WAHYU 16

1Anden hol harukmen Allah ibamen ele hi roho malaikat sabiren arimano hiyag isaruk lit, "Kubag sabiren Allah olok peruk ane elma pilabehon kinangma hilil isa lalihip," urukmu hol harikik. 2Ari urukmu hol harikikmu malaikat atamon ino larisireg kubag ino kinangma hilil isarisi. Hilil isarisimu ap obog toho pak wimbi hahon ino enehangge unubam wereg lit wirimangge ino wel turuk latuson arimano pot humon enebene yig eneptuk latisi. 3Yig eneptuk latisimu malaikat pirenehon inowen kubag ino ik ahummu hilil isarisi. Hilil isarisimu ik ino ap warehon mep hag atisimu ik ahummu wereg angge obog toho waroho lin urusa. 4Lin urusama malaikat hinahanehon inowen kubag ino ik suwon larukon men ik wilip atuk ahik ikma hilil isarisimu ik obog toho mep atisi. 5Mep atisimu anden hol harukmen malaikat ik senehon ino ele uruk lit, "Hat welatikinon welahenon inowen pikir ane turuk lit fano welahen. Haren alem aru pilabik wahen. 6Haren ap mumal eneptikinon men wene hiyag isaruk latuson men enemep aben hilil isarusama ketiya Haren ayeg waroho it arimano nalihip ulug mep hinang isaruk lahen. Alem ari hit fahet wirim teg," ulug ele urukmu hol harikik. 7Hol harikikteg weregman Allah fahet hubu lahaptuk ambeg inowen ele eke uruk lit, "Nikni Allah Hat palimu welahenonen unggum kong turuk lahenma pikit toho fano eneg atuk," urukmu hol harikik. 8Ari urukmu hol harukmen malaikat uhanehon inowen kubag mo fam hilil isarisimu mo oloken ap arimano indoken han narusa. 9Indok humon ino inahanen ap arimano fato eneptisi angge famen Allah alem unubam emberisiyon ino Unuk siyahap turuk lit ke hareyon umbusuk fug angge At wel turuk ane embeserusa. 10Malaikat fuwabon inowen kubag ino wimbi heriyeg ambeg hilil isarisimu at wereg ambeg ino hik atisi. Hik atuk lit ouk anggolowen enembilikanggen ininggareg eneyeg fam kong toho sahal-sahal naruk latusa. 11Ari turuk latusa angge famen ouk unubam atuk lit pot yig eneptisiyon fahet Allah poholma werehon Unuk siyahap turuk lit siyag ane turuk latuson umbusuk fug angge seneg eneg latusa. 12Seneg eneg latusama malaikat falfalikon inowen kubag ino ik suwon unuk Efrat ino fam hilil isarisimu ik ino firig atisimu ap suwon yali filen waharukon fahet firig atisireg funggalem hal atisi. 13Anden yet harukmen manu men wimbi men ele si uruk ahun men enembilik ele keyen wal taneg mungguwat yahiye hahon wilip atuk latusa. 14Wilip atuson itano mungguwat siyahon aben tuk fug teg ane turukon wereg lit ap suwon kinangma werehon obog toho enembeg laruk lit Allah suwon palimu werehon ino men tog abukag ulug palu enebik larusa. 15"Yet teg lamok, An waruhukon ino yoholiyangge waruk ahun hag toho waruhuk. Abiye larukmu inggaliyangge aben yet hahup tohon asum fano wan teg lit indi anggat teg lit werehon ahiyeg toho welaruhu." 16Welatusama o pumbuk Ibrani enele roho Hamagedon urukon ino fam ap suwon arimano palu roho kilap eneptusa. 17Kilap eneptusama malaikat sabiron inowen kubag ino pohol fil kusaloho hik isarisi. Hik isarisimu Allah ibam undaman lehoma hur atuk angge inowen Ele ine roho uruk lit, "Teko laha," urukmu holtikik. 18Ari holtikikmu lebeglu turuk lit ululu si-sipuk ane o mek humon indam ap kinangma weregma misihim oho tibag fug toho turuk latisi. Ari roho o mek ino usa fulu roho turuk latisi. 19Ari turukmu o pumbuk suwon ino pul ke pilang toho hinahan atuk lit o pumbuk Allah unuk enepeleg inap inibam arimano oho halog toho lin uruk latisi. O pumbuk Babel humon ino Allahn apeleg am fug angge At olok anggolo peruk ane ino ik ahaluwe sihon men mangno roho kubag fam ololop toho hinang isarisi. 20Ik alonggen ke werehon arimano eleg atisimu punu oho hebeloho tonggo atusama tom yet haruk latusa fug. 21Osit sohonggen hahon anggin helep simbuk anggin hahon poholman wambik waharuk lit ap hondo eneptuk latisi. Osit sohonggen inowen unusuruken enehap ouken Allah unuk siyahap turuk latusa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\