TITUS 3

1Ap suwon men pemerintah men enele holtuk lit enesukun fano roho ap winon ler eneptuk lamuhup ulug komo eneptuk laruhun. 2Henele sibiling-sibiling ane uk fug angge ap enebug uk fug angge hili roho welam fug angge hinindi wiyig toho hunubabut fano roho wereg lit ap obog toho men mangno roho welamuhup ulug hiyag isaruk laruhun. 3Nir oho indam nenepeleg toho ninindi sohu roho wereg lit funggalem hareyon laruk lit mun angge man angge hililareg siyag ane tila peruk latukuk. Nonolok toho wereg lit ap enenggengge fahet an nangge lalep ulug nenehummu siyag ane nenemben siyag toho nonori fahet ninirim peruk lit welatukuk. 4Ari roho welatukukmu Ninikni Allah indi wiyig toho ap obog toho Indi enesug lit windat neneptukon ino inam atisi. 5Niren fano ane turukmu windat neneptisi fug, Indiyen nit fahet wenggel haruk lit malik ket indag atukon hag toho ikma pilap neneptuk lit indag neneptisi. Indag neneptisireg Allah hime fanowon sebe roho og nisaruk lit Yesus Kristus unuk fam nenebe keronap neneptisi. 7Allah indiyen nit ninindi pikirap neneptuk lit An men mondabi honoluk welamuhup ulug sali wat neneptisimu tem toho peruk lahe. 8Wene ihiyon aru fano wene werehen Allah umaliki atusareg Ubam wenggel harukon arimano inindiyen fano ane turuk lamuhuben hele ine roho wene fanowon hiyag isaruk laruhun. Ihi ane ari ap wenggel haruk lamuhupmu fano welamuhup. 9Aben enele sibiling-sibiling ane uruk lit iniknisi unumbusagsi welatfag ane fahet eneg enele si-sahal ane saplangge uruk lit Musa wene fahet sibiling-sibiling ane urukon arimano enele pal eneptuk laruhun. Ari roho urukon ari fam ap fano welam fug teg. 10Ap ele si uruk ahun fam haren hinggik pirenam komo ruhunmu holtuk eleg halug pet turuk lit yanggaluhun. 11Ap ari hahon ino kebunggalem hareyon laruk lit inggarehen siyahap taruk peruk laruhun. 12Artemas men Tikhikus men hambeg mon enebik waruhukmu hat folo an nambeg Nikopolis waruhun. O Nikopolis aruwen sun li waharisimu welaruhuk ulug perikik. 13Nori Zenas pemerintahn turuk ane oluk ahun ino men Apolos men it larukmu enesehet teg angge eleg aruhu rohon fano roho ler eneptuk laruhun. 14Nit nonori Allah wene fanowon holtuk inap arimanowen anggen fanowon yihik feruk lamuhuben ap enenggengge elehon fano roho ler eneptuk lamuhup ulug hiyag isaruk laruhun. 15Ap an men tuma welaheyon arimanowen oho nare ulug hi haptuk. Nonori hit men welahebon Nonowe Yesus fam wenggeltuk lit nit men mangno roho welaheyon nonori ulug hi enebuhup. Ninikni Allah hit Indi henesug lit fet henesug laruhu ulug sembahyang uruk lahi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\