk ulug nungge fahet An kapal Neyehen? Ap we misig eneg fanowon wereg. Allah ambeg kuhukteg welaruhuk peruk lahen halug Allahn komo neneptuk ane hikit toho turuk laruhun," ibag. 18Ari ibagma ap inowen, "Nungge ane fam komo neneptukon fahet ehen," ulug kapal hibagma Yesusen, "Ap unusuk fug, ap unuhesi pal ta fug, yoholiyangge hila fug, hele si ane uruk laruhun fug, 19hikni men hisinga men hindi roho welaruhun, hinggareg hindi reg lahen hag toho ap winon oho hindi reg laruhun," ulug hiyag itfag. 20Ari ulug hiyag itfagma ap kabiniyon inowen, "Obog toho ehenon ari hikit toho turuk latikik, napelehon eke wereg ano," ulug kapal hibag. 21Ari ulug kapal hibagma Yesusen, "Mondabi fano aruhuk pehen halug lamihinteg haren angge obog toho ayeg waruhunteg ap enengge elehon ayeg waruhun angge arimano og isa lahunmu haren tohon fano angge poholma welaruhu. Poholma werehen suhuloho Nambeg waruhunmu An men ambiyeg laruk lamuhuk," ibag. 22Yesusen hiyag itfag ane ari hol hibareg ap kabiniyon ino aren angge anggolo werehen indi anggin atfagma ibam mondabi pok arik libag. 23Pok arik libagma Yesusen otsi fam, "Ap enengge anggolo werehon Allah wereg ambeg nangginoho kuk teg. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi. 24Wam unta oho lisu fo reg keyen kuk hag teg? Ari hag toho ap anggengge anggolo werehon Allah ambeg kuk fug teg. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi," ibag. 25Yesusen ibag ane Otsiyen hol hibareg enekol anggolo atfareg Onowe fam te, "Ari reg halug ap sa Allah wereg ambeg kuhu?" ulug kapal hibag. 26Ari ulug kapal hibagma Yesusen otsi hebeloho kim isibareg hiyag isaruk lit, "Aben te tuk fug teg angge famen Allahn eneg tuk teg lit wereg," ibag. 27Yesusen ari ibagma Petrusen ubam ele uruk lit, "Nowe, mun angge man angge niren tohon obog toho embeserukukteg Hat men ambiyeg laruk lahe angge re nit fahet onggo nungge og nisa reg," ulug kapal hibag. 28Kapal hibagma Yesusen, "Pohol men kinang men kerap tuhu sambil At ap atik ibahon ino umbagpag turuk ambehen lehoma heriyeg laruhumu hit An men ambiyeg larikibon oho hur atuk angge nisanggowen fam heriyeg lit Israel inap ununggul unuk nisanggowen werehon ino fam unggum werehon hiren kong tuhup. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi. 29Ap sa An nunuk fahet ibam men ori erekisi men ikni isinga men umalikisi men iyabuk men embeselug An men ambiyeg lahuwon ino embeselug lahu angge arimano fahet ubalma Allahn sebe roho og uruhureg At men mondabi oluk welaruhu. 30Ap anggolo arimano tamon fobik amuhupmu fobikon tam amuhup," ulug hiyag isibag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\