WAHYU 11

1Weregman wirim turuk angge hahon fili tomuk eke an og nitisi. Og nutuk lit, "In atmihinteg Allah ibam men hubu lahaptuk ambeg men ap o ino sembahyang urukon men wirim enepmihin. 2Allah ibam huk angge fil werehon wirim timihin fug. Sel fil werehon ari Allah unuk enepeleg inap og isarusa. It arimanowen pumbuk fanowon ino unuyuhen sobir isarukmen pikalem teng misig men nubam hilag nuwal fumahen (empat puluh dua bulan) aruhu. 3An notsi piren fag toho hiyag isarukon itano Anden mingming enebuhukmu wamuhupteg fesi lahaboho wereg lit fulu roho hahup ane ap hiyag isarukmu hup am sakan am turukmen eneg teng-teng angge (seribu dua ratus enam puluh hari) aruhu." 4Notsi piren itano e zaitun fanowon anggen naruk ahen piren itano hag toho men iral hunduko emberuk angge piren itano hag toho Allah kinang seneg Ahun ino Alukema unduhuk lit wereg. 5Ap ekeyen it piren siyahap enebul ulug turukmen enembilikmuwen indok ambulpul wilip atuk lit seliyon arimano indoken han wirako lin uruk. Ap ekeyen it siyahap enepmin puhu halug ap ino ari hag toho war atuk. 6It piren itano inine rehen fulu roho haruk ane ap hiyag isarukmu osit wambik waruhu fug ulug pohol lare fusuk teg. Inine fam ik obog toho il mebap tuk hag teg lit wereg. It inine fam ap unusul peruk halug mun angge man angge alem siyahon likiya hupmu ap unubam umbuk teg. 7It itanowen wene fag toho uruk lit obog toho hiyag isahupmu manu humon turuhun ele ap war atuk ambehen wilip aruhureg it unusuruk lit pinggi waroho lin isahureg palimu aruhu. 8Enebe wareg angge itano o pumbuk suwon funggalem suwon larukon fam yinggig lamuhup. O pumbuk ino famen Inikni e fam tele fisibahon ino unuk te Allah hime fanowon inowen o Sodom men o Mesir men suwaltisiyon uruk. 9Enebe wareg angge itano weregma ap o pumbuk obog toho men ap ununggul unuk obog toho men enele wal taneg urukon men inibam wal taneg werehon men waharuk lit enebe wareg angge itano yinggigmu yer isarukmen hup hinahanam ilingge misihim aruhu. Ap arimanowen yer isaruk lit werehen, "Ap warehon kilap eneptuk ambeg kilap enebuk fug," uhup. 10Ap obog toho kinangma werehon arimanowen ap piren itano war ahasa ulug enehiyeg haruk lit pet neneptuk lit nunusuruk inap itano war ahasa ulug yunggultuk lit onori fahet wam og eseheg suburu og eseheg tuhup. 11Ari turukmen hup hinahanam ilingge misihim atisimu Allah hime fanowon Oluk werehon unundama kirisimu it piren onoluk atusareg in atusama ap anggolo yer isarusareg enekol harusa. 12Enekol haruk lit weregma pohol filen ele humon uruk lit, "Lahik maniyek," ulug wol eneptukmu hol harusa. Hol harusama it piren itano hinan hililip toho og eneptug poholma laharukmu it seliyonen yet harusa. 13Yet harukmen o mek humon tirisimu o pumbuk ino minggiroho fumag fil halog turuk lit ap teng-teng angge sabiren (tujuh ribu) war atusa. It winon war atusa fuhon enekol harusareg Allah poholmon wel turuk latusa. 14Fong watuk ane pirenehon teko larisimu hinahanehon ketiya wilip arik ohoreg yet teg lamok. 15Weregman malaikat sabiron inowen waruk tel harukmen poholman enele hi roho uruk lit, "Ketiya ap kinangma werehon Ninikni Allah suwon men aren ahaluwe unggulmu are reberisiyon ino menen eneg sen enesug lit wereg. At suwon inowen sen enesugmen eneg ketiya oho fobik oho mondabi welaruhu," ulug wel turuk latusa. 16Wel turukmu iniknisi rohon uhaneg fumahen arimano Allah alukema hur atuk angge wal taneg fam heriyeg lit welatuson arimano enelenggen fam hur atusareg Allah wel turuk latusa. 17Iren wel turuk lit, "Ninikni Allah palimu welahenon Hat hubam Ninikni uruk lahe. Hat welatikinon welahenon inowen Hine suwon inamap tirikinteg ap suwon palimu wereg lit sen enesug ane ak teberikin. 18O pumbuk obog toho onolok harusa ane fahet Haren holok ane wenggel harikinteg Holok atikin. Ap warehon minggir eneptuk li ketiya inam atukmu Hamingmingangge wene tam hiyag isaruk latusa inap men fano turuk latusa inap men ap suwon toron Hat hunuk fahet enekol toho welatuson men onggo og isaruk li horog atisi. Kinang alem watuk inap arimano Haren alem unubam emberuk lit siyahap eneptuk lahen," uruk latusa. 19Ari uruk latusama Allah ibam poholma sok husoho larisimu Allahn sali ibahon peti wirig latfahon ino inam atisi. Inam atisimu lebeglu ruruk lit ululu sipuk ane o mek humon eke tirikim osit sohonggen hahon ino wambik waharisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\