TITUS 1

1Yesus Kristus inowen an Paulus Allah amingmingangge welahiyon ino nubam yonggo laruk laruhun ulug hiyag nitisiyon inowen suwesingga aru haharoho emberuk lahi. Allahn mumal eneptisiyon arimanowen Ubam fano wenggel haruk lamuhup ulug fer enesug laruhun ulug mon naptisi. Wene niren senetuk laheyon alem fuki roho onoluk amuhuben hiyag isaruk laruhun ulug mon naptisi. 2Allah ambeg lahukteg mondabi nonoluk welamuhuk peruk lahi. Allahn pohol kinang wal tibag sambilen hit mondabi honoluk welamuhup ulug sali palfahon ino Ele si ane ibag fug. 3Atam sali palfahon ino hikit toho ketiya Awene hiyag nisaruk lit selehap nisarisi. Wene aru ap hiyag isa lahun ulug Allah nit let neneptuk latisiyon inowen an mon naptisi. 4Hat namloho Titus haret andet Yesus Kristus fahet ambi roho wenggel haruk lahe ulug namloho yuhon hag teg lahenma hat hubahet suwesingga aru emberuk lahi. Ninikni Allah men Nonowe Yesus Kristus windat neneptisiyon ino menen hat fahet Inindi hasug lit hat hindi yuwahap haptuk lamuhup ulug sembahyang uruk lahi. 5Anden o Kreta humbahalug waharikikon te an wereg lit fano roho welamuhup ulug hiyag isarikik fug ane haren nin fag toho hiyag isahun ulug humbahalug waharikik. Hubam nele irikikon hag toho Allah umalikisi inibam wal taneg penatua in enebuhun. 6Penatua in enebuhunon arimano onoriyen enebug uruk elehon, unuhesi misig werehon, unumalikisi Allah ubam wenggel harukon eneg lahap enebuhun. Unumalikisi inindi hare reg lit iniknisi inisingasi enele holtuk elehon in enebuhun fug. 7Allah ibam foroho lit weregma onoriyen enebug uruk elehon eneg Allah ibam foroho lamuhup. Awelwel turukon men olok toho turukon men ik olokon nalug turuk hag tohon men yik aptukon men abuwap fahet eneg sehet tohon menen Allah ibam foroho lamuhup fug. 8Ap pohon unubam fano roho turukon men fano ane eneg turukon men inindi fuki roho wenggel harukon men pikir ane eneg turukon men tuk hag teg ane eneg turukon men folo-folo onolok ane wenggeltuk elehon men ari roho turukon eneg in enebuhun. 9Ap arimano Allah wene pikiron atam hiyag isarukmu senetuson arimanowen onotsi fano roho turuk lamuhup ulug fer enesug lit Allah wene yig utukonen enele si urukon fag turuk lamuhup. 10Ketiya ap anggolo wene pikiron holuk fug angge enele si sibiling-sibiling ane uruk. Ambilahap paleg inaben oho ari roho urukon fahet ihi. 11Ap enele ari roho urukon enele larehon hag toho welamag. Enele si uruk lit yowimu homiyama fano wereg angge famen inindi nina feseruk. Niren ap hiyag isaruk lahe ane fahet mun angge man angge og nisawag peruk lit unubabut siyag teg lit wereg. 12Ap arimano sehelimuwon misig nabi hag toho werehonen sini uruk lit ibahon tu, "O Kreta inap enele si uruk inap, olomene olokon hag toho wereg inap enembilik fam eneg naruk lit ininggik fam turuk eleg inap," ulug ari roho turuk ulug ininggareg fahet wirim toho ibag. 13Ari roho turuk latusa angge re inindi fano atuk lit Allah fam wenggel haruk lamuhuben hele ine roho komo eneptuk laruhun. 14Yahudi inap iniknisi unumbusagsiyen ibag ane ari henepeleg amok ulug hiyag isaruk lit wene pikit teg elehon ininggareg famen wenggel harukon imbisiyek ulug hiyag isahun. 15Ap inindimu puhun toho wenggel harukon arimanowen mun angge man angge usa ulug peruk eleg. Inindimu hare roho wenggel haruk inap arimanowen mun angge man angge usa angge peruk lit wereg. Enehummu peruk ane siyag ane peruk, inindimu wenggel haruk ane siyag ane eneg wenggel haruk. 16Enembilik fam Allah nonoluk teg uruk angge famen unubabut fam siyag ane eneg turuk. Fano ane tuk fug angge wene holuk fug angge siyag ane eneg turuk inap arimano fahet uruk lahi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\