ROMA 14

1Nori, Allah wene fahet fano holtuk angge famen ubam wenggel haruk ane inine elehon arimano inindi nonghong isa fug angge hinindi enesug lamuhup. 2Ap misihen mun angge man angge saliyog ninggi ha reg peruk. Ap winon Allah fam wenggel haruk ane inine elehon arimanowen saliyog na fug teg lahe ulug suburu inggila eneg naruk. 3Ap sa saliyog narukon inowen saliyog naruk elehon fahet siyag puk fug. Ap sa saliyog naruk elehon inowen saliyog naruk ahun fam unggum angginon ubam umbuk fug. Allahn at ino faher oho Indi reg lit werehen hiren unggum ubam umbuk fug. 4Ap amuwon amingmingangge wereg angge famen nungge fahet hat san unggum angginon ubam embemin peruk lahen? At ino in atuk ane men mako wamburuk ane men obog toho inggareg Ikni ino Inggikmu wereg. Allah inggiken at ino aho reg lit weregma mondabi unduhuk laruhu. 5Ap winonen o misihim sakan turukon fahet palimu wereg peruk lit hup eke sakan turukon fahet apma wereg peruk lit siyag peruk. Ap winonen perukon o sakan turukon fahet obog toho fano ambi reg peruk. Hit obog toho hinindimu tila peruk lahebon ari fam eneg tem toho peruk lit turuk lamuhup. 6Ap san hup misig sakan turukon fahet palimu wereg perukon ino Nikni Allah olohotma timin peruk ane turuk. Ap san saliyog narukon inowen oho Nikni Allah olohotma timin peruk ane turuk. At inowen saplangge namin puk fug angge Allah fam sembahyang uruk lit naruk. Ap sa saliyog namin fug peruk ahun inowen Allah olohotma timin peruk ane turuk. At inowen oho Allah fam sembahyang uruk lit naruk. 7Nit nonoluk welaheyon aruma nininggareg fahet eneg nonoluk welahe fug. Nit war atuk laheyon aruma oho nininggareg fahet eneg war atuk lahe fug. 8Nonoluk welaheyon Nonoweyen tohon nonoluk welahe. War atuk laheyon oho Nonoweyen tohon war atuk lahe. Nonoluk welahe ane oho war atuk lahe ane oho Nonowe inggikmu eneg welahe. 9Ap war atukon men onoluk werehon men Onowe An welaruhuk ulug Kristus ino war atfareg nin Oluk atfag. 10Ari reg angge famen hat misihen nungge fahet hare fam alem angginon emberuk lahenma hat ekeyen hebeloho hare nungge fahet siyahap turuk lahen? Nit obog toho fahet Allahn unggum kong tuhu sambil ino At alukema nunumbahakup. 11Teko lahu ane fahet haharoho imbibahon tu, "Ap obog toho Nalukema enelenggen fam hur amuhupteg it obog tohowen An wel Naptuk lamuhuben An tem toho Noluk welahiyonen Nele uruk lahi ulug Ninikni awene aru hiyag hisaruk lahi." 12Ari roho werehen Allahn nit kapal nisarukmu niren wal taneg turuk lahe ane fahet nininggarehen wal taneg Allah fam hebeloho hiyag Utuk lamuhuk. 13Nori, ari fahet nit nonori men unggum nunubam embelug kong-kong atuk lamuhuk fug. Nonori helep fam henelenggen kik toho fuk tuhup tohon helep atog kema sap teberuk lamuhup fug. Ihiyon ari fahet wenggel haruk lamok. 14Tu usa angge ulug aben usayap turuk ane alem wereg eleg, ari Nonowe Yesus unuk fam eneg tem toho peruk lahi. Indimu tu usa angge peruk ahun inowen eneg mun angge man angge usayap turuk. 15Usa ambohom hat naruk lahen ane fahet hare indi siyag atuk halug hare men ninindi roho wereg ane sokowa feseruk lahen. Kristus ino hare fahet war atfag angge famen hamu naruk angge fam hare mondabi siyaha fusuk fug. 16Hit henengge fanowon ngi reg lahebon fahet ap winonen abilit henebuk nowen fano roho foroho lamuhup. 17Allah Ninikni weregma nit At umalikisi welaheyonen suburu men ik men narukon fam wirim tuk fug teg. Pikir ane turuk lit mangno roho werehon men Allah hime fanowon nunubam weregma nenehiyeg toho wereg ane ari eneg wirim tuk teg. 18Ap sa ihi ane ari hikit toho turuk lit Kristus amingmingangge welaruhu halug Allahn oho fano perukmu aben oho at fahet fano peruk lamuhup. 19Nonori men mangno roho wereg lit let-ler atuk lit ninine atuk ane yami ruruk lamuhuk. 20Aben naruk angge fam Allah iyabuk haren siyahap tuk fug. Mun angge man angge saliyog na reg angge famen usa angge peruk lit indi anggin toho wereg ahun ino inggareg siyahap tahu rohon haren saliyog na reg puhun angge famen nahun fug. 21Hare indi nina feseruk lit nonghonga fesuhun tohon usa ambohom men ik olokon men na fug. 22Tihi ha reg peruk ane ari hinggareg hundaman holuk teg lit Allah olohotman seneg laruhun. Ninggareg fano ane turuk lahi perukon ino eneg turuk laruhureg inggarehen indi nonghonga tubat taruk eleg halug ahiyeg toho welaruhu. 23Indi nonghong uruk angge famen usa ambohom naruk ahun ino ubam alem angginon wereg. At inowen indimu tem toho wenggel haruk ane fam hikit toho turuk eleg. Mun angge man angge fahet Allah olohotma wereg lit indi fam fuki roho wenggel ha fug angge saplangge turukon ino siyag ane eneg turuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\