WAHYU 18

1Wereg lit yet harukmen malaikat eke ine anggolo reg lit umbagpag til poholman wambik waharikim kinang obog toho seleg teg latisi. 2At inowen ele hi roho uruk lit, "O pin kuruk lit o Babel pumbuk suwon ino aben pin hi halog ane unusurusa. O ino olun eneg atisimu mungguwat inibam wiroho kurusama hime siyahon men siyag-siyag asuwe men it hirag atuk ambeg ngi atisi. 3O pumbuk obog toho ik olokon pabi turuk ahik ino hinang isarusama narusareg nenek turuk latusa. Ap suwon kinangma werehon hiyap ino men pabi til noruk latusama ayeg waroho waruk inap kinangma werehon arimano mun angge man angge hiyap inggikmu werehon ino famen tung atusa," irisi. 4Nin tot weregma poholman Ele eke uruk lit, "Hit An numaliki welahebon iren siyag ane turukmu hiren oho tehep ha nowen embeselug lalihip. It unubam unggum emberukon ino hit hunubam oho umbuhup tohon embeselug henemumu lalihip. 5Iren siyag ane turukon arimano kinangman keleg il poholma laharisimu siyag ane iren turukon fahet Allah wenggel haruk lit wereg. 6Ayeg waroho unusuruk latisi hag toho hiren oho ayeg waroho at wariyok. Ubabut turuk latisiyon hikit toho hiren sebe roho ware fesiyok. Ik kubag aren sig angge kilaboho hinang hisarisiyon ino fam hiren oho sebe roho sig angge piren kilaboho hinang omok. 7Aliliyangge lahaboho wereg lit mun angge man angge inggikmu werehen tung hiyap welatisi angge re arimano wirim toho ouk alem wal toho ubam emberuk lit watuk lamuhup. Hiyap ino indimuwen inggareg wel taruk lit, 'An lehoma heriyeg lit hiyap suwon welahi, an hiyap yuwohon wereg hag toho welahi fureg nilaheg toho welaruhuk fug,' irisi. 8Ari roho perukon ari fahet alem angginon ubam emberuk lit we misihim sambil ino ouk men suburu obok men ubam aruhumu ilaheg toho welaruhu. Ilaheg toho welaruhumu indoken naruk laruhu. Ninikni Allah inggik ine reg lit werehon inowen unggum at ubam werehon kong tirisi," irisi. 9Ap suwon kinangma werehon hiyap ino men pabi til noruk lit suburu nenggeg ik nenggeg turuk latuson arimanowen hiyap ino indok naruk lit hubu laharukmu yet hahupteg enele ya nga uruk lit uba yatuk lamuhup. 10Hiyap ino indok oloken nenek turukmu yet hahupteg enekolen yatma unduhuk lit enele uruk lit, "Yihi, yihi, hat o pumbuk suwon, o Babel, hine roho welahen angge famen mo il misig weregman alem humon hubam aha," uruk lamuhup. 11Ayeg waroho waruk inap kinangma werehon palu amuhupteg inindi anggin toho wereg lit niren foroho laheyon aruma san ayeg waroho hilahup ulug uba yatuk lamuhup. 12Mun angge man angge iren foroho latuson arimano ili ruruk angge yanggowon men huluwon men, helep anggen ilembani umbagpag turukon men, sum yanggowon huluwon men, sum il ineyon men wiyihon men, e kimkim amben fanowon hahon men, wam ayeg fam laltuson men, e onggo anggolo roho warukon fam sali ruruson men, posiyemanggen fam laltuson men, helep anggeyon men, 13e kami ahap men, pingga inggila men, ahaluwe amben fanowon wal taneg men, hele anggur ahaluwe men, e anggen ahaluwe men, roti anggen lilibug tohon anggen abiron men, wam sapi domba kuda men, kou lisurukon men, ap men hiyap men ap winon enemingmingangge amag ulug og isarukon obog toho arimano foroho latusa. 14Mun angge man angge aruma foroho lahe ulug enele uruk lit, "E anggen fanowon tu tahan tele peruk lahenon eleg aha, fano-fano angge nele peruk lahenon ino mondabi eleg ahama fobik oho hiyahakun fug," uruk lamuhup. 15Mun angge man angge arimano ayeg waroho og utuk latusareg onggo anggolo hilaruk lit tung atuk latusa inap arimanowen hiyap ino indok oloken nenek turukmu yet hahupteg enekolen yatma unduhuk lit uba yatuk lit enele ya nga uruk lamuhup. 16It enele uruk lit, "Yihi, yihi, o pumbuk suwon ino sum il wiyihon wan teg lit sum il polu hahon mut hahon men wan teg latisi. Ili ruruk angge helep anggen ilembani umbagpag turukon lahabeg lit 17anunu roho welam fug angge mo il misig weregma fano-fano angge arimano eleg aha," uruk lamuhup. Ik ahum ke laruk lit kou haltukon men warukon men kou undamane haltukon men ap obog toho enebuwabangge fahet ik ahum ke yami rurukon arimano men yatma unduhuk lit yet harukmen 18o harep naruk lit indok hubu muhul yet hahupteg enele hi roho uruk lit, "O pumbuk suwon aru men winon eke min wirim teg ano?" uruk lit 19fesi enebene lahabuhupteg enele humon fam uba yatuk lit ya nga uruk lit, "Yihi, yihi, o pumbuk humon tu ap obog toho ik ahum ke kou fam larukon enenggengge ik ahum ke walug larukon fahet onggo hilarusareg tung atusa angge famen mo il misig weregma at ino il eleg aha," uruk lamuhup. 20"At ino eleg aha ulug hat pohol hahiyeg toho welamin. Hit Allah umalikisi men wene hiyag isaruk lamuhup ulug mon heneptuk latisiyon men henehiyeg toho welamek. Hit henemep men ayeg war amag ulug Allahn alem ubam embehekteg ware fesehek." 21Weregman malaikat ineyon ekeyen helep simbuk hahon suwon misig hapu roho wil laruk lit saho ik ahummu hik isarisireg ele uruk lit, "O Babel humon ino ari hag toho hapu roho wil laruk lit pilabeg hik isa wambuhupmu mondabi longgo uhumu hiyahakup fug," irisi. 22"Waruk ele men sini yunggultuk ane men pinggong ele men puhuli ele men hat wereg ambehen fobik oho hol hahup fug. Tor angge su angge ininggik fano roho wituk inap hat wereg ambehen fobik oho isahup fug. Helep simbuk fam anggen sahaltuk lit aplohok turuk ane hat wereg ambehen fobik oho holuhup fug. 23Indok ambulpul hat wereg ambehen umbagpag tuhu fug. Ahun men uhe men og-og amul ulug enehiyehen enele uruk ane hat wereg ambehen holuhup fug. Humalikisi ayeg waroho waruk inap arimano tung atusa hag toho ap winon eke wereg eleg. Usa ane turuk lit ap yuhukap eneptuk latikin ane ariyen ap obog toho kinangma werehon un ke hiyag isaruk lit inindi nina feseruk latikin." 24Wene hiyag isaruk latfag inap men Allah umalikisi fano ane turuk latuson enemep saplangge hililtuk latuson men ap obog toho enemep kinangma wambibahon men at wereg ambehen hiyaharusama alem angginon ari ubam emberisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\