WAHYU 2

1" Malaikat An numalikisi o Efesus werehon fahet hiyag hitminon tu haharoho embemihin: Ninggik pikit fil suhal sabiren seneg lahiyonen Nele tu uruk lahi. Iral hunduko emberuk angge ili rurukon sabiren fam indok ambulpul turukon sehelimu laruk lahiyonen Nele tu uruk lahi. 2Haren turuk lahen ane An noluk: Hindi imbik wamburuk lit sat toho turuk lahenon men siyag ane turuk inap fahet nirim peruk lahenon men An noluk. It ininggareg fahet Allahn mon neneptisiyon welahe uruk angge famen Allahn mon eneptisi fug ulug haren unubabut pal isarikin. Henele si uruk lahep ulug ininggali war eneptikin. 3An nunuk fahet hubam siyag ane anggolo turuk angge famen hindi imbik wamburuk lit sat kel ta fug angge turuk lahen. 4Ari turuk lahen angge famen il misig fahet komo hapnin: Keram hindi enesug ane embeserikin. 5Hat palimu welatikin angge famen ketiya apma wambirikin ane fahet hindi wenggel himin. Siyag ane embeseruk lit keram fano ane turuk latikin hag toho ketiya oho turuk laruhun. Ke hareyon laruk lit siyag ane turuk laruhun halug An waruhukteg iral hunduko emberuk angge ino miyal isa waruhuk. 6Haren hun Nikolaus umalikisiyen turuk ane fahet nirim uruk lahenon ari fano peruk lahenma Anden oho nirim peruk lahi. 7Sa isanggo wereg halug Allah hime fanowon Ele umalikisi fam urukon holtuk laruhu. Ap sa ine wereg halug e fanowon anggen narukmu war atuk eleg ahen Allah iyabuk fam wereg ahen ino og uruhuk." 8" Malaikat An numalikisi o Smirna werehon fahet hiyag hitminon tu haharoho embemihin: Alemet ondomiyet An welahiyon war atikikteg Noluk atikikonen Nele tu uruk lahi. 9Aben hubam siyag ane turukon An noluk teg lit hanggengge eleg angge welahenon oho An noluk. An nanggengge eleg peruk lahen angge famen hanggengge wereg. Nit Yahudi ninap welahe ulug enele si ane uruk lit ilitno haptukon ari An noluk. Ari uruk ane ariyen it Yahudi inap fug, Iblis umalikisi wereg. 10Siyag ane hubam turukon fahet wenggel haruk lit hakol toho welaruhun fug. Iblisen aluwat hisaruk lit hit sehelimu werehon ap piren hinahan o penjara hik isahumu hup numenam alem siyahon hunubam aruhu. Wene aru senegman eneg hebe war aruhunmu haliliyangge fanowon mondabi welaruhuwon ari Anden og huruhuk. 11Ap sa isanggo wereg halug Allah hime fanowon Ele umalikisi fam urukon holtuk laruhu. Ap sa ine wereg halug ap winon ininggik pireneg angge war atukmu at ino war aruhu fug, fano welaruhu." 12" Malaikat An numalikisi o Pergamus werehon fahet hiyag hitminon tu haharoho embemihin: Karog olokon ayeg fumag-fumag werehon seneg lahiyonen Nele tu uruk lahi. 13Hat welahen ambeg Iblis heriyeg ambeg welahenon An noluk. Haren An nunuk seneg lit An nubam wenggel haruk lahenon ari awiya waruk lahen fug. Hun Antipas inowen An nawene seneg lit fag toho ap hiyag isaruk lit welatisiyon hit hinil fam Iblis heriyeg ambehen ware feserusama hiren oho awiya warikip fug. 14Awiya warikin fug angge famen komo hapminon alem piren hinahan wereg. Hun Bileam inowen uruk latfag ane hat men ambiyeg welahebon winonen holtuk. Hun Bileam inowen Balak fam hiyag utuk lit, 'Israel inap Allah umalikisi wereg angge famen wam usa ambohom isag til laruk lit ap unuhesi unubam siyag ane til laruk lamag ulug hiyag isahun,' ibag ane ari hikit toho it arimanowen oho turuk. 15Hun Nikolaus umalikisiyen hiyag isaruk ane ari oho hat men ambiyeg welahebon winonen oho holtuk lit senetuk. 16Ari fahet ke hareyon ari umbusuhun. Ke hareyon ari umbusuhun fugmu karog olokon Nambilikmu werehon ino fam it arimano unusik waruhuk. 17Ap sa isanggo wereg halug Allah hime fanowon Ele umalikisi fam urukon holtuk laruhu. Ap sa ine wereg halug suburu fanowon poholman wambik waharukon hirako werehon ari og uruhuk. Helep yanggowon eke fam unuk keron haharoho werehon eke Anden og uruhuk. Unuk ari ap obog toho enepelegma we it ininggikmu og isahukon eneg onoluk aruhu." 18" Malaikat An numalikisi o Tiatira werehon fahet hiyag hitminon tu haharoho embemihin: Nil indok ambulpul hahonen Nuyug helep ambilikanggen turuk hahonen An Allah amlohowen Nele tu uruk lahi. 19Haren turuk lahen ane An noluk. Ap hindi enesug lit welahenon men Nubam wenggel haruk lahenon men hori hat men werehon ler eneptuk lahenon men hindi imbik wamburuk lahenon men An noluk. Atam tor angge turuk latikin angge famen fobiken su roho til laruk lahen. 20Ketiya il misig tu fahet komo hapnin: He Izebel ino aren turuk ane fahet komo rurukon embeseruk lahen. Inggarehen uruk ane fahet Allahn hiyag nutukon eneg uruk lahi uruk lit ap unuhesi fam siyag ane til laruk lit usa ambohom oho naruk lamok ulug Namingmingangge An nele holtukon inindi nina feseruk. 21Anden ke hareyon ari umbusuhun ulug hiyag itikik angge famen pabi turuk hiyap inowen umbusuk fug teg. 22Anden ouk suwon eke ubam emberuk lit nohoruk ambeg hik isahukmu yet haruk lamuhup. Iren siyag ane at men til larukon ari embeseruk eleg halug mondabi siyagma hik isahukteg 23umalikisi oho unusuhuk. Ap inindimu hirako wenggel harukon kim isaruk lit siyag ane iren turukon fahet ari Anden ayeg war isaruk laruhukon ap wene holtuk inap obog toho onoluk aruhu. 24Hit o Tiatira welahebon hiyap inowen hiyag isaruk ane holtuk elehon men Iblis awene alem yami ririkip fuhon men hit hunubam tu imin: Hit hunubam alem winon emberuk lit hinindi angginap timin fug. 25Hit foroho lahebon ari senegman eneg waruhuk. 26Ap sa inggik ine roho niyabuk wiri feruk halug at ino o pumbuk obog toho apma weregma at palimu unduhuk fuhuk. 27Wanggun ineyon anggin tohon anden og utukon ari fam ap arimano unusuruk laruhu. It arimano lolto helep famen fele roho laruk hag toho wareg lamuhup. An Nikniyen unduhuk Nubaharuk hag toho Anden oho Numalikisi unduhuk fesuhukteg 28suhal yali filen ili rurukon ininggikmu og isahuk. 29Ap sa isanggo wereg halug Allah hime fanowon Ele umalikisi fam urukon holtuk laruhu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\