WAHYU 7

1Anden yet harukmen kinang atog fumag-fumag malaikat uhan unduhuk lit siyelu tom fam ik fam e fam fu ruruk laruhu fug ulug iren ki regma yet harikik. 2Mo lahik waharuk ambeg malaikat winon eke inam atisireg Allah oluk werehon inowen tohon enehangge walug waharisi. Waharisireg malaikat uhan itano tom men ik men siyahap tuhup ulug atog fumag-fumag in eneptuson itano fam enele hi roho uruk lit, 3"Allah umaliki enehangge inilahe umag enebuk fugmu tom men ik men e ohi men siyahap tuk fug," uruk latusa. 4Uruk latusama anden hol harukmen it Israel inap famen ondoko laruson arimano enehangge inilahe umag eneptuson obog toho mangno roho teng-teng angge teng nisanggowen (seratus empat puluh empat ribu) winag haruson holtikik. 5Ununggul unuk wal taneg werehon enehangge unubam emberuson teng-teng angge (dua belas ribu) welatusa. Ununggul unuk Yehuda enehangge unubam emberuson teng-teng angge, ununggul unuk Ruben teng-teng angge, ununggul unuk Gad teng-teng angge, 6ununggul unuk Asyer teng-teng angge, ununggul unuk Naftali teng-teng angge, ununggul unuk Manasye teng-teng angge, 7ununggul unuk Simeon teng-teng angge, ununggul unuk Lewi teng-teng angge, ununggul unuk Isakhar teng-teng angge, 8ununggul unuk Zebulon teng-teng angge, ununggul unuk Yusuf teng-teng angge, ununggul unuk Benyamin teng-teng angge (dua belas ribu). 9Anden yet harukmen ap anggolo enebe winahuk fug toho weregma yer isarikikon arimano o pumbuk wal taneg werehon men ununggul unuk wal taneg werehon men inibam wal taneg werehon men enele wal taneg urukon obog toho arimano men palu roho lehoma hur Atuk ahun ino men domba umalik ino men Enelukema unduhuk latusa. It arimano sum yanggowon wan teg lit uluwa inggila ininggikmu wal taneg seneg latusa. 10Ari regma enele hi roho uruk lit, "Ninikni Allah lehoma heriyeg lit werehon men domba umalik men nit windat neneptukon itano hi eneptuk lahe," uruk latusa. 11Ari urukmu lehoma hur atuk angge men iniknisi roho werehon men lebe ruruk angge uhan itano men weregma malaikat obog toho arimanowen it walinggoho kilap enesug lit kinangma ying atusareg Allah fam sembahyang uruk lit, 12"Amin! Ninikni ulug Allah wel turuk lit At palimuwap tuhup. Mun angge man angge alem At oluk tehen Ninikni uruk lamuhup. At ine werehon hi ruruk lit palimuwap turuk lit eneg welamuhup. Amin!" uruk latusa. 13Ari uruk latusama iniknisi roho werehon misihen an nubam ele uruk lit, "It sum yanggowon wan tohon arimano kema inap, kema filen waharusa?" ulug kapal niyarisimu 14anden at ubam, "Nikni, hat holuk," irikik. Ari irikikmu aren an nubam, "Ap aruma inindi anggin toho welatusareg wilip atuson wereg. Wam domba umalik ino mep fam enesum umag tarusama enesum yanggo atisi. 15Enesum yanggo atisimu it aruma Allah lehoma hur atuk ambeg alukema unduhuk lit likiya hupmu Allah ibamen let turuk lit wereg. At lehoma werehon inowen it palimu ungga sal enebuhu. 16Ungga saleg lit weregma suburu obok ik obok ha fug angge molok ha fug angge indok ambiyang ki ruk fug angge welamuhup. 17Wam domba umalik lehoma Iraham werehon inowen it fer enesug lit ik eleruk fanowon mondabi onoluk welamuhubon fahet hondog eneptuk laruhu. Allahn it uba yatukon onggon eneptuk lit uba sumag eneptuk laruhu," ulug hiyag nitisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\