WAHYU 12

1Weregman enehangge suwon poholman inam atisi: Hiyap misig mowen hililip teg lit pikalem palimu uyug sobig lit suhal nisanggowen unggul walinggoho hutuk teg latisi. 2Hiyap ino malik fet talug latisireg indag tamin ulug ahum fato ruruken ngi hum uruk latisi. 3Ari uruk lit weregma enehangge winon eke poholman inam atisi. Manu misig ahap ke indok ambulpul kiyog turuk lit unggul sabiren teg lit andimbuk numen teg lit unggul wal taneg aliliyangge hobog teg latisi. 4Manu aheye ino kaya rurukmu suhal minggiroho poholman kinangma pilap eneptuk latisi. Ari turukmu manu inowen hiyap umalik indag tamin ulug turukon ino ondoho feruk halug hum toho namin ulug turuk latisi. 5Ari perukmen hiyap inowen malik ap angge indag tarisi. Indag tarisiyon inowen wanggun tomuk ineyon seneg lit ap obog toho sen enesug laruhu Allahn perisi. Manu inowen malik ino hum toho namin ulug turukmen malik ino Allah wereg ambeg lehoma walug larusa. 6Walug larusama hiyap ino longgo imin ulug farema larisimu Allahn at welaruhu ambeg ulug hale ferisi. Hale ferisi ambeg ino weregma kultukmen eneg hup teng-teng angge (seribu dua ratus enam puluh hari) aruhu. 7Weregman poholman tog aptuk ane ak turusareg Mikhael otsi malaikat men manu ino men tog abul ulug turukmu manu ino otsiyen let turukmu tog aptuk latusa. 8Tog aptuk latusareg manu otsi men apma atusareg poholma it fahet kolo reg ambeg eleg latisimu manu ino kinangma pilaptusa. 9Manu ino pisanggo sabalon unuk Iblis Setan urukon kinangma werehon obog toho inindi ninap eneptuk lit mingming eneptukon ino apma pilaptusa. At otsi amingmingangge obog toho pilap eneptusa. 10Anden hol harukmen poholman ele hi roho uruk lit, "Ninikni Allah inggik ineyon ap fanowap eneptukon inowen mun angge man angge seneg lit ahaluwe Unggulmu are reberisiyon men mangno roho palimu wereg. Nit nonori fam un ane lombohap tirisiyon ino apma pilaptusa. At ino Allah fam ele uruk lit likiya hupmu un ane lombohap eneptuk latisi. 11Domba umalik Amep fam men wene fag toho hiyag isarukon ino fam men apmayap turusa. Wene hiyag isaruk lit nininggareg fano welamuhuk puk fug angge nunusukag peruson ariyen palimu atusa. 12Pohol men hit poholma welahebon obog toho men henehiyeg toho welamek. Hit kinang men ik men welahebon Iblis henembeg wambik waharisimu hinindi anggin amag. At welaruhuwon sali il misig tot tehen olok anggolo haruk," uruk latisi. 13Manu inowen mondabi kinangma waroho pilap nabehesa perisireg hiyap ap umalik indag tarisiyon ino mutug laruk latisi. 14Mutug laruk latisimu hiyap ino welaruhu ambeg ulug farema tam hal itisi ibam ino lamisi ulug aherabul piren suwe tunguni aherabul ino og utusa. Manu ino wereg ambeg yat fil hiyap ino imbisik larisireg kultukmen mo ilig am wirig am turuk lit misig aruhureg nin eke piren aruhureg nin mo ilig aruhu. 15Hiyap ino imbisik larisimu manu inowen nangginoho watmin ulug hiyap ino ikma ubuk uruk lit war amag ulug ik humon ambilik ele keyen fulok tirisireg wirig atuk latisi. 16Wirig atuk latisimu kinang inowen hiyap ino let timin ulug waharisireg at ambilik a-reberisimu ik manu famen fulok tirisiyon ino pil isarisimu firig atisi. 17Ik firig atisimu manu inowen hiyap ino warihi ha fug teg lahi ulug olok harisireg umalikisi winon Allahn komo enepfag ane holtuk lit Yesus awene onoluk inap unusimin ulug larisi. 18Larisireg saho ik ayegma unduhuk latisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\